Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 10274 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa danh, ngày  tháng năm.
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ
Số.................
-    Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày , tháng, năm...
-    Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..............................................................................
Chúng tôi gồm có.
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
CÔNG TY..
Đại diên          : Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : 
Điện thoại      : +84..        Fax: +84
Mã số thuế     :.
Số tài khoản   :..
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
CÔNG TY..
Đại diên          : Nguyễn Văn B
Chức vụ          : Giám đốc
Địa chỉ            : 
Điện thoại      : +84..        Fax: +84
Mã số thuế     :.
Số tài khoản   :..
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng số....... về ..đối với hợp đồng đã ký số .., ngày, thángnămcụ thể như sau:
1.  ........
2............
5. Điều khoản chung : 
ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
ĐẠI  DIỆN BÊN B
 GIÁM ĐỐC

File đính kèm:

  • docxmau_hop_dong_dieu_chinh_gia_4365.docx
Hợp đồng liên quan