Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài

doc4 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 2804 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê nhà cho người nước ngoài, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
- - - - - - - - - - - o0o- - - - - - - - - - -
.ngày.tháng..năm.
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
Hôm nay, ngàytháng..năm.
Tại:	
Chúng tôi gồm:
A – BÊN CHO THUÊ NHÀ
1. Công ty chuyên doanh nhà đất:
2. Giấy phép số:	
Do Uỷ ban Nhân dân Thành phố (tỉnh)cấp ngày	
Lưu ý: Nếu nhà của tư nhân có thể ghi phần này như sau:
1. Đại diện chủ nhà là Ông (Bà):	
2. Giấy phép cho người nước ngoài thuê và sử dụng nhà số	
ngàydo..cấp.
B – BÊN THUÊ NHÀ
1. Họ tên:	Tuổi..Quốc tịch	
2. Nghề nghiệp	
3. Hộ chiếu số	cấp ngày	
4. Giấy phép tạm trú số	cấp ngày	
5. Giấy phép mở văn phòng đại diện tại sốcấp ngày	
	(nếu có).
Hai bên cùng lập hợp đồng thuê nhà để sử dụng với những cam kết sau:
Điều 1:
a/ Nhà cho thuê:
 Tại số:	gồm.tầng có diện tích xây dựngm2 
 và diện tích vườn	m2
b/ Mục đích và nội dung sử dụng:
Phần để ở có diện tích sử dụng	m2
Văn phòng đại diện có diện tích sử dụng..m2
c/ Trang bị tiện nghi bên thuê nhà được sử dụng gồm có:
Điều 2: Thời hạn thuê nhà là	tháng, bắt đầu từ ngày	
Điều 3: Giá thuê nhà là	USD/tháng. Không bao gồm chi phí sử dụng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật (chi phí điện, nước, và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật khác thanh toán riêng theo khối lượng tiêu thụ).
Tiền thuê nhà được thanh toán theo phương thức sau:
Trả bằng tiền mặt (hoặc séc chuyển tiền)
Trả trước	tháng.
Trả tiền thường kỳ vào ngày	hàng tháng.
Điều 4: Trách nhiệm của bên cho thuê nhà
1. Giao nhà và trang thiết bị, tiện nghi cho bên thuê đúng ngày hợp đồng có giá trị.
2. Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn và riêng rẽ của bên thuê nhà (đối với phần diện tích ghi trong hợp đồng nếu chủ nhà ở chung).
3. Sửa chữa kịp thời hư hỏng.
4. Phải bồi thường mọi thiệt hại về vật chất và sức khoẻ gây ra cho bên thuê nhà trong trường hợp nhà bị sụp đổ không sửa chữa kịp thời.
5. Hướng dẫn bên thuê nhà thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về tạm trú, tạm vắng.
Điều 5: Trách nhiệm của bên thuê nhà
1. Sử dụng nhà đúng nội dung và mục đích thuê.
Khi cần sửa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của chủ nhà và phải tuân theo những qui định về xây dựng cơ bản.
2. Trả tiền thuê nhà đầy đủ và đúng thời hạn qui định.
3. Có trách nhiệm về hư hỏng nhà, sự mất mát các trang thiết bị nội thất, các đồ đạc, tư trang của bản thân và những tác hại gây ra cho bên thứ ba trong khi sử dụng nhà.
4. Chấp hành các qui tắc về giữ gìn vệ sinh môi trường và các qui định về trật tự an ninh chung.
5. Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà hoặc cho thuê lại. Trường hợp cần chấm dứt việc thuê nhà trước thời hạn đã ký, phải báo cáo cho chủ nhà biết trước ít nhất một tháng.
Điều 6: Những cam kết chung
1. Hai bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong hợp đồng. Trường hợp có tranh chấp, hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì cả hai bên phải trình Uỷ ban nhân dân thành phố (hoặc tỉnh) xem xét và xử lý.
Khi một trong hai bên không thoả mãn với kết quả xử lý của UBND cấp tỉnh thì đề nghị toà án xét xử.
2. Hợp đồng sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau:
a/ Thời hạn của hợp đồng đã hết.
b/ Nhà cho thuê bị tiêu huỷ hoặc phải phá dỡ theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
c/ Bên thuê đã cho thuê lại nhà, bị bắt giam hoặc bị Chính phủ Việt Nam trục xuất.
Điều 7: Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có giá trị từ ngày được xác nhận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho tới hết thời hạn thuê nhà.
Hợp đồng này được lập thành 3 bản, bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ một bản và gửi lại cơ quan quản lý nhà đất của tỉnh (thành).một bản.
BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký tên, đóng dấu)
BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
XÁC NHẬN CỦA PHÒNG
CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC
(Hoặc của Sở nhà đất.)
Ngày..thángnăm
(Đại diện ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • doccong_hoa_nuoc_ngoait_1823.doc
Hợp đồng liên quan