Hợp đồng kinh tế (Về việc mua bán máy móc thiết bị nghề mây tre đan)

docx3 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 1632 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng kinh tế (Về việc mua bán máy móc thiết bị nghề mây tre đan), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HOÀ  XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
-------***-------- 
HỢP  ĐỒNG KINH TẾ
Về việc mua bán máy móc thiết bị nghề mây tre đan
Số :.........../HDKT
- Căn cứ vào Luật thương mại Nước Cộng hòa xã  hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn
- Xét theo nhu cầu và năng lực của các bên.  
        Hôm nay, ngàythángnăm 201 Tại DNTN cơ khí Tú Tuấn  chuyên chế tạo, sản xuất cung cấp các loại máy, thiết bị phục vụ ngành thủ công mỹ nghệ mây tre đan xuất khẩu. Địa chỉ: số 265 tổ 40 phố Phan Bá Vành – thành phố Thái Bình. 
Chúng tôi gồm có:
BÊN A: (Bên mua)    
-   Đại diện:  
-   Địa chỉ:
-   Điện thoại:
-   Số tài khoản:
-   Mã số thuế:
CÔNG TY ..
- Ông (Bà):                                      -   Chức vụ:
.
..
..
..
BÊN B: (Bên bán)   
-   Đại diện:   
-   Địa chỉ:
-   Điện thoại:
-   Mã số thuế:
-  Tên tài khoản: 
- Ông:                  -   Chức vụ
     Sau khi đã bàn bạc thoả thuận ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:
Điều 1 :    NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý đặt  mua của bên B một số máy móc thiết bị phục vụ nghề mây tre đan cụ thể sau:
Đơn vị tính : VNĐ
TT
Tên hàng hóa
Xuất xứ
Kiểu cách
Đvị tính
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Máy tăm tròn - vót tròn tre
Việt Nam (Cơ khí Tú Tuấn)
MTT -2012
Máy
01
Cộng tiền hàng :
Thuế suất GTGT :  10%  Tiền thuế GTGT :
Tổng cộng tiền thanh toán :
Số tiền viết bằng chữ :
Điều 2:     BẢO HÀNH – HỖ TRỢ
-     Chất lượng máy đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật bảo hành 12 tháng kể từ ngày chuyển giao máy móc thiết bị  
-    Trong quá trình sản xuất nếu máy móc trục trặc hoặc xảy ra sự cố bên B có trách nhiệm cử kỹ thuật vào khắc phục sửa chữa trên tinh thần trách nhiệm và hợp tác . Mọi chi phí do bên B chịu .
-      Sau thời gian bảo hành trong quá trình sản xuất nếu máy móc hư hỏng bên B có trách nhiệm sửa chữa cho bên A. Nhưng bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa cho bên B.
Điều 3:    PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ:
-          Thanh toán 100%  bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thỏa thuận (có chứng từ kèm theo)
-          Bên A ứng trước cho bên B số tiền bằng . % giá trị hợp đồng (có chứng từ kèm theo) kể từ ngày ký hợp đồng. Số tiền còn lại sẽ thanh toán ngay khi bàn giao máy móc thiết bị và chạy thử .
Điều 4:   THỜI GIAN THỰC HIỆN
-    Thời gian giao máy  . ngày kể từ ngày bên B nhận đủ tiền đặt cọc tạm ứng sản xuất máy.
* Giao máy: Ngày       tháng       năm 201  tại  xưởng sản xuất của bên A .
Điều 5:   ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc phải thông báo trước cho nhau để bàn bạc và thống nhất cách giải quyết trên tinh thần hợp tác .
Nếu 1 trong 2 bên vi phạm hợp đồng sẽ đưa ra toà án kinh tế giải quyết.
Hợp đồng gồm . Trang, và 05 điều, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau . Mỗi bên giữ 02 bản để thực hiện.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày ký .
ĐẠI DIỆN BÊN A
..
ĐẠI DIỆN BÊN B
Nguồn: Sưu tầm

File đính kèm:

  • docxhop_dong_kinh_te_ve_viec_mua_ban_may_moc_thiet_bi_nghe_may_dan_tre_7807.docx
Hợp đồng liên quan