Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà căn hộ

docx2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 6372 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà căn hộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------****-------------
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2014
THỎA THUẬN ĐẶT CỌC
I - BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (Bên A)
Ông/Bà: ………………………………………………………………….........................................
CMND: ……………………… Cấp ngày: ………………. Nơi cấp: …..………………………...
HKTT: ……………………………………………………. Điện Thoại:………………….............
Là chủ hợp pháp của căn hộ: ……………………………………………......................................
II - BÊN ĐẶT CỌC (Bên B)
Ông/Bà: ………………………………………………………………..............................................
CMND: …………………….… Cấp ngày: ……………... Nơi cấp: ……………………................
HKTT: ………………………………………………….... Điện Thoại:…………………..............
III - NGƯỜI LÀM CHỨNG (Bên C)
Ông/Bà: ………………………………………………………………..............................................
CMND: …………………….… Cấp ngày: ……………... Nơi cấp: ……………………................
HKTT: ………………………………………………….... Điện Thoại:…………………..............
Sau khi bàn bạc các bên thống nhất đi đến ký kết hợp đồng đặt cọc này với nội dung sau:
ĐIỀU I: Bên A đồng ý cho Bên B thuê căn hộ: …….......... Chung cư: ……………........................
Diện tích:…………… Giá: …………..vnd/tháng. 
(Bằng chữ:……………..………………….........................................................................................) 
Mục đích thuê nhà: ………………………….......................................................................................
ĐIỀU II: Để đảm bảo việc thuê căn hộ thuộc dự án trên thuộc dự án trên tại điều I. bên B đồng ý đặt cọc cho bên A số tiền là: …………………..VNĐ (Bằng chữ:……………………..…………………..)
     Kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc này: …../…./2014 đến hết ngày …../…./2014 Bên A và Bên B ký hợp đồng thuê nhà. Bên B có trách nhiệm thanh toán ……. tháng tiền nhà cho bên A theo thỏa thuận.
     Bên A cam kết căn hộ cho thuê không có thế chấp, khiếu kiện gì. Các chứng từ cung cấp kèm theo là đúng sự thật, nếu sai Bên A sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn lại tiền đặt cọc cho bên B.
ĐIỀU III: Các bên cam kết rằng: kể từ hôm nay, bất luận vì lý do gì nếu Bên B không thuê nữa sẽ mất tiền đặt cọc, nếu Bên A không cho thuê nữa sẽ phải trả Bên B tiền đặt cọc và đồng thời bồi thường cho Bên B số tiền tương đương số tiền mà Bên B đã đặt cọc.
ĐIỀU IV: Một trong 2 bên phá hợp đồng đặt cọc này thì phải thanh toán 30% tiền đặt cọc làm phí cho bên thứ 3 là bên trung gian môi giới BĐS (Phí môi giới do chủ nhà thanh toán).
ĐIỀU V: Hai bên cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản ghi trong hợp đồng. Hợp đồng đặt cọc này được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau.
BÊN NHẬN ĐẶT CỌC
NGƯỜI LÀM CHỨNG
BÊN ĐẶT CỌC
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxMẫu hợp đồng đặt cọc thuê nhà căn hộ.docx
Hợp đồng liên quan