Hợp đồng cho thuê nhà đúng luật

pdf2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho thuê nhà đúng luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Ngày..Tháng.Năm.
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ
BÊN A (Bên cho thuê nhà)
Ông/Bà:
Họ tên:............................................................
CCCD/CMND:.................................................
Địa chỉ:.............................................................
Ông/Bà:
Họ tên:...............................................................
CCCD/CMND:...................................................
Địa chỉ:...............................................................
BÊN B (Bên thuê nhà)
Họ tên:................................................................
CCCD/CMND:.....................................................
Địa chỉ:................................................................
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà với các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê:
..
Tổng diện tích sử dụng chính........ m2, phụ......... m2
Tổng diện tích đất......... m2
Kể từ ngàythángnăm.trong thời hạn..năm
Điều 2:
Tiền thuê nhà hàng tháng là............đồng (Bằng chữ:.)
Điều 3: Bên B phải trả tiền đầy đủ cho bên A vào ngày.. của hàng..bằng tiền mặt hoặc
chuyển khoản: 
Mỗi lần đóng tiền, hoặc hoặc chuyển khoản bên thuê nhà được bên cho thuê xác nhận bằng tin nhắn
đã nhận tiền.
Điều 4: Bên thuê nhà cam kết
a/ Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị
trong nhà. Không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu
trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi tầng), làm nhà phụ..
b/ Không được sang nhượng.
c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê.
Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên
cho thuê nhà trước..ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác.
Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với
nhà (đồng hồ điện, nước) đầy đủ.
Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.
Điều 6: Được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau..ngày từ khi được thông báo bằng tin
nhắn, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng. Mọi hư hỏng,
mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu.
Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu
cầu bên cho thuê sửa nhà.
Điều 8: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án giải
quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật.
Điều 9: Điều khoản thỏa thuận thêm:
Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.
BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Họ tên, chữ ký)
 BÊN THUÊ NHÀ
(Họ tên, chữ ký)

File đính kèm:

  • pdfhop_dong_cho_thue_nha_dung_luat.pdf
Hợp đồng liên quan