Hợp đồng mượn nhà để kinh doanh

doc3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 449 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng mượn nhà để kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------o0o-------
HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ
Số 01/2019/HDMN
Hôm nay, ngày 01 tháng 08 năm 2019 chúng tôi gồm có:
1. Bên cho mượn nhà: (Gọi tắt là bên A)
Ông/ Bà: Nguyễn Văn Trọng
- Số CMND: 011033243 Do Công an Hà Nội Cấp ngày 02/10/2013
Là chủ của ngôi nhà: Số 51 Thúy Ái 1, Ngõ 82 Phố Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, Việt Nam
2. Bên đi mượn(Gọi tắt là bên B): 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và thương mại Việt Hưng
Đại diện: Ông Nguyễn Mạnh Cường	Chức vụ: Giám đốc
Sinh ngày 18/02/2963, Số CMND: 011033243 Do Công an Hà Nội Cấp ngày 02/10/2013
Hộ khẩu thườg trú: Số 2/2, Ngõ 84 Phố Trần Quang Diệu, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội
Sau khi thoả thuận cùng nhau ký hợp đồng đi mượn với các điều khoản sau:
Điều 1: Địa điểm thực hiện hợp đồng
Bên A đồng ý cho bên B mượn và bên B đồng ý mượn nhà của bên A là Số 51 Thúy Ái 1, Ngõ 82 Phố Lương Yên, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội. Bên B được sử dụng toàn bộ diện tích và các trang thiết bị điện nước trong ngôi nhà.
Điều 2: Mục đích sử dụng : làm trụ sở công ty
Điều 3: Thời hạn mượn : 1 năm 
- Thời hạn mượn nhà kể từ ngày 01/05/2016 đến hết ngày 30/04/2017 ( Thời hạn hợp đồng được hiểu là ngày đầu tiên bên A cho mượn đến ngày cuối cùng bên B trả nhà cho bên A)
- Sau khi hết hạn hợp đồng, nếu bên A có nhu cầu cho mượn, bên B có nhu cầu mượn tiếp thì bên A ưu tiên cho bên B mượn tiếp bằng một hợp đồng khác trên cơ sở thoả thuận lại các điều khoản của hợp đồng.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên 
A. Bên cho mượn( Bên A).
- Bên A cam kết: Ngôi nhà trên thuộc quyền sở hữu sở hữu hợp pháp của bên A không có khiếu nại hoặc tranh chấp gì 
- Đảm bảo toàn quyền sử dụng toàn bộ diện tích ngôi nhà trên cho bên B trong thời hạn mượn nhà 
- Có trách nhiệm giúp đỡ để bên B giải quyết các vấn đề phát sinh với các hộ liền kề hoặc các cơ quan quản lý tại địa phương trừ trường hợp lỗi do bên B gây nên 
- Có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, Huỷ bỏ hợp đồng trong trường hợp bên B sử dụng nhà không đúng mục đích, sủa chữa nhà khi chữa có sự đồng ý của bên A
- Bên A muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn, phải thông báo cho bên B trước ít nhất 1 tháng 
- Khi hết thời hạn hợp đồng thì Hợp đồng sẽ đương nhiên hết hiệu lực và bên B phải trả lại nhà theo hiện tại ban đầu cho bên A và trang thiết bị vẫn sử dụng tốt, hao mòn tự nhiên theo thời gian không thuộc trách nhiệm của bên B
B. Bên đi mượn (Bên B) 
- Mượn nhà để kinh doanh đúng theo điều khoản II của Hợp đồng 
- Các chi phí điện, nước, điện thoai, các loại thuế có liên quan đến việc kinh doanh của bên B và các phụ phí sinh hoạt khác trong thời gian mượn nhà, bên B chịu trách nhiệm thanh toán trực tiếp đầy đủ với các nhà cung cấp và các cơ quan có liên quan 
- Sử dụng nhà đúng mục đích mượn nhà, khi cần sửa chữa cải tạo nhà phải được sự đồng ý của bên A bằng văn bản và được phép của cấp có thẩm quyền 
- Trong thời gian mượn nhà nếu có hư hòng, mất mát trang thiết bị nội thất đồ đạc cảu bên A thì bên B phải có trách nhiệm sữa chưa, mua sắm lại và hịu mọi phí tổn. Các sự cố liên quan đến công trình ngầm khi có hỏng hóc (kể cả do lỗi của bên B), bên B phải thông báo cho bên A ngay lập tức
- Bên B không được phép chuyển nhượng hợp đồng mượn nhà hoặc cho lại ngườikhác mượn và thuê nhà khi bên B không có nhu cầu sử dụng nhà nữa
- Trong trường hợp bên B muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn phải thông báo cho bên A trước một tháng
- Chấp hành các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự an toàn đô thị, an ninh theo quy định của pháp luật
Điều 6: Cam kết chung
Hai bên cam kết thực hiện đúng hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên thương lượng, thoả thuận trên cơ sở hợp tác tôn trọng lẫn nhau. Nếu không thương lượng được sẽ nhờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
Hợp đồng này được lập thành 04 bản mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Bên cho mượn nhà(Bên A)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Bên đi mượn (Bên B)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • dochop_dong_muon_nha_de_kinh_doanh.doc
Hợp đồng liên quan