Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 3295 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phụ lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG 
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 Số:......../HĐCN.
-    Căn cứ theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã ký ngày tháng năm 20giữa Ông (vợ là: ..)  và ông ..
-    Căn cứ vào giấy cam kết biên nhận giao tiền  đã được xác lập ngày . tháng . năm 20.giữa .. (vợ là: .)  và ông .
-    Căn cứ vào kết quả thương thảo và nhu cầu thực tế của hai bên.
Chúng tôi gồm có.
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Bên A):
Đại diện         :                        Ông                 Sinh ngày: ...../.../19........
CMTND số     :           ..      Cơ quan cấp: CA tỉnh ..  Ngày cấp: ././19...
Nguyên quán   :           Xã .., huyện ., tỉnh ...
và vợ là           :           Bà ..        
CMTND số     :           .   Cơ quan cấp: CA .. Ngày cấp:./../20...
Và
BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (Bên B):
Đại diện          :           Ông     Sinh ngày: .././19
CMTND số     :           .       Do Công an thành phố .., cấp ngày .././20..
Nơi thường trú :          , xã ., huyện , thành phố .
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nội dung cụ thể như sau:1.  Tổng số tiền Ông .. và bà .. đã nhận của ông theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đến nay là ..000.000 VNĐ (Bằng chữ: .. triệu đồng chẵn./.) trong đó bao gồm...000.000 VNĐ (bằng chữ: .. trăm triệu đồng chẵn./.) tiền chuyển nhượng đất đợt . ngày .././20.. và ..000.000 VNĐ (bằng chữ: triệu đồng chẵn) tiền chuyển nhượng đất đợt . ngày ../../20.. và ...000.000VNĐ.. triệu đồng chẵn./) là tiền mua khu đất thung lũng .m2 (.. mét vuông) sát chân khu đất bãi thải trên (hiện tại Ông và bà đã làm hợp đồng thuê lại của xã thạch khoán để đổ đất đá, lắp đặt máy móc khi chưa được sự đồng ý của Ông ..) và .000.000VNĐ (triệu đồng chẵn./.) là tiền bán toàn bộ cây keo trên khu đất bãi thải trên. Tuy nhiên, cho đến nay Ông . vẫn chưa nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến hoạt động xin chấp thuận chủ trương của Ông ... Hai bên thống nhất thỏa thuận lại các nội dung của hợp đồng trên cụ thể như sau:
-  Ông .. có trách nhiệm thanh toán ngay tại thời điểm ký phụ lục hợp đồng này số tiền ..000.000 VNĐ (bằng chữ: triệu đồng chẵn). Kể từ thời điểm thanh toán số tiền này Ông .. và bà . có trách nhiệm bàn giao toàn bộ mặt bằng, mốc giới của thửa đất, rút toàn bộ máy móc, số quặng và đất đá đã đổ vào khu đất m2 và cam kết không có bất kỳ hành vi nào khác ngăn cản hoạt động xây dựng nhà máy gạch trên toàn bộ mảnh đất đã được chuyển giao.
- Số tiền còn lại hai bên thống nhất Ông . phải thanh toán cho Ông và bà .. là : .000.000 VNĐ (bằng chữ: đồng chẵn) trong vòng .. tháng sau khi ký phụ lục hợp đồng này khi ông và bà cung cấp đầy đủ các chứng từ chứng minh chi phí từ hoạt động xin cấp phép trước kia đã thực hiện.
- Ông . chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xin chủ trương của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã trong việc xây dựng nhà máy gạch Tuynel tại địa điểm trên.
- Ông . chịu toàn bộ trách nhiệm và chi phí trong việc xin cấp sổ đỏ và các hoạt động phát sinh từ việc xin cấp giấy phép hoạt động nhà máy.
2. Điều khoản chung : Phụ lục hợp đồng được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
                                                                                           Phú Thọ, ngày.. tháng năm 2014
                        ĐẠI DIỆN BÊN A                                                         ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

 • docxphu_luc_hop_dong_chuyen_nhuong_quyen_su_dung_dat_5669.docx
Hợp đồng liên quan