Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 3499 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày … tháng… năm….
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
Số................. 
-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………...-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên............................................................................. 
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY…………………………………………..
Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : ………………
Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………
Mã số thuế     :……………….
Số tài khoản   :………………..
 BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY…………………………………………………..
Đại diên          : Nguyễn Văn B
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : ………………
Điện thoại      : +84…………..        Fax: +84…………
Mã số thuế     :……………….
Số tài khoản   :………………..
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số....... về ………..đối với hợp đồng đã ký số ….., ngày…tháng……năm………cụ thể như sau:1.  …………………..…………………..…………………..…………………..………………
2.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
3.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
4.…………………..…………………..…………………..…………………..………………
5. Điều khoản chung : 
5.1  Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ……………………… 
5.2   Phụ lục hợp đồng được lập thành mấy bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....5.3   Phụ lục này là 1 phần không thể tách rời của HĐKT số...và có giá trị kể từ ngày ký….....
ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
ĐẠI  DIỆN BÊN B
 GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docMẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà.doc
Hợp đồng liên quan