Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có thời hạn tại thương xá cửa Nam chợ Hàn

pdf5 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 6899 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có thời hạn tại thương xá cửa Nam chợ Hàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 MẪU 15.06.2015 
HỢP ĐỒNG 
THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CÓ THỜI HẠN 
TẠI THƯƠNG XÁ CỬA NAM CHỢ HÀN 
Số: / / 2015 / HĐTMB 
 ` 
 Căn cứ Bộ Luật Dân sự hiện hành. 
 Căn cứ Hồ sơ pháp lý của Dự án Khách sạn và Thương xá cửa nam CHỢ HÀN ( gọi tắt 
Thương Xá Chợ Hàn ) do Công ty Cổ phần Đầu tư Nghĩa An Thịnh làm chủ đầu tư. 
 Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh số 321031000097của Công ty Cổ phần Đầu tư 
Nghĩa An Thịnh được UBND Tp Đà nẵng cấp ngày 07/ 04 / 2014. 
 Căn cứ các hồ sơ tài liệu liên quan và quy định pháp luật hiện hành khác. 
 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và khả năng của hai bên. 
Hôm nay, ngày tháng năm 2015, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư NGHĨA AN 
THỊNH, chúng tôi gồm có: 
I. Đại diện bên cho thuê mặt bằng kinh doanh ( gọi tắt là bên A): 
1.Đơn vị: Công ty Cổ phần Đầu tư NGHĨA AN THỊNH ( gọi tắt là Công ty) 
2.Người đại diện: Bà Nguyễn Thị Nguyệt Chức vụ: Phó Giám đốc 
Theo Văn bản Phân công nhiệm vụ và ủy quyền của Giám đốc. 
3.Địa chỉ : 09 Nguyễn Thái Học, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 
4.Tài khoản : 8124607 tại Ngân hàng Vietbank – Chi nhánh Đà Nẵng. 
5.Mã số thuế : 0401431388 
6.Điện thoại : 0511. 3.8. 22668 - 0511.3.8.27668 - 0918 915 279 
7.E.mail: thuongxachohan@gmail.com 
8.Website : www.thuongxachohan.com.vn 
II. Đại diện bên thuê mặt bằng kinh doanh ( gọi tắt là bên B ): 
1. Đơn vị / Cá nhân : …………………. 
2. Người đại diện : 
3. Địa chỉ : ………………………. 
4. Tài khoản / CMND số : ………………. Tại Ngân hàng/ Nơi cấp: ……………………… 
5. Mã số thuế : …………………………………………. 
2 
6. Điện thoại: ……………………………………………. 
7. E.mail: 
8. Website : 
Hai bên cùng đồng ý ký kết hợp đồng thuê mặt bằng để kinh doanh với nội dung sau: 
Điều 1: Đối tượng; Diện tích; Ngành hàng; Thời hạn 
Mặt bằng kinh doanh của bên A còn gọi là ki-ốt, lô, quầy, sạp, điểm kinh doanh… 
a. Bên A cho Bên B thuê Ki-ốt tại Khu …, có số hiệu ….. thuộc tầng … ( … ) của Thương Xá 
Cửa nam Chợ Hàn ( gọi tắt là Thương Xá ). 
 - Diện tích tạm tính: …. m2 ( Bằng chữ : ), theo sơ đồ mặt bằng đính kèm . 
b. Ngành hàng kinh doanh: Theo đúng qui định pháp luật 
c. Thời hạn thuê: …. 
( Bằng chữ : …. ) 
d. Thời hạn bàn giao mặt bằng kinh doanh: Bên A giao mặt bằng ngay cho bên B sau khi hợp 
đồng có hiệu lực. 
Điều 2: Giá cả, phương thức thanh toán, phạt vi phạm 
1. Giá thuê mặt bằng : 01 ( một ) tháng của Ki-ốt nói trên là : 
Bằng chữ : 
a. Giá trên không bao gồm thuế V.A.T. Bên A sẽ xuất hóa đơn khi bên B đã nộp thuế V.A.T. 
b. Các chi phí điện, nước, vệ sinh môi trường, bảo vệ ban đêm v.v… được tính riêng và áp dụng 
theo mức của nhà nước quy định cho các chợ, trung tâm thương mại trên cùng địa bàn. 
c. 2. Phương thức thanh toán 
a. Đợt 1 : Tiền cự : Ngay sau khi ký hợp đồng bên B phải nộp cho bên A số tiền bằng giá trị 
thuê của 02 tháng, là : ………… đ 
Bằng chữ : 
+ Tiền cự không được tính lãi và sẽ được hoàn trả cho bên B sau khi thanh lý hợp đồng. 
b. Đợt 2 : Chậm nhất 10 ( mười ) ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh, bên B phải nộp đủ số 
tiền thuê của tháng đầu tiên là : 
( Bằng chữ : 
c.Tiền đóng hằng tháng : Từ ngày 01 đến ngày 05 hằng tháng bên B phải nộp cho bên A số 
tiền thuê mặt bằng của tháng tiếp theo. 
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của bên A 
a. Quyền về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng và thanh lý hợp đồng : 
Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thu hồi lại mặt bằng 
không điều kiện nếu bên B vi phạm một trong những trường hợp sau đây: 
- Không thực hiện đúng nội dung quy định trong hợp đồng thuê mặt bằng nầy. 
3 
- Trường hợp bên B vi phạm chủ trương, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. 
- Quá 10 ( mười ngày ) mà bên B không thanh toán tiền mặt bằng cùng các khoản phí; lệ phí và 
các nghĩa vụ khác (nếu có) cho bên A. 
a.2 Các quyền khác: 
- Bên A được quyền quy hoạch ( bao gồm việc điều chỉnh ), phân bố mặt bằng, không gian 
trưng bày hàng hóa, quảng cáo, thiết bị, lối đi phù hợp với cơ sở hạ tầng để phục vụ yêu cầu 
hoạt động và quản lý của Thương xá. 
b. Nghĩa vụ bên A: 
b.1 Bên A bàn giao quầy hàng có sẵn, đúng vị trí và không thu tiền xây dựng quầy hàng. 
b.2 Hướng dẫn bên B lập đầy đủ các thủ tục đăng ký kinh doanh theo qui hoạch ngành hàng của 
Thương xá . 
b.3 Cung cấp điện, nước và các dịch vụ khác theo khả năng của bên A khi bên B có nhu cầu 
đăng ký sử dụng. 
b.4 Thường xuyên kiểm tra, tu sửa mặt bằng để bên B kinh doanh thuận lợi. Giữ gìn an ninh trật 
tự tại địa bàn Thương Xá và khu vực kinh doanh. 
b.5 Khi cần thu hồi mặt bằng đã cho bên B thuê để phục vụ cho việc quy hoạch, sắp xếp, xây 
dựng, sửa chữa thì phải thông báo trước cho bên B ít nhất là 01 ( một ) tháng để bên B thu xếp 
hàng hóa, tài sản, trả lại mặt bằng thuê để phục vụ cho các công tác đó và bên A có trách nhiệm 
sắp xếp, hoán đổi vị trí tạm thời để bên B tiếp tục công việc kinh doanh. 
b.6 Bên A sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bên thứ 3 cung cấp một số dịch vụ hiện đại nhằm 
tạo điều kiện kinh doanh tiên tiến, thuận lợi hơn cho bên B. 
b.7 Bảo hiểm: Việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải được bên A tập trung thực hiện theo 
đúng quy định hiện hành của nhà nước.Mức bình quân cho mỗi một ki-ốt là 500.000.000đ 
( năm trăm triệu đồng ). Bên A sẽ cung cấp bản sao hợp đồng bảo hiểm để bên B làm căn cứ 
thanh toán với bên bảo hiểm. Trường hợp bên B có nhu cầu mua bảo hiểm vượt mức nói trên thì 
đăng ký để bên A hỗ trợ triển khai hợp đồng cụ thể với đơn vị bảo hiểm. 
c. Trách nhiệm đền bù không thuộc bên A khi: 
c.1 Bên B chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng thời gian quy định tiền trông coi 
hàng hóa theo hợp đồng; 
c.2 Hàng hóa bị mất do để ngoài phạm vi diện tích của bên B (theo quy định tại hợp đồng); 
trang thiết bị chứa đựng, bảo quản hàng hóa của bên B bị hư hỏng hoặc không đúng tiêu chuẩn 
quy định. 
c.3 Bên B có trách nhiệm bảo quản, cất giữ mọi tài sản của mình. Khi xảy ra mất mác thì bên A 
sẽ phối hợp để bên B cùng với cơ quan chức năng tích cực giải quyết vụ việc. 
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên B 
a. Quyền của Bên B: 
a.1 Phải tuân thủ các nội quy, quy chế, cam kết và các quy định khác của Thương xá. 
a.2 Được đảm bảo quyền lợi hợp pháp trong kinh doanh theo quy định của pháp luật. 
4 
a.3 Khi hợp đồng hết hạn thì bên B được bên A xem để gia hạn một thời gian ngắn hoặc ký lại 
hợp đồng thuê mặt bằng mới, để tiếp tục kinh doanh. 
a.4 Có quyền đề nghị bên A xem xét khi có nhu cầu thay đổi vị trí kinh doanh đã thuê, hoặc 
chuyển đổi mặt hàng, ngành hàng phù hợp quy hoạch. 
a.5 Trường hợp đau ốm, thai sản…muốn nhờ người thân đứng ra bán thay trong thời gian tạm 
nghỉ thì bên B làm giấy ủy quyền hợp lệ và đề nghị bên A giải quyết. 
a.6 Các dịch vụ như trông coi hàng hóa để lại đêm hoặc trong thời gian tạm nghỉ; sử dụng điện, 
nước… nếu bên B có nhu cầu thì ký hợp đồng riêng với bên A. 
b. Trách nhiệm Bên B: 
b.1 Bên B phải có giấy phép đăng ký kinh doanh và phải tổ chức kinh doanh thực tế. 
b.2 Hàng hóa, tài sản kinh doanh bên B tự giữ gìn, bảo quản. Nếu có nhu cầu trông coi hàng hóa 
để lại qua đêm thì bên B đăng ký hợp đồng trông coi hàng hóa ban đêm với bên A. Trong các 
trường hợp rủi ro xảy ra làm thiệt hại đến hàng hóa, tài sản thì bên B được hưởng quyền lợi theo 
hợp đồng bảo hiểm mà bên A cung cấp nói trên ( Điều 3 ). 
b.3 Tuân thủ nghiêm những qui định của Nhà nước đối với những mặt hàng kinh doanh có điều 
kiện. 
b.4 Khi bên B không có nhu cầu tiếp tục thuê mặt bằng kinh doanh thì phải trực tiếp báo cho 
bên A biết trước 10 ( mười ) ngày bằng văn bản để làm thủ tục thanh lý hợp đồng. 
b.5 Khi có nhu cầu sử dụng điện, nước và các dịch vụ khác phải có Giấy đăng ký và được bên 
A thống nhất bằng việc ký kết hợp đồng. 
Điều 5: Về việc vi phạm hợp đồng: 
1. Sau khi có hiệu lực, nếu bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì ngoài việc phải hoàn trả 
cho bên B giá trị còn lại thực tế, bên A còn phải phải bồi thường cho bên B 10% (mười phần 
trăm) trên giá trị còn lại thực tế đó. 
2. Nếu bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải bồi thường cho bên A 10% giá trị còn lại 
thực tế. 
2. Nếu quá 10 ( mười ngày ) qui định cho từng đợt nộp tiền mà bên B không tiếp tục việc nộp 
tiền thì xem như bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng và hiệu lực hợp đồng tự động chấm dứt 
mà không cần bất kỳ một thủ tục nào khác và bên B phải bồi thường như nêu trên. 
Điều 6. Chấm dứt và thanh lý hợp đồng 
a. Chấm dứt hợp đồng: 
Việc chấm dứt hợp đồng được xem là do bên B vi phạm hợp đồng trong các trường hợp sau: 
a.1 Bên B sử dụng mặt bằng kinh doanh không đúng mục đích, ngành hàng đã ghi tại Điều 1. 
a.2 Bên B vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bị đình chỉ kinh doanh không thời hạn. 
a.3 Bên B sang nhượng, thế chấp vay vốn, cho thuê lại mặt bằng kinh doanh không đúng quy 
định của Hợp đồng hoặc trái pháp luật. 
b. Thanh lý hợp đồng: 
5 
b.1 Hai bên phải ký hồ sơ thanh lý hợp đồng. Bên B sẽ được nhận toàn bộ số tiền còn lại ( nếu 
có ) sau 10 ngày hoàn tất việc này. 
b.2 Khi đến hạn, nếu bên B không còn nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh nữa thì phải thu 
dọn phương tiện tài sản, hàng hóa và sửa chữa mọi hư hỏng (nếu có) để hoàn trả lại nguyên 
trạng mặt bằng đã thuê cho bên A và thanh lý hợp đồng.Nếu bên B có nhu cầu tiếp tục sử dụng 
thì trước khi hợp đồng hết hiệu lực 15 ngày phải đến cùng bên A bàn bạc để ký hợp đồng thuê 
mặt bằng kinh doanh mới hoặc gia hạn lại hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, mới được tiếp 
tục sử dụng. 
Điều 6: Điều khoản chung 
a. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày bên B hoàn thành nghĩa vụ việc đóng tiền đợt 1 được quy 
định tại Điều 2. 
b. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản của hợp đồng này. Trong quá trình thực 
hiện nếu có vấn đề phát sinh mới thì hai bên cùng bàn bạc, nghiên cứu và đi đến thống nhất 
điều chỉnh hợp đồng để đảm bảo lợi ích đôi bên. Nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng thì 
phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho bên kia theo thỏa thuận (nếu có). 
c. Trường hợp có tranh chấp không tự giải quyết được thì hai bên có quyền khiếu nại tới Tòa án 
có thẩm quyền, phán quyết của Tòa án là kết quả cuối cùng hai bên phải thực hiện.Án phí do 
bên thua chịu . 
d. Hợp đồng đã được các bên tham gia xem xét kỹ và ký . Mọi phụ lục, điều chỉnh, bổ sung nội 
dung của hợp đồng nầy phải được những người có thẩm quyền ký mới có giá trị thi hành. 
Hợp đồng được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như 
nhau. 
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

File đính kèm:

  • pdfHợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh có thời hạn tại thương xá cửa Nam chợ Hàn.pdf
Hợp đồng liên quan