Hợp đồng thuê nhà đơn giản nhất

docx3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê nhà đơn giản nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———
 HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ ĐƠN GIẢN
.,ngày...tháng..năm.....
Sau đây, hai bên chúng tôi gồm:
1. BÊN A (Bên cho thuê nhà)
Ông (Bà)::. 
CMND/CCCD/Hộ chiếu số :tại
Ngày tháng năm sinh:. 
Địa chỉ thường trú: Số nhàTổ/ấpThôn/xóm
Xã/phườngQuận/huyệnTỉnh/thành phố
SĐT liên hệ: 
2. BÊN B (Bên thuê nhà)
Ông (Bà):.. 
CMND/CCCD/Hộ chiếu số :tại
Ngày tháng năm sinh:.. 
Địa chỉ thường trú: Số nhàTổ/ấpThôn/xóm
Xã/phườngQuận/huyệnTỉnh/thành phố
SĐT liên hệ: 
Sau quá trình bàn bạc và thảo luận, hai bên chúng tôi đồng ý ký kết hợp đồng thuê nhà đơn giản với các nội dung sau đây: 
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B được thuê nhà theo địa chỉ
Với tổng diện tích sử dụng ....m2 
Căn nhà bao gồm các tài sản gồm:
. . 
Thời hạn thuê là............ năm. Cụ thể: Từ ngày..... tháng..... năm.... đến ngày..... tháng..... năm..........
Điều 2: Tiền thuê nhà riêng hàng tháng (chưa bao gồm các chi phí điện, nước, Internet) là..đồng/tháng. 
Điều 3: Bên thuê nhà phải trả tiền đầy đủ cho bên thuê nhà định kỳ tháng tháng vào ngày..
Phương thức thanh toán ......số tài khoản..................
Điều 4: Bên thuê nhà riêng cam kết :
a/ Sử dụng nhà thuê đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các tài sản, trang thiết bị trong nhà như..
Tuyệt đối không được đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi khác, không được thay đổi cấu trúc, không đục tường, trổ cửa, phá dỡ hoặc xây cất thêm (cơi nới tầng), làm nhà phụ.
b/ Không được sang nhượng khi không có sự cho phép của chủ nhà.
c/ Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên cho thuê và phụ lục hợp đồng thuê nhà đơn giản kèm theo.
Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên thuê nhà phải báo cho bên cho thuê nhà trước.. ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các khoản khác. 
Trừ những hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại bên thuê nhà phải giao trả các tài sản gắn liền với nhà đầy đủ. Mọi sự hư hỏng do lỗi của mình, bên thuê nhà bồi thường cho bên cho thuê.
Điều 6: Nếu sau.. ngày từ khi được thông báo, bên thuê nhà vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính đáng thì được xem như tự ý huỷ bỏ hợp đồng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên thuê phải chịu 100%.
Điều 7: Bên thuê nhà có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những hư hỏng để yêu cầu bên cho thuê sửa nhà.
Điều 8: Các thỏa thuận khác (nếu có)
Điều 9: Hai bên A, B cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng. Nếu vi phạm sẽ yêu cầu toà án giải quyết theo thoả thuận của hai bên hoặc theo quy định của pháp luật. Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.                           
Bên thuê       
      (Ký, ghi rõ họ tên)                    
                                         Bên cho thuê 
                                                     (Ký, ghi rõ họ tên)   

File đính kèm:

  • docxhop_dong_thue_nha_don_gian_nhat.docx