Mẫu hợp đồng uỷ thác xuất khẩu

doc7 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 4233 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng uỷ thác xuất khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------
HỢP ĐỒNG UỶ THÁC XUẤT KHẨU 
Số……/HĐKTXK
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại……
Chúng tôi gồm có: 
BÊN UỶ THÁC (gọi tắt là Bên A)	
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
- Giấy uỷ quyền số: 	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký)
Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký.
BÊN ĐƯỢC UỶ THÁC (gọi tắt là Bên B):	
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
- Giấy uỷ quyền số: 	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký)
Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký.
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: 
Điều 1. Nội dung công việc uỷ thác
1- Bên A uỷ thác cho Bên B xuất khẩu những mặt hàng sau: 
STT
Tên hàng
Đơn vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
Cộng: 	
2- Tổng giá trị tính theo ngoại tệ (bằng chữ): 	
3- Tổng giá trị tính theo đồng Việt Nam (bằng chữ): 	
Điều 2. Quy cách phẩm chất hàng hoá 
1- Bên B có trách nhiệm hướng dẫn trước cho Bên A về tiêu chuẩn cho hàng hoá, tiêu chuẩn kiểm định, bao bì, cách chọn mẫu để chào hàng… ngay từ khi sản xuất, chế biến.
2- Bên A phải cung cấp cho Bên B các tài liệu cần thiết về quy cách, phẩm chất, mẫu hàng… để chào bán.
3- Bên A phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá (nếu có sự sai lệch so với nội dung chào hàng) đồng thời chịu trách nhiệm về số lượng hàng hoá bên trong bao bì, trong các điều kiện hàng hoặc container do Bên A đóng, khi hàng đến tay bên nước ngoài.
Điều 3. Quyền sở hữu hàng hoá 
1- Hàng hoá uỷ thác xuất khẩu là tài sản thuộc sở hữu của Bên A cho đến khi hàng hoá đó được Bên A chuyển quyền sở hữu cho khách hàng nước ngoài. Trong bất cứ giai đoạn nào, Bên B cũng không có quyền sở hữu số hàng uỷ thác này.
2- Bên B phải tạo điều kiện cho Bên A được tham gia cùng giao dịch, đàm phán với bên nước ngoài về việc chào bán hàng hoá của mình.
3- Mỗi lô hàng này Bên A cam đoan chỉ uỷ thác cho Bên B là đơn vị có chức năng nhập khẩu tiến hành chào hàng và xuất khẩu kể từ ngày …. tháng ….. năm….., nếu sau đó Bên A lại chuyển quyền sở hữu lô hàng uỷ thác này cho đơn vị khác hoặc dùng nó để gán nợ, để thế chấp, để cầm cố, bảo lãnh tài sản trong các hợp đồng kinh tế khác mà không được sử đồng ý của Bên B thì Bên A phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Điều 4. Vận chuyển, giao dịch xuất khẩu hàng đã uỷ thác
1- Bên A có trách nhiệm vận chuyển hàng hoá tới địa điểm và theo đúng thời gian sau đây:
- Địa điểm: 	
- Thời gian: Hàng phải có trước …. giờ …... ngày ….. tháng …. năm……..
2- Bên B có trách nhiệm khẩn trương giao dịch xuất khẩu hàng hoá trong thời gian …. ngày (kể từ ngày Bên A báo đã chuẩn bị đủ các yêu cầu về hàng hoá đã thoả thuận với Bên B). Nếu không giao dịch được trong thời gian nói trên, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A biết để xử lý lô hàng đó.
3- Bên B có trách nhiệm xuất khẩu lô hàng đó với điều kiện có lợi nhất cho Bên A (như về giá cả, khả năng thanh toán nhanh, bằng ngoại tệ manh….).
Điều 5. Thanh toán tiền bán hàng
1- Bên B có trách nhiệm cung cấp cho ngân hàng (ngoại thương)….. tại…. những tài liệu cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi cho bên A nhận được ngoại tệ do Bên nước ngoài thanh toán một cách nhanh chóng nhất.
2- Bên A được quyền sử dụng ngoại tệ đó theo quy định của Nhà nước, Bên B không có quyền trong việc sở hữu ngoại tệ này.
Điều 6. Giải quyết rủi ro
Bên A phải chịu thiệt hại về những rủi ro trong qúa trình uỷ thác xuất khẩu lô hàng trên nếu Bên B chứng minh là họ không có lỗi và đã làm đầy đủ mọi trách nhiệm đòi bồi thường ở người thứ ba (là người có lỗi gây rui ro như làm đổ vỡ, cháy….. hàng hoá uỷ thác xuất khẩu).
Trường hợp này người thứ ba thực hiện nghĩa vụ bồi thường trực tiếp cho Bên A.
Điều 7. Trả chi phí uỷ thác
1- Bên A phải thanh toán cho Bên B tổng chi phí uỷ thác theo mức quy định của Nhà nước (có thể do hai bên thoả thuận).
- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng….(thứ nhất) là	đồng.
- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng …..(thứ hai) là 	đồng
- Số tiền chi phí uỷ thác mặt hàng …..(thứ ba) là 	đồng
Tổng chi phí uỷ thác là: (số)….. đồng. (bằng chữ):	
2- Thanh toán theo phương thức……..(có thể chuyển khoản, tiền mặt…..).
Điều 8. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện 
1- Trường hợp hàng hoá bị khiếu nại do những sai sót của Bên A thì Bên A phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách nước ngoài theo kết quả giải quyết công việc cùng với Bên B.
2- Bên B có trách nhiệm làm đầy đủ những công việc cần thiết hợp lý để giải quyết những khiếu nại khi khách hàng nước ngoài phát đơn, kể cả trường hợp hàng uỷ thác xuất khẩu có tổn thất vì gặp rủi ro. Bên B nếu có lỗi trong các trường hợp bị khiếu nại hoặc gặp rủi ro trên, cũng phải chịu trách nhiệm vật chất theo phần lỗi của mình.
3- Khi xác định phần lỗi phải bồi thường thiệt hại vật chất thuộc trách nhiệm của Bên A thì Bên B có nghĩa vụ gửi những tài liệu pháp lý chứng minh đến ngân hàng ngoại thương khu vực là…. (nơi Bên A mở tài khoản để nhận thanh toán ngoại tệ) để ngân hàng này trích tài khoản của Bên A, trả bồi thường cho khách hàng nước ngoài, đồng thời Bên B phải thông báo cho Bên A biết.
4- Nếu Bên B thực hiện nội dung hướng dẫn không cụ thể về hàng hoá sai yêu cầu mà khách hàng đưa ra, gây thiệt hại cho Bên A thì Bên B có trách nhiệm bồi thường những thiệt hại thực tế đã gây ra cho Bên A do hàng hoá không xuất khẩu được.
5- Bên A không chấp hành đúng thời gian và địa điểm giao nhận hàng theo hướng dẫn của Bên B, dẫn tới hậu quả bị bên khách hàng nước ngoài phạt hợp đồng với Bên B và bắt bồi thường các khoản chi phí khác như cảng phí, tiền thuê phương tiện vận tải…. thì Bên A chịu trách nhiệm bồi thường thay cho Bên B. Nếu lỗi này do Bên B hướng dẫn sai thời gian, địa điểm giao nhận hàng thì bên B pải chịu trách nhiệm bồi thường trực tiếp cho khách hàng nước ngoài.
6- Nếu Bên A vi phạm nghĩa vụ thanh toán chi phí uỷ thác do trả chậm so với thoả thuận, bên B được áp dụng mức phạt lãi suất tín dụng quá hạn theo quy định của ngân hàng nhà nước là……% ngày (hoặc tháng) tính từ ngày hết thời hạn thanh toán.
7- Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt tới …..% giá trị phần hợp đồng đã ký (mức phạt cao nhất là……%)
8- Những vi phạm trong hợp đồng này mà hai bên gây ra cho nhau (nếu không liên quan đến bồi thường vật chất cho bên nước ngoài) xảy ra, trường hợp có một bên gây ra đồng thời nhiều loại vi phạm thì chỉ phải chịu một loại phạt có số tiền ở mức cao nhất theo các mức phạt mà các bên đã thoả thuận trong hợp đồng này.
Điều 9. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 
1- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề ghì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).
2- Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì thống nhất sẽ nộp đơn tại Toà án để giải quyết tranh chấp trong hợp đồng này.
3- Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và lệ phí Toà án do bên có lỗi chịu.
Điều 10. Các thoả thuận khác (nếu cần)
Điều 11. Hiệu lực của hợp đồng 
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ….. đến ngày …..
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc … giờ ngày…. (địa điểm do các bên tự thoả thuận).
Hợp đồng này được làm thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….. bản. 
Gửi cơ quan ….. bản.
Đại diện Bên A
Đại diện Bên B
MẪU HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------------
HỢP ĐỒNG UỶ THÁC NHẬP KHẨU 
Số……/HĐKTNK….
Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …. tại……
Chúng tôi gồm có: 
BÊN UỶ THÁC (gọi tắt là Bên A)
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
- Giấy uỷ quyền số: 	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký)
Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký.
BÊN ĐƯỢC UỶ THÁC (gọi tắt là Bên B):	
- Tên doanh nghiệp:	
- Địa chỉ trụ sở chính: 	
- Điện thoại: 	Telex:	Fax: 	
- Tài khoản số: 	mở tại Ngân hàng: 	
- Mã số thuế doanh nghiệp:	
- Đại diện: 	Chức vụ: 	
- Giấy uỷ quyền số: 	(nếu được uỷ quyền thay Giám đốc ký)
Viết ngày …… tháng ……. năm …… do ….. chức vụ …… ký.
Hai bên thống nhất thoả thuận nội dung hợp đồng như sau: 
Điều 1. Nội dung công việc uỷ thác
1- Bên A uỷ thác cho bên B nhập khẩu những mặt hàng sau: 
Số TT
Tên hàng
Đơn vị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Ghi chú
Cộng: 	
2- Tổng giá trị (bằng chữ) 	
3- Tổng giá trị tính theo đồng Việt Nam (bằng chữ): 	
Điều 2. Giá cả
- Đơn giá mặt hàng là giá ….(quy định hoặc gía thoả thuận với nước ngoài)
- Nếu giả cả có thay đổi Been B phải báo ngay cho Bên A biết khi nắm được thông tin về giá để xử lý.
Điều 3. Quy cách, chất lượng hàng nhập khẩu 
1- Bên B có trách nhiệm tìm nguồn hàng nhập khẩu theo yêu cầu về quy cách, phẩm chất và bao bì theo đúng nội dung đặt hàng của Bên A như sau: 
- Loại thứ nhất: yêu cầu phải….
- Loại hàng thứ hai :
- Loại hàng thứ ba:
2- Bên B có trách nhiệm mời Bên A tham dự giao dịch mua hàng với bên nước ngoài vào những ngày…..
Bên B có trách nhiệm hướng dẫn cho Bên A lựa chọn mua những loại hàn nhập khẩu với những điều kiện có lợi nhất cho Bên A.
Điều 4. Thủ tục nhập khẩu hàng hoá 
1- Bên A có trách nhiệm chuyển cho Bên B những giấy tờ cần thiết sau:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (nếu có);
- Xác nhận của Ngân hàng Ngoại thương….(nơi Bên A mở tài khoản ngoại tệ về khả năng thanh toán.
2- Bên B có trách nhiệm giao dịch với bên nước ngoài để nhập khẩu hàng hoá với điều kiện có lợi nhất cho Bên A (ví dụ như giá rẻ, chất lượng tốt, thời gian nhanh…).
3- Bên A có trách nhiệm nhận hàng đã được Bên B nhập về tại địa điểm vào thời gian do Bên B thông báo khi hàng về.
Điều 5. Trả chi phí uỷ thác
1- Bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B chi phí uỷ thác xuất nhập khẩu gồm các mặt hàng sau: 
a) (Tên hàng) trả chi phí….. đồng
b)…………………trả chi phí …..đồng.
Điều 6. Trách nhiệm giải quyết khiếu nại với nước ngoài 
1- Trường hợp bên A đem hàng nhập khẩu về kho, trong vòng …. ngày, khi mở bao bì phát hiện hàng không đúng phẩm chất, thiếu số lượng…. thì để nguyên trạng và mời Vinacontrol đến kiểm tra và lập biên bản công khai xác nhận tình trạng hàng nhập, gửi cho Bên B làm cơ sở pháp lý đòi bên nước ngoài bán hàng bồi thường.
2- Đối với Bên B, khi nhận được văn bản xác nhận về hàng nhập cho Bên A không đúng với yêu cầu đã cam kết với bên nước ngoài, phải tiến hành ngay các biện pháp hạn chế tổn thất và chịu trách nhiệm liên hệ khiếu nại đòi bồi thường với bên nước ngoài trong thời hạn quy định là … ngày (tháng).
Điều 7. Trách nhiệm của các bên trong thực hiện hợp đồng 
1- Nếu bên nào xảy ra vi phạm hợp đồng, một mặt phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt vi phạm hợp đồng (từ 2% - 12%) giá trị phần hợp đồng bị vi phạm, mặt khác còn phải bồi thường các thiệt hại xảy ra do lỗi vi phạm hợp đồng dẫn đến như: Mất mát hư hỏng tài sản, những chi phí để ngăn chặn,hạn chế thiệt hại do vi phạm gây ra, tiền phạt do vi phạm hợp đồng khác với tiền bồi thường thiệt bại mà bên vi phạm đã phải trả cho bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của sự vi phạm này gây ra.
2- Bên A đưa ra những yêu cầu về tiêu chuẩn hàng cần nhập khẩu cho Bên B không rõ ràng, cụ thể, bị bên nước ngoài đưa bán hàng hoá kém phẩm chất, lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, giá đắt: phải tự gánh chịu kết quả. Nếu Bên A cố tình không đến nhận hàng, sẽ bị phạt….% giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc nhận hàng, sẽ bị phạt …% giá trị hàng nhập, còn bị bắt buộc phải nhận hàng và phải thanh toán toàn bộ các khoản phạt và bồi thường thiệt hại khi bên nước ngoài hoặc bên thứ ba khác đã vi phạm đưa ra.
3- Bên B khi thực hiện các giao dịch để nhập khẩu hàng do bên A uỷ thác mà có hành vi móc nối với bên nước ngoài, gây thiệt hại cho Bên A hoặc không mới Bên A dự đàm phán, giao dịch chọn hàng với bên nước ngoài, khi nhập hàng về lại gây sức ép bắt Bên A nhận trong những điều kiện bất lợi cho Bên A thì Bên A có quyền không nhận hàng, nếu BênA đồng ý nhận hàng, Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại về chênh lệch giá hàng so với giá thực tế, Bên B còn bị phạt tới……%tổng giá trị tiền uỷ thác đã thoả thuận.
4- Trong trường hợp Bên A đến nhận hàng chậm so với thời gian quy định sẽ bị gánh chịu các khoản phạt do bên nhận chuyên chở, vận tải hàng hoá phạt và bồi thường chi phí lưu kho bãi, bảo quản hàng, cảng phí và các khoản phạt khác.
5- Khi Bên A có khiếu nại về hàng nhập mà Bên B không làm hết trách nhiệm trong việc thụ lý và giải quyết các khiếu nại tới bên nước ngoài để có kết quả thực tế nhằm bảo vệ quyền lợi cho Bên A, thì sẽ bị phạt ….% giá trị tiền uỷ thác, đồng thời còn phải gánh chịu những bồi thường về hàng hoá cho Bên A thay cho Bên nước ngoài đã bán hàng.
6- Nếu Bên A thanh toán cho bên nước ngoài chậmn, gây thiệt hại cho uy tín và các hoạt động giao dịch khác của Bên B với bên nước ngoài đó thì Bên A phải gánh chịu các khoản phạt và bồi thường thay cho Bên B khi bên nước ngoài khiếu nại, đồng thời còn phải thanh toán đủ các khoản tiền mua hàng nhập và tiền bị phạt chậm trả do bên nước ngoài yêu cầu.
7- Trường hợp thanh toán chi phí uỷ thác nhập khẩu chậm so với thời hạn quy định sẽ bị phạt theo lãi suất tín dụng quá hạn theo quy định hiện hành của Nhà nước là ….% tổng giá trị chi phí uỷ thác.
8- Bên nào đã ký hợp đồng mà không thực hiện hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị phạt vi phạm ….% tổng giá trị chi phí uỷ thác và bồi thường các khoản phạt cùng các chi phí thực tế khác mà bên vi phạm có thể phải gánh chịu do hậu quả của sự vi phạm hợp đồng này do bên kia gây ra.
Điều 8. Giải quyết tranh chấp hợp đồng 
1- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thoả thuận, không được đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng.
2- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau và tích cữ bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung sự việc và phương pháp giải quyết đã áp dụng).
3- Trường hợp các bên không tự giải quyết được thì thống nhất sẽ nộp đơn tại Toà án… để yêu cầu giải quyết tranh chấp hợp đồng này.
4- Chi phí cho những hoạt động kiểm tra, xác minh và án phí Toà án do bên có lỗi chịu.
Điều 9. Các thoả thuận khác (nếu có) 
Điều 10. Hiệu lực của hợp đồng 
Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày …. đến ngày ……
Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng vào lúc ….giờ ngày ….. (địa điểm do các bên tự thoả thuận).
Hợp đồng này được làm thành …. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ …. bản.
Gửi cơ quan …..bản.
Đại diện bên A
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)
Đại diện bên B
Chức vụ
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • dochop_dong_uy_thac_xuat_khau_nhap_khau_1354.doc
Hợp đồng liên quan