Các mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ

docx14 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các mẫu hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU
CHỌN LỌC CÁC MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ, PHÒNG TRỌ HAY NHẤT
MỤC LỤC
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ - Mẫu số 1
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ - Mẫu số 2
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ - Mẫu số 3
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ SINH VIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
—oOo—
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ
BÊN A : BÊN CHO THUÊ
Họ và Tên:	
Năm sinh:	
CMND: 	Ngày cấp: 	Nơi cấp:	
Thường Trú:	
BÊN B : BÊN THUÊ NHÀ
Họ và Tên:	
Năm sinh:	
CMND: 	Ngày cấp: 	Nơi cấp:	
Thường Trú:	
Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :
Điều 1:
Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng thuộc nhà số.
Thời hạn thuê nhà là . tháng kể từ ngày .
Điều 2 :
Gía tiền thuê nhà là ..đồng/tháng ( Bằng chữ :)
Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày .. Tây hàng tháng.
Bên B đặt tiền thế chân trước  đồng ( Bằng chữ : ) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê khi hết hợp đồng thuê căn hộ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
Bên A ngưng hợp đồng ( lấy lại nhà ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.
Điều 3 : Trách nhiệm bên A.
Giao nhà, trang thiết bị trong nhà cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.
Điều 4 : Trách nhiệm bên B.
Trả tiền thuê nhà hàng tháng theo hợp đồng.
Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
Đồ đạt trang thiết bị trong nhà phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.
Điều 5: Điều khoản chung.
Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày . Tháng. năm 20
BÊN A                                                                                 BÊN B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------***-----------
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ
Hôm nay ngày  tháng . năm .
Tại địa chỉ: 
 Chúng tôi gồm:
1.Đại diện bên cho thuê phòng trọ (Bên A):
Ông:   Sinh năm: .
Nơi đăng ký HK: ..................
CMND số: ....... cấp ngày ././. tại: CA Thành phố.
2. Bên thuê phòng trọ (Bên B):
Ông (bà): . Sinh năm: .
ĐTDĐ: .ĐNR: ..
Nơi đăng ký HK thường trú: 
Số CMND: . cấp ngày ../../ tại: .
Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:
Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: ..
Giá thuê: . đ/tháng
Hình thức thanh toán: ..........
..
Tiền điện ...đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.
Tiền nước: .đ/người thanh toán vào đầu các tháng.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày  tháng  năm 20. đến ngày .. tháng . năm 20.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
 Trách nhiệm của bên A:
  - Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.
 - Cung cấp nguồn điện, nước cho bên B sử dụng.
 Trách nhiệm của bên B:
 - Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.
- Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền).
- Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.
- Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.
 - Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.
 - Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.
TRÁCH NHIỆM CHUNG
 - Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
 - Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại.
  - Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
  - Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
  - Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
    ĐẠI DIỆN BÊN B                                                           ĐẠI DIỆN BÊN A
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG TRỌ
Hôm nay, lúc	.............. ngày.............. tháng	..............năm 2012, tại căn nhà số..................
Khu phố 06, phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:
BÊN CHO THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Bên A): Ông tên chủ hợp đồng
CMND số: số CMND cấp ngày 15 / 02 / 2008 nơi cấp CA Tỉnh 
Thường trú: số nhà.. đường Tân Thới Nhất 17, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP .Hồ Chí Minh.
BÊN THUÊ PHÒNG TRỌ (gọi tắt là Bên B): Ông/Bà: ..........................................
CMND số: ........................ cấp ngày......../........./......... nơi cấp CA.......................................
Thường trú:............................................................................................................................
Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất như sau:
Nội dung thuê phòng trọ
bên A cho bên b thuê 01 phòng trọ số............. tại căn nhà số.........................
Khu phố 6, Phường tân thới nhất, Quận 12, TP .Hồ Chí Minh.
Với thời hạn là:................ tháng, giá thuê:.......................................................
Chưa bao gồm chi phí: điện sinh hoạt, nước.
Trách nhiệm Bên A
Đảm bảo căn nhà cho thuê không có tranh chấp, khiếu kiện.
Đăng ký với chính quyền địa phương về thủ tục cho thuê phòng trọ.
Trách nhiệm Bên B
Đặt cọc với số tiền là............................đồng, thanh toán tiền thuê phòng hàng tháng từ ngày đầu tháng + tiền điện + nước.
Đảm bảo các thiết bị và sửa chữa các hư hỏng trong phòng trong khi sử dụng. Nếu không sửa chữa thì khi trả phòng, bên A sẽ trừ vào tiền đặt cọc, giá trị cụ thể được tính theo giá thị trường.
Chỉ sử dụng phòng trọ vào mục đích ở, với số lượng tối đa không quá 04 người (kể cả trẻ em); không chứa các thiết bị gây cháy nổ, hàng cấm... cung cấp giấy tờ tùy thân để đăng ký tạm chú theo quy định, giữ gìn an ninh trật tự, nếp sống văn hóa đô thị; không tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Không được tự ý cải tạo kiếm trúc phòng hoặc trang trí ảnh hưởng tới tường, cột, nền... Nếu có nhu cầu trên phải trao đổi với bên A để được thống nhất
Điều khoản thực hiện
Hai bên nghiêm túc thực hiện những quy định trên trong thời hạn cho thuê, nếu bên A lấy phòng phải báo cho bên B ít nhất 01 tháng, hoặc ngược lại.
Sau thời hạn cho thuê 06 tháng nếu bên B có nhu cầu hai bên tiếp tục thương lượng giá thuê để gia hạn hợp đồng bằng miệng hoặc thực hiện như sau.
Số lần gia hạn
Thời gian gia han (tháng)
Từ ngày
Đến ngày
Giá thuê/ tháng (triệu đồng)
 Ký tên
1
2
3
4
 Bên B – bên thuê	Bên A – bên cho thuê
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2014
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
_______
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
-	Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan,
Tại số nhà ngõ đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chúng tôi gồm:
I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A): 
Ông 	CMTND số : 	
HKTT/Chỗ ở hiện tại: . 
Điện thoại liên hệ : 
II. BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):
Ông (bà): 	Số CMND số: 	
HKTT:
Chỗ ở hiện tại :
Điện thoại liên hệ : 	
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với các nội dung sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1 Nhà cho thuê
-	Địa chỉ: .
-	Diện tích cho thuê : Toàn bộ diện tích tầng 1 ; tầng 2 ; phòng ngoài tầng 3 và toàn bộ sân phơi, tum trên tầng 4.
-	Trang thiết bị kèm theo
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
1.2 Mục đích thuê nhà: 
-	Bên thuê nhà thuê nhà để ở.
-	Số lượng người ở: 
1.3 Giá cho thuê: 5.000.000 VND/ 01 tháng.
Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.
1.4 Thời hạn cho thuê: 03 năm bắt đầu từ ngày 15/11/2014 đến 15/11/2017.
Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn 
1.5 Hình thức thanh toán
-	Số tiền thanh toán: Bên B thanh toán cho bên B số tiền 03 tháng/01 lần tương đương 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) trong khoảng từ mồng 10 đến ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ thanh toán tiền nhà.
-	Thời điểm thanh toán lần đầu: 
-	Hình thức thanh toán
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:
-	Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
-	Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời điểm phát hiện;
-	Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở, vi phạm về an ninh trật tự trong khu phố và bị xử phạt;
-	Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;
-	Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.
-	Kiểm tra tình trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông báo với bên thuê nhà.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê: 
-	Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại điều 1 hợp đồng này;
-	Bảo quản nhà và các trang thiết bị sử dụng;
-	Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn;
-	Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà;
-	Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra;
-	Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong suốt quá trình thuê nhà;
ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
2. Các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 02 tháng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi nhận tại hợp đồng;
3. Hợp đồng chấm dứt khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa do bị hư hỏng nặng hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;
ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
2. Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản./.
BÊN THUÊ NHÀ
BÊN CHO THUÊ NHÀ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- - - - - - - - - - - o0o- - - - - - - - - - -
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ SINH VIÊN
Hôm nay ngày  tháng . năm 
Tại địa chỉ: .............................................................................................
 Chúng tôi gồm:
Đại diện bên cho thuê nhà trọ (Bên A):
Ông:   Sinh năm: .
Nơi đăng ký HK: ........................
CMND số: ....... cấp ngày ././. tại: CA ..
2. Bên thuê nhà trọ (Bên B):
Ông (bà): . Sinh năm: .
ĐTDĐ: .ĐNR: 
Nơi đăng ký HK thường trú: ..
Số CMND: . cấp ngày ../../ tại: 
Sau khi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, hai bên cùng có lợi, cùng thống nhất như sau:
Bên A đồng ý cho bên B thuê 01 phòng ở tại địa chỉ: ..
..
Giá thuê: . đ/tháng
Hình thức thanh toán: .................
..
Tiền điện ...đ/kwh tính theo chỉ số công tơ, thanh toán vào cuối các tháng.
Tiền nước: .đ/người thanh toán vào đầu các tháng.
Hợp đồng có giá trị kể từ ngày  tháng  năm 20. đến ngày .. tháng . năm 20.
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
  * Trách nhiệm của bên A
 - Tạo điều kiện thuận lợi để bên B thực hiện theo hợp đồng.
  - Cung cấp nguồn điện, nước cho bên B sử dụng.
 * Trách nhiệm của bên B:
  - Thanh toán đầy đủ các khoản tiền theo đúng thỏa thuận.
 - Bảo quản các trang thiết bị và cơ sở vật chất của bên A trang bị cho ban đầu (làm hỏng phải sửa, mất phải đền)
  - Không được tự ý sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất khi chưa được sự đồng ý của bên A.
  - Giữ gìn vệ sinh trong và ngoài khuôn viên của phòng trọ.
 - Bên B phải chấp hành mọi quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.
  - Nếu bên B cho khách ở qua đêm thì phải báo và được sự đồng ý của chủ nhà đồng thời phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm pháp luật của khách trong thời gian ở lại.
TRÁCH NHIỆM CHUNG
 - Hai bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện hợp đồng.
- Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực nếu bên nào vi phạm các điều khoản đã thỏa thuận thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; nếu sự vi phạm hợp đồng đó gây tổn thất cho bên bị vi phạm hợp đồng thì bên vi phạm hợp đồng phải bồi thường thiệt hại
  - Một trong hai bên muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì phải báo trước cho bên kia ít nhất 15 ngày và hai bên phải có sự thống nhất.
  - Bên nào vi phạm điều khoản chung thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 - Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một bản.
  ĐẠI DIỆN BÊN B                                                           ĐẠI DIỆN BÊN A 	 

File đính kèm:

  • docxchon-loc-cac-mau-hop-dong-thue-nha-phong-tro-4193.docx
Hợp đồng liên quan