Hợp đồng cho thuê phòng ở chung cư mini

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 355 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho thuê phòng ở chung cư mini, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc
,ngày ..thángnăm.
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG Ở CCMN
Số:./HĐBDSTL
Căn cứ Luật thương mại của nước CHXHCN Việt Nam ký ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật dân sự  của nước CHXHCN Việt Nam kí ngày 24  tháng 1  năm 2015;
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cũng như khả năng của hai bên 
BÊN A : BÊN CHO THUÊ (PHÒNG Ở CCMN)
Họ và Tên:.
Năm sinh:..
CMND:Ngày cấp:Nơi cấp:
Thường Trú:.
BÊN B : BÊN THUÊ (PHÒNG Ở CCMN)
Họ và Tên:
Năm sinh:..
CMND:Ngày cấp:..Nơi cấp:
Thường Trú:..
Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :
Điều 1: Nội dung thỏa thuận
-Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng trọ thuộc địa chỉ:
-Thời hạn thuê phòng trọ là . tháng kể từ ngày .
Điều 2 : Giá cả
-Giá tiền thuê phòng trọ là ..đồng/tháng (Bằng chữ :)
-Tiền thuê phòng trọ bên B thanh toán cho bên A từ ngày .. hàng tháng.
-Bên B đặt tiền đặt cọc  đồng (Bằng chữ : ) cho bên A. Tiền đặt cọc sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê (Bên B) khi hết hợp đồng thuê phòng trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
-Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền đặt cọc.
-Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại phòng trọ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã đặt cọc.
Điều 3 : Trách nhiệm bên A.
-Giao phòng trọ, trang thiết bị trong phòng trọ cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
-Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.
Điều 4 : Trách nhiệm bên B.
-Trả tiền thuê phòng trọ hàng tháng theo hợp đồng.
-Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
-Đồ đạt trang thiết bị trong phòng trọ phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.
Điều 5: Điều khoản chung.
-Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
-Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
-Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản
Kí tên A
Kí tên B

File đính kèm:

  • docxhop_dong_cho_thue_phong_o_chung_cu_mini.docx
Hợp đồng liên quan