Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở (Nhà ở tư nhân)

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 36583 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thi công xây dựng nhà ở (Nhà ở tư nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh Phúc
Chiềng Khương, ngày ….. tháng 10 năm 2011
HỢP ĐỒNG 
THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ Ở
Hôm nay, ngày 09 tháng 10 năm 2011. Tại nhà Ông: Lương Văn Thanh HTX Quyết Thắng – Chiềng Khương – Sông Mã – Sơn La. Chúng tôi gồm:
I. CHỦ ĐẦU TƯ
Ông: Lương Văn Thanh
Địa chỉ: HTX Quyết Thắng – Chiềng Khương – Sông Mã – Sơn La.
Điện thoại: 01666800400
(sau đây gọi tắt là Bên A)
II. NHÀ THẦU XÂY DỰNG
Ông: Nguyễn Văn Dũng
Địa chỉ: …………………………………………………………………….
Điện thoại: 0977334960
(sau đây gọi tắt là Bên B)
Hai bên thỏa thuận ký hợp đồng này, trong đó, bên A đồng ý thuê bên B đảm nhận phần nhân công thi công xây dựng công trình nhà ở tại địa chỉ Bản Hưng Hà - Chiềng Khương – Sông Mã – Sơn La với các điều khoản như sau:
Điều 1: Nội dung công việc, Đơn giá, Trị giá hợp đồng
1. Đơn giá xây dựng: 
Bên A khoán gọn tiền công cho bên B theo mét vuông (m2) xây dựng mặt sàn. Đơn giá mỗi m2 xây dựng được tính theo 01 mặt sàn sau:
+ Sàn chính: 1.200.000đồng/m2
Giá trên là giá thi công xây dựng hoàn chỉnh để bàn giao công trình, bao gồm: đào móng, gia cố thép móng, cột đúng kỹ thuật, đổ bê tông, xây tường, chèn cửa, trát áo trong, ngoài, đắp phào chỉ, trang trí, ốp lát trong phần xây dựng, công trình, quyét sơn bên trong và mặt ngoài, lợp gắn ngói phần mái trên đúng yêu cầu kỹ thuật.
Các phần việc khác (nếu có phát sinh) sẽ được hai bên thỏa thuận riêng ngoài hợp đồng.
Chuẩn bị trước khi thi công: Bên B đảm nhiệm:
a) Vận chuyển vật liệu trong nội bộ công trình. 
b) Sàng cát, nắn chặt, uốn cốt thép.
c) Phun ẩm gạch trước khi xây, phun ẩm tường sau khi xây, phun bảo dưỡng bê tông đúng kỹ thuật.
d) Bên B phải đảm bảo sự kết hợp giữa thợ điện và thợ xây lắp đường nước để lắp đặt đúng kỹ thuật và tiến độ thi công.
Trị giá hợp đồng.: trị giá hợp đồng được xác định như sau:
+ Sàn chính: 1.200.000đồng/m2	nhân với số m2 được đo đạc trước khi nhiệm thu.
Điều 2: Trách nhiệm của các bên:
1. Bên A:
- Cung cấp vật tư đảm bảo chất lượng, số lượng, cung cấp điện, nước đến công trình, tạm ứng và thanh toán kịp thời.
- Cung cấp bản vẽ kỹ thuật công trình.
- Cử người trực tiếp giám sát thi công về tiến độ, biện pháp kỹ thuật thi công về khối lượng và chất lượng, bàn giao nguyên liệu và xác nhận phần việc mới cho thi công tiếp.
- Bên A chựu trách nhiệm lắp đặt điện, nước, đổ đát san lấp mặt bằng.
- Thay mặt bên B (khi cần thiết) giải quyết các yêu cầu gấp rút trong quá trình thi công. 
- Đình chỉ thi công nếu xét thấy không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động hoặc lãng phí vật tư.
2. Bên B
- Cung cấp cốt pha, xà gồ, cột chống theo đúng yêu cầu kỹ thuật về thời gian và số lượng.
- Thi công theo thiết kế và các yêu cầu cụ thể của Bên A đảm bảo chất lượng, mỹ thuật của công trình, sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguyên vật liệu. Nếu làm sai, làm hỏng, lãng phí phải làm lại không tính tiền công và phải bồi hoàn vật liệu.
- Lập tiến độ thi công, biện pháp kỹ thuật an toàn và phải được sự nhất trí của bên A. Từng hạng mục công trình phải được bên A nghiệm thu mới được thi công tiếp.
- Đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối cho người và công trình. Nếu có tai nạn xảy ra, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
- Tư lo chỗ ăn, ở, sinh hoạt của công nhân, chấp hành các quy định về trật tư, an ninh, khai báo tạm trú.
- Bảo quản nguyên vật liệu bên A bàn giao và phương tiện, máy thi công.
- Nói tóm lại bên A giao hoàn toàn trách nhiệm công việc thi công xây dựng cho bên B. Bên A chỉ chựu trách nhiệm lắp đặt điện, nước, đổ đát san lấp mặt bằng.
Điều 3: Phương thức thanh toán
- Các đợt thanh toán dựa trên khối lượng công việc đã hoàn thành và được nghiệm thu, phần thanh toán không vượt quá 90% khối lượng công việc đã hoàn thành.
- Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, bên A sẽ thanh toán phần còn lại của trị giá hợp đồng sau khi trừ các khoản đã thanh toán hoặc tạm ứng cho bên B.
Điều 4: Cam kết
- Trong quá trình thi công nếu có vướng mắc, hai bên phải gặp nhau bàn bạc thống nhất để đảm bảo chất lượng công trình.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu xét thấy bên B không đảm bảo về năng lực tổ chức và trình độ tay nghề kỹ thuật như đã thoả thuận, bên A có quyền đình chỉ và huỷ bỏ hợp đồng. Trong trường hợp đó bên B sẽ được thanh toán theo khối lượng đã được nghiệm thu. Đối với phần phải tháo dỡ do không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật sẽ không được thanh toán tiền công và bên B phải bồi thường thiệt hại hư hỏng.
- Hợp đồng có giá trị từ ngày ký đến ngày thanh lý hợp đồng. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành.
- Hợp đồng kết thúc vào hồi …. Giờ … phút cùng ngày. Đã thông qua và được sự nhất trí của bên A và bên B. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản để cùng thực hiện./.
ĐẠI DIỆN BÊN A
 (K,í ghi rõ họ tên) 
Ngưyễn Văn Dũng
ĐẠI DIỆN BÊN B
 (K,í ghi rõ họ tên) 
Lương Văn Thanh
 NGƯỜI LÀM CHỨNG
 (K,í ghi rõ họ tên) 

File đính kèm:

  • docHợp đồng thi công xây dựng nhà ở (Nhà ở tư nhân).doc
Hợp đồng liên quan