Hợp đồng ủy quyền giải quyết thủ tục chuyển nhượng phần đất nhà

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 17/09/2022 | Lượt xem: 277 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng ủy quyền giải quyết thủ tục chuyển nhượng phần đất nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ1-BĐS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tựdo - Hạnh phúc
&
HỢPĐỒNGỦY QUYỀN
Kính gửi : Các cơquan chức năng của Việt Nam
A.BÊNỦY QUYỀN (BÊN A):
Họvà tên:. (tên khai sinh	)
-Ngày tháng năm sinh :.Nơi sinh:..
-Hộchiếu/ID/thẻxanh số:cấp ngày:Nơi cấp:.
-Thường trú tại :..
Họvà tên:. (tên khai sinh	)
-Ngày tháng năm sinh :.Nơi sinh:..
-Hộchiếu/ID/thẻxanh số:cấp ngày:Nơi cấp:.
-	Thường trú tại :..
BÊNĐƯỢCỦY QUYỀN (BÊN B):
-Họvà tên:..
-Ngày tháng năm sinh :.Nơi sinh:..
-Hộchiếu/CMTND số: Cấp ngày: Nơi cấp:..
-Thường trú tại :..
NỘI DUNGỦY QUYỀN:
-Bên A là người sửdụng/ sởhữu hoặcđồng sửdụng/ sởhữu hợp phápđấtở/ nhàởtại.
...
Căn cứgiấy tờsau..
Qua bàn bạc traođổi hai bên thống nhất và tựnguyện lập Hợpđồngủy quyền với nội dung
sau:
Điều 1 : Bên Aủy quyền cho Bên B thực hiện các việc sau :
-Làm thủtục chuyển nhượng phầnđất/ nhà thuộc quyền sửdụng/sởhữu của Bên Ađối vớiđấtở/ nhàởnêu trên cho người có tên sau	,sinh
ngày:.,CMTND số:...................................
cấp ngàytại:.,thường trú tại:..................
...................................................
theo quyđịnh hiện hành của pháp luật.
-Trong phạm viđượcủy quyền, Bên Bđược quyền liên hệvới các cơquan chức năng tiến hành việc lập, ký tên trên các giấy tờliên quan và thực hiện các quyền và nghĩa vụdo pháp luật Việt Nam quyđịnh có liên quanđến hành viủy quyền nêu trên.
Điều 2 : Thù laoủy quyền:
Điều 3 : Thời hạnủy quyền :
CAM KẾT:
Hai bên cam kết và cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật vềcác nội dung sau :
-Đã khaiđúng sựthật và tựchịu trách nhiệm vềtính chính xác của những thông tinđã ghi trong Hợpđồng này;
Vào thờiđiểm lập Hợpđồngủy quyền này,đấtở/nhàởliên quan nêu trên không thuộc diện Nhà nước quản lý sửdụng, không bịtranh chấp, không bịthếchấp, không bịkê biên;
Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật vềmọi hành vi, quyếtđịnh do Bên B nhân danh Bên A thực hiện việcủy quyền trênđây và cam kết không khiếu nại các công việc do Bên B thực hiện trong phạm viủy quyền. Bên B cam kết thực hiệnđúng nội dungđãđượcủy quyền nêu trên; Nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hai sẽphải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứba (nếu có) theo quyđịnh của pháp luật
Hợpđồng nàyđược lập thành .bản, mỗi bản có .trang.
Hai bênđãđọc lại , hiểu rõ nội dung Hợpđồngủy quyền này và tựnguyện ký tên dướiđây Lập tại Hoa Kỳ, ngàytháng..năm..
BÊNỦY QUYỀN (BÊN A)	BÊN NHẬNỦY QUYỀN (BÊN B)
(Ký và ghi rõ họtên)	(Ký và ghi rõ họtên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_uy_quyen_giai_quyet_thu_tuc_chuyen_nhuong_phan_dat.docx
Hợp đồng liên quan