Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 2)

doc3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 2414 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG SỐ	CN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	Mẫu số 2
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN
1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà)	tuổi	nghề nghiệp	 
- Hộ khẩu thường trú:	
- Đại diện cho (đối với tổ chức)	
- Địa chỉ:	
- Số điện thoại:	Fax:	
2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
- Ông (bà)	tuổi	nghề nghiệp	 
- Hộ khẩu thường trú:	
- Đại diện cho (đối với tổ chức)	
- Địa chỉ:	
- Số điện thoại:	Fax:	
Thửa đất chuyển nhượng
- Diện tích:	
- Loại đất	Hạng đất	
- Vị trí thửa đất	
- Ranh giới thửa đất	
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:	ngày	tháng	năm	 
hoặc giấy tờ sử dụng đất quy định tại Điều 3 Nghị định số	/1999 NĐ – CP 
ngày	tháng	năm 1999 của Chính phủ.
- Thời hạn sử dụng đất còn lại (đối với đất có quy định thời hạn sử dụng)	
- Nguồn gốc lô đất:	
- Tài sản có trên đất:	
- Lý do chuyển nhượng quyền sử dụng đất:	
3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các cam kết sau đây:
- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số)	…….đ, (bằng chữ)	………….đồng.
- Giá chuyển nhượng tài sản: (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số)	đ, (bằng chữ)	…………………………………………………..đồng.
- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số)	…………đ, (bằng chữ)	……………đồng.
- Số tiền người nhận chuyển nhượng đã đặt cọc trước cho người chuyển nhượng (nếu có) là (bằng số)	đ, (bằng chữ)	…………………………………………………..đồng.
- Thời điểm và phương thức trả tiền	……………………………………………………..
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực, giao đủ diện tích đúng hiện trạng và các giấy tờ có liên quan đến thửa đất chuyển nhượng.
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức trả tiền theo hợp đồng.
- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế trước bạ.
4. Các cam kết khác:
- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp. Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thỏa thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.
- Các cam kết khác…
- Hợp đồng này lập tại	ngày	tháng	năm	 thành….	bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xác nhận được chuyển nhượng.
BÊN CHUYỂN NHƯỢNG	BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG	
	QSDĐ	QSDĐ
 (Ghi rõ họ tên,	 (Ghi rõ họ tên,
chữ ký, dấu nếu có)	chữ ký, dấu nếu có)	
PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
1. Nội dung thẩm tra của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
- Về giấy tờ sử dụng đất	
- Về hiện trạng thửa đất	
- Về điều kiện chuyển nhượng	
	Ngày	tháng	năm	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN	
	(Ghi rõ họ tên và ký, đóng dấu)
2. Ý kiến của Phòng Địa chính về kết quả thẩm tra và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn	
	Ngày	tháng	năm	
	TRƯỞNG PHÒNG ĐỊA CHÍNH
	(Ghi rõ họ tên và ký, đóng dấu)
3. Xác nhận được chuyển nhượng của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh	
	Ngày	tháng	năm	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN	
	(Ghi rõ họ tên và ký, đóng dấu)
4. Nội dung thẩm tra của Sở Địa chính
- Về giấy tờ sử dụng đất	
- Về hiện trạng thửa đất	
- Về điều kiện chuyển nhượng	
Xác nhận được chuyển nhượng.
	Ngày	tháng	năm	
	GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH
	(Ghi rõ họ tên và ký, đóng dấu)
Ghi chú: - Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân ghi nội dung thẩm tra ở mục 1, mùc, mục 3 của Phần II.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức ghi nội dung thẩm tra ở mục 4 của Phần II.

File đính kèm:

  • docHợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (Mẫu số 2).doc