Hợp đồng đặt cọc tiền mua đất

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc tiền mua đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY/HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC TIỀN MUA ĐẤT 
Địa danh, ngàythángnăm.
- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;
- Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Hôm nay, tại địa điểm . Chúng tôi gồm hai bên dưới đây lập Giấy đặt cọc tiền mua đất/ Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất/mẫu giấy đặt cọc tiền mua đất với những thỏa thuận sau:
Bên nhận đặt cọc
Ông (Bà):........
Số chứng minh thư: ....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .
Địa chỉ:.........................................
Số điện thoại:
Bên đặt cọc
Ông (Bà):.............
Số chứng minh thư: ....Ngày cấp:.....Nơi cấp: .
Địa chỉ:.........................................
Số điện thoại:
Tài sản bán là: mảnh đất/căn nhà tại địa chỉ:.........
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:..
Do UBND huyện .. cấp ngày..
Có diện tích là:.
Giá bán:........................(Bằng chữ:...)
Tổng giá trị thanh toán: .........................
(Bằng chữ: ............)
Bằng văn bản này hai bên cùng nhau xác nhận nội dung sau:
Ông (Bà):..đã đặt cọc:...(Bằng chữ:..) 
cho Ông (Bà):..để mua mảnh đất/ căn nhà 
Ông (Bà): .. có trách nhiệm hoàn tất mọi thủ tục chuyển nhượng cho Ông (Bà)....số tài sản nêu trên chậm nhất vào ngày
Ông (Bà).. có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại là:.(Bằng chữ:.) cho Ông (Bà).. chậm nhất vào
Trong trường hợp Ông (Bà)...không làm thủ tục chuyển nhượng tài sản như đã thoả thuận sẽ phải hoàn trả lại số tiền đặt cọc trên và chịu trách nhiệm bồi thường cho Ông (Bà).số tiền tương đương với số tiền đặt cọc.
Trong trường hợp Ông (Bà). không mua tài sản trên hoặc không thanh toán số tiền còn lại theo đúng thời gian quy định sẽ bị mất số tiền đặt cọc. 
Bên bán đảm bảo số tài sản trên là hợp pháp, không có tranh chấp, mọi quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh từ..thuộc về người mua.
Giấy đặt cọc tiền mua đất/ Hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất/mẫu giấy đặt cọc tiền mua đất này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận đã nêu trên. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Địa danh, ngàytháng.năm ..
BÊN MUA
BÊN BÁN

File đính kèm:

  • docxhop_dong_dat_coc_tien_mua_dat.docx
Hợp đồng liên quan