Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đơn giản nhất

docx1 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 2024 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất đơn giản nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT 
Căn cứ vào nhu cầu của hai bên: Hôm nay, ngày . tháng .. năm 20......., chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN NHÀ (Gọi tắt là Bên A)
Ông/Bà	: . 	Năm sinh...
CMND số	: 	Ngày cấp : 	Nơi cấp :  
Thường trú	: ..
BÊN MUA NHÀ (Gọi tắt là Bên B):
Ông/Bà	: . 	Năm sinh...
CMND số	: 	Ngày cấp : 	Nơi cấp :  
Thường trú	: ..
Sau khi thỏa thuận, hai bên cùng bên làm chứng đồng ý tham gia và ký kết hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng toàn bộ căn nhà và quyền sử dụng đất với các điều khoản sau đây:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua toàn bộ căn nhà tọa lạc tại địa chỉ:.... ..................với giá mua bán là:.............VNĐ 
(Bằng chữ:.............................................................................)
Giá này là cố định, không thay đổi cho dù giá cả nhà đất của thị trường biến đổi lên hay xuống.
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Chia làm (03) đợt:
Đợt 1: Vào ngày (.../../20) ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà, Bên B giao cho Bên A số tiền là:..VNĐ (Bằng chữ:.........)
Đợt 2: Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán tại Phòng công chứng ngày (//20..) bên B sẽ giao số tiền là:.VNĐ (Bằng chữ:.........)
Đợt 3: Bên A hỗ trợ (Đăng bộ) cho Bên B và hoàn tất thủ tục thì Bên B sẽ giao hết số tiền còn lại là : VNĐ (Bằng chữ:....................)
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN 2 BÊN
Bên A đền gấp đôi số tiền cọc cho Bên B nếu Bên A đổi ý không bán nhà cho bên B. Ngược lại Bên A Sở hữu tiền đặt cọc nếu Bên B đổi ý không mua nhà..
Bên B có quyền nhận đầy đủ giấy tờ bản gốc của căn nhà khi hoàn tất mua bán.
Thuế và các khoản phí của bên nào thì bên đó phải đóng. Bên A sẽ hỗ trợ chi phí công chứng.
Hai bên thoả thuận ký hợp đồng công chứng với giá mua bán là:...............VNĐ 
(Bằng chữ:..... .)
 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, hiểu và đồng ý các điều khoản ghi trong hợp đồng và ký tên.
(BÊN A) BÊN BÁN NHÀ 
(Ký và ghi rõ họ tên)
(BÊN B) BÊN MUA NHÀ 
(Ký và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dat_coc_mua_ban_nha_dat_don_gian_nhat.docx
Hợp đồng liên quan