Hợp đồng ủy quyền làm sổ đỏ

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền làm sổ đỏ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—–ooo0ooo—–
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LÀM SỔ ĐỎ
– Căn cứ vào Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghãi Việt Nam.
– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 8  năm 2014, chúng tôi gồm có:
Bên ủy quyền (Bên A):
Ông (Bà): Nguyễn Văn A
Ngày sinh: 20/10/1993
Chứng minh nhân dân số: 876543210
Do Công an thành phố hà Nội                  Cấp ngày: 1/2/2010
Chức danh: Chủ hộ gia đình
Địa chỉ thường trú: 32 Huỳnh Văn Bánh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.
Bên nhận ủy quyền (Bên B):
Ông (Bà): Nguyễn Thị B
Ngày sinh: 11/3/1993
Chứng minh nhân dân số: 012345678
Xem thêm: Thẩm quyền cấp sổ đỏ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Do Công an thành phố hà Nội                  Cấp ngày: 1/2/2010
Chỗ ở hiện tại: 150 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điều 1: Phạm vi ủy quyền
 Nằm trong phạm vi cho phép mà bên B thực hiện nghĩa vụ nhân danh bên A ủy quyền: được quyền nhân danh bên A tham gia vào các giao dịch chuyển nhượng, mua bán.
Điều 2: Thời gian ủy quyền:   từ ngày                  đến ngày(nếu có)
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A
1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực hiện công việc;
Xem thêm: Xác định diện tích đất ở, đất vườn, đất ao khi làm thủ tục cấp Sổ đỏ
b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền;
c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù lao.
2. Bên A có các quyền sau đây:
a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy quyền;
b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B
1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về việc thực hiện công việc đó;
b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc ủy quyền;
d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy quyền;
đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;
2.Bên B có các quyền sau đây:
a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để thực hiện công việc ủy quyền.
Điều 5: Nộp tiền lệ phí công chứng 
Lệ phí chứng thực Hợp đồng này do bên  chịu trách nhiệm nộp.
Điều 6: Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3. Các cam đoan khác.
Cam kết:
 – Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.
 – Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.
– Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.
Tp.HCM, ngày 30 tháng 8 năm 2014,
Bên ủy quyền
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Bên nhận ủy quyền
(ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_uy_quyen_lam_so_do.docx
Hợp đồng liên quan