Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch

doc4 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 1408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 61/SCT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn): ........................
Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh): .................
Tỉnh (thành phố): .............................................................
Quyển số: .................... TP/CC-SCT/HĐGD
Mở sổ ngày ............... tháng ............. năm ...........
Khoá sổ ngày ............ tháng .............. năm ..........
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
1. Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch là tài liệu lưu trữ của Nhà nước, được sử dụng để ghi các việc chứng thực hợp đồng, giao dịch đã thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, phục vụ cho việc theo dõi, tra cứu, kiểm tra và thống kê số liệu chứng thực.
2. Sổ phải được đóng dấu giáp lai từ trang đầu đến trang cuối, phải được giữ sạch, không để nhoè hoặc rách nát.
3. Chữ viết trong Sổ phải rõ ràng, không tẩy xoá, phải viết cùng một thứ mực tốt, màu đen. 
4. Trước khi ghi vào Sổ phải kiểm tra các số liệu sẽ ghi vào Sổ để tránh nhầm lẫn. Trường hợp viết nhầm, sửa lỗi kỹ thuật phải gạch đi viết lại, không được viết đè lên chữ cũ; khi viết lại phải ký, ghi rõ họ tên nguời thực hiện vào cột ghi chú và đóng dấu vào chỗ sửa.
5. Phải ghi đầy đủ các cột mục có trong Sổ và lưu ý các điểm sau đây:
- Cột (1): số chứng thực trong cột này là số ghi trong văn bản chứng thực; 
- Cột (4): ghi lần lượt họ tên, nơi cư trú của từng người một;
- Cột (6): ghi thông tin về đối tượng hợp đồng, giao dịch.
6. Khi sử dụng phải ghi ngày mở Sổ, khi kết thúc phải ghi ngày khoá Sổ.
7. Sổ phải được bảo quản chặt chẽ, lưu trữ lâu dài tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.
Sổ chứng thực
Ngày tháng năm chứng thực
Ngày tháng năm thụ lý
Họ tên, nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực
Loại việc chứng thực
Tóm tắt nội dung
Họ tên người ký chứng thực
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

File đính kèm:

  • docttlt04_06_bds_so_chung_thuc_hop_dong_giao_dich_so_61_1867.doc
Hợp đồng liên quan