Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

doc1 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 2375 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o----
BIÊN BẢN THANH LÝ 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Hôm nay, ngày 15 tháng 06 năm 2013, tại Hà nội các bên gồm:
1. Bên chuyển nhượng cổ phần (Gọi tắt là “Bên A”): Bà Hoàng Thị Hoan 
2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần (Gọi tắt là “Bên B”): Ông Hoàng Bá Đức
Căn cứ nội dung của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2013/HĐCN ký ngày 11 tháng 06 năm 2013 và tình hình thực hiện nghĩa vụ của mỗi bên, hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu trên với nội dung sau:
Bên chuyển nhượng: 
Đã hoàn thành nghĩa vụ ký kết hồ sơ, giấy tờ cần thiết để Bên nhận chuyển nhượng đăng ký quyền sở hữu đối với số cổ phần nhận chuyển nhượng.
Đã nhận đủ số tiền chuyển nhượng cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam.
Bên nhận chuyển nhượng:
Đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền chuyển nhượng cổ phần là 780.000.000 (Bằng chữ: Bảy trăm tám mươi triệu) đồng Việt Nam.
Kể từ thời điểm này, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần số 01/2013/HĐCN chấm dứt hiệu lực. 
Biên bản được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau. Các bên đã kiểm tra, đối chiếu lại nội dung Biên bản và cùng nhau ký xác nhận dưới đây.
Đại diện Bên A
..
Đại diện Bên B
..
Xác nhận của Công ty về việc hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng 
Đại diện theo pháp luật của công ty
Giám đốc
(Ký, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbien_ban_thanh_ly_co_phan_1501.doc
Hợp đồng liên quan