Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (2 trang)

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2248 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (2 trang), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Hôm nay, ngày…….tháng …….năm…….
Tại căn nhà số………….đường………………………………………………
Ấp……………… Phường (xã)………………..Quận (Huyện) ……………... Thành phố (tỉnh)………………………………………………………………
Chúng tôi gồm có những người sau đây:
Ông (Bà), (gọi tắt là bên A):
Tên:……………………………………………………………………………
Năm sinh:……………………………………………………………………..
Quê quán:…………………………..…………………....................................
Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..……………
Tên:……… ……………....................................……………...........................
Năm sinh:…..... ……………....................................……………....................
Quê quán:…………………………..…………………. ……………..............
Số CMND:……………..cấp ngày……………nơi cấp………………………
Có chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Số thửa…………….Bản đồ vị trí đất…………..số hiệu…………tài sản gắn liền (nhà cấp 4,vách gạch, mái tôn).
Cho Ông (Bà), (gọi tắt là bên B):
Tên:……………………………………………………………………………
Năm sinh:……………………………………………………………………..
Quê quán:…………………………..…………………....................................
Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..……………
Tên:……………………………………………………………………………
Năm sinh:……………………………………………………………………..
Quê quán:…………………………..…………………....................................
Số CMND:……………..cấp ngày……………..nơi cấp………..……………
Để thực hiện quyền sử dụng đất này cho bên B theo thỏa thuận như sau:
Bên A thực hiện giao đủ tiền đúng theo hợp đồng trên và chịu trách nhiệm công chứng tại UBND phường (xã).
Bên B người mua phải chịu trách nhiệm thuế quyền sử dụng đất theo đúng pháp luật và sử dụng đúng mục đích theo pháp luật cùa Nhà nước Việt Nam.
Chúng tôi cùng nhất trí theo hợp đồng trên, nếu có gì sai trái chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Nếu bên A không thực hiện đúng hợp đồng thì bên A bồi thường gấp đôi cho bên B theo số tiền đã đặt cọc.
Nếu bên B không thực hiện đúng hợp đồng thì chịu mất tiền đặt cọc theo thỏa thuận.
Đại diện bên B
Ký tên
Người làm chứng thứ nhất.
Ký tên
Xác nhận UBND phường (xã)
Ký tên,đóng dấu
Đại diện bên A
Ký tên

File đính kèm:

  • dochop_dong_mua_ban_nha_dat_5593.doc
Hợp đồng liên quan