Hợp đồng đặt cọc nhận quyền sử dụng đất

docx3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng đặt cọc nhận quyền sử dụng đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
Lô đất số ………………………………………………………………………………………
--- ó ---
Chúng tôi ký tên dưới đây : 
BÊN A : (Bên nhận đặt cọc)            :
1. Ông:Ngày tháng năm sinh:…Chứng minh nhân dân            :……………………cấp ngày………………… tại …………………Thường trú:
2. Bà:
Ngày tháng năm sinh  :Chứng minh nhân dân            :……………………cấp ngày………………………… tại ………………Thường trú     
 (Có Giấy chứng nhận kết hôn kèm theo)
Là bên nhận quyền sử dụng đất tọa lạc tại lô đất số :………………………………, theo Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất số: ……….. được ký giữa ………………………………………………………và ông bà ….. ngày ………………..
BÊN B : (Bên đặt cọc)
1.                                            :………………………………………………………………..Ngày tháng năm sinh             :…………………………………………………………………Chứng minh nhân dân            :………………cấp ngày…………… tại ……………………..Thường trú                             :…………………………………………………………………
2.                                            :…………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh             :…………………………………………………………………Chứng minh nhân dân            :……………cấp ngày………………… tại ……………………Thường trú                             :……………………………………………………………
Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồng đặt cọc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với nội dung như sau :
ĐIỀU 1 : Bên A bằng hợp đồng này hứa sẽ chuyển nhượng quyền sử dụng đất tọa lạc tại lô đất số : …………………………………… cho bên B với giá là : ___ .000đ (___ tỷ ___ trăm ___ mươi ___ triệu ___ trăm ___ ngàn đồng chẵn). Sau này hai bên sẽ tiến hành lập hồ sơ và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất này tại Văn Phòng Công chứng Thái Hà.
Để đảm bảo cho việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất sau này, bên B đặt cọc cho bên A số tiền là : .000 .000đ (___ tỷ ___ trăm ___ mươi ___ triệu ___ trăm ___ ngàn đồng chẵn).
Tiền đặt cọc sẽ được đưa vào tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi hai bên thực hiện thủ tục chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
ĐIỀU 2 : Phương thức và thời hạn thanh toán tiền đặt cọc :
Tiền đặt cọc quyền sử dụng đất  là : ___ .000đ (___ tỷ ___ trăm ___ mươi ___ triệu ___ trăm ___ ngàn đồng chẵn) sẽ được bên B thanh toán ngay sau khi Hợp đồng này được Phòng Công chứng chứng nhận.
Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt.
ĐIỀU 3 : Trong thời hạn ….. ngày kể từ ngày bên A được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của lô đất trên, ngay lập tức hai bên sẽ tiến hành thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo qui định hiện hành.
ĐIỀU 4 : Cam kết chung :
Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên, không bên nào tự ý thay đổi nội dung hợp đồng.
Hai bên cam kết giá chuyển nhượng trên là giá cố định không thay đổi trong trường hợp giá cả thị trường lên hay xuống.
Các khoản lệ phí, thuế và các chi phí khác sẽ do bên B đóng nộp theo qui định của pháp luật.
Nếu bên A đổi ý không chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên cho bên B thì phải bồi thường gấp đôi số tiền đã nhận của bên B. Ngược lại nếu bên B đổi ý không nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thì bên B chịu mất toàn bộ số tiền đã đưa cho bên A.
Hợp đồng được lập 02 bản, mỗi bản ___  trang,
Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.
Lập tại ……………………………., ngày …/…/2014
             BÊN B                                                               BÊN A
Lưu ý: Các thông tin pháp lý đăng tải được trả lời bởi các luật sư, chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên tất cả các thông tin, trích dẫn chỉ mang tính chất tham khảo do các văn bản pháp luật dẫn chiếu có thể đã hết hiệu lực hoặc được thay thế tại thời điểm hiện tại. Khách hàng truy cập trang không được áp dụng một cách tùy tiện mà chưa có ý kiến chính thức của luật sư.

File đính kèm:

  • docxHợp đồng đặt cọc nhận quyền sử dụng đất.docx
Hợp đồng liên quan