Hướng dẫn thực hiện hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất thổ cư

docx5 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 1789 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn thực hiện hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất thổ cư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT THỔ CƯ
Theo quy định tại điều 693 đến điều 696 thì Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:
Nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất:
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất bao gồm các nội dung sau đây:
Tên, địa chỉ của các bên;
Quyền, nghĩa vụ của các bên;
Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất;
Thời điểm chuyển giao đất;
Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển đổi; thời hạn sử dụng đất còn lại của bên được chuyển đổi;
Chênh lệch về giá trị quyền sử dụng đất, nếu có;
Quyền của người thứ ba đối với đất chuyển đổi;
Trách nhiệm của các bên khi vi phạm hợp đồng.
2. Nghĩa vụ của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất
Các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ sau đây:
Chuyển giao đất cho nhau đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
Sử dụng đất đúng mục đích, đúng thời hạn;
Chịu lệ phí về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất đối với diện tích đất mà mình được chuyển đổi và thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai;
Thanh toán tiền chênh lệch, nếu giá trị quyền sử dụng đất chuyển đổi của một bên cao hơn, trừ trường hợp có thoả thuận khác.
3. Quyền của các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất:
Các bên chuyển đổi quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:
Yêu cầu bên kia giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thoả thuận;
Yêu cầu bên kia giao cho mình toàn bộ giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất;
Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất đã chuyển đổi;
Được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.
4. Các bước thực hiện chuyển đổi quyền sử dụng đất thổ cư:
Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ.
- Công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhân và trả kế quả thuộc UBND cấp huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, nghỉ).
- Công chức thuộc Bộ phận phận Tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ theo quy định, nếu:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả cho công dân đồng thời viết phiếu chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ngay trong ngày.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ thì hướng dẫn để công dân bổ sung hoàn chỉnh theo quy định.
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tiếp nhận hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa thửa đất (nếu cần thiết). Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyển lại cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân; nếu hồ sơ đủ điều kiện thì:
- Viết phiếu chuyển thông tin địa chính gửi đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định đồng thời thông báo cho công dân biết;
- Viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo hồ sơ chuyển cho Phòng Tài nguyên - Môi trường (khi công dân đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính) để kiểm tra, trình Chủ tịch UBND huyện ký, ký xong chuyển lại cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cập nhật vào sổ sách chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 3: Trả kết quả.
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tính thu phí, lệ phí, viết biên lai thu nộp cho công dân và trao Giấy chứng nhận QSD đất được cấp cho công dân theo lịch hẹn khi công dân xuất trình phiếu hẹn.
b. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. (02 bản chính)
+ Giấy chứng nhận QSD
+ Biên bản kiểm tra hiện trạng.
+ Bản sao chứng minh, sổ hộ khẩu
+ Trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất.
+ Đơn xin cấp giấy CNQSD đất (có mẫu);
+ Đơn xin đăng ký QSD đất (có mẫu);
+ Đơn xin đăng ký biến động.
+ Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có);
- Số lượng hồ sơ: (bộ)
d. Thời hạn giải quyết: 55 ngày làm việc (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện, thành, thị.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký QSD đất huyện, thành phố, thị xã.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận
h. Lệ phí (nếu có): Theo quy định tại Quyết định số 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND Tỉnh.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất (Mẫu số 14/ĐK);
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có mẫu);
- Đơn xin đăng ký quyền sử dụng đất (có mẫu);
- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 37/HĐCN)
j. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai 2003 có hiệu lực ngày 01/07/2004.
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.
- Nghịđịnh số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư, giải quyết, khiếu nại, tố cáo về đất đai.
- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC-BTNMT của Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính.
- Quyết định 96/2007/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định đối tượng, mức thu, chế độ quản lý lệ phí địa chính, phí thẩm định quyền sử dụng đất, phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai.
- Quyết định số 146/2007/QĐ-UBND ngày 19/12/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, ao trong cùng thửa đất với đất ở.

File đính kèm:

  • docxhuong_dan_thuc_hien_hop_dong_chuyen_doi_quyen_su_dung_dat_tho_cu_9084.docx
Hợp đồng liên quan