Mẫu Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm

doc4 trang | Chia sẻ: tienhuytran22 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 158 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu Hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Công ty ABC
Số: 032 /HĐLĐ 2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Chúng tôi, một bên là Ông:	Quốc tịch: Việt Nam
Chức vụ: Giám đốc 
Đại diện cho:	 Công ty cổ phần 	(sau đây gọi tắt là “Công ty”) 
Địa chỉ: Điện thoại: 
Và một bên là Bà:	Quốc tịch: Việt Nam
Sinh ngày:	 04 tháng 06 năm 1973 tại 
Nghề nghiệp: Kỹ sư điện tử viễn thông
Địa chỉ thường trú 
Số CMTND: 182010421 cấp ngày tại 
Số sổ lao động (nếu có) 	 cấp ngày	 	 tại 
	Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
Loại hợp đồng lao động: Một năm 
Từ ngày 12 tháng 01 năm 2008 đến ngày 31 tháng 12 năm 2008
Thử việc từ ngày  tháng  năm  đến ngày  tháng  năm 
- Địa điểm làm việc: 
Chức danh chuyên môn: Nhân viên tổng đài Chức vụ (nếu có): 
Công việc phải làm: Theo bản mụ tả công việc 
Điều 2: Chế độ làm việc
 Thời giờ làm việc: 8 giờ/ ngày
Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: Phụ thuộc vào công việc được giao
Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động
Quyền lợi:
Phương tiện đi lại, làm việc: Cá nhân tự túc
Mức lương chính hoặc tiền công: 
Lương cơ bản: 2,100,000 (Hai triệu một trăm ngàn) đồng/ tháng. 
Lương theo hiệu quả kinh doanh và hiệu quả công việc: 500,000 ( năm trăm ngàn đồng/ tháng. Mức lương này có thể thay đổi hàng tháng phụ thuộc vào hiệu quả công việc của Người lao động và tình hình kinh doanh của công ty. Nếu có thay đổi Công ty sẽ thông báo cho Người lao động bằng văn bản.
Người lao động đóng thuế thu nhập theo Pháp luật thuế thu nhập cá nhân.
Hình thức trả lương: Theo khối lượng và chất lượng công việc 
Phụ cấp gồm: 
Được trả lương hàng tháng: vào ngày cuối mỗi tháng, trực tiếp qua tài khoản cá nhân. Nếu ngày cuối tháng rơi vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày lễ, thì lương sẽ được trả vào ngày làm việc tiếp ngay sau đó. 
Tiền thưởng: Theo kết quả SXKD của công ty và mức độ đóng góp của người lao động
Chế độ nâng lương: Nâng lương phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc của người lao động và tình hình kinh doanh của công ty.
Được trang bị bảo hộ lao động gồm: Phụ thuộc vào công việc. Người lao động phải tuân thủ các qui định về an toàn lao động. 
Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết): Theo luật lao động 
Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Theo luật bảo hiểm, sau khi nộp đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm gồm: Sơ yếu lý lịch có đóng dấu của chính quyền địa phương, giấy khám sức khoẻ có đóng dấu tròn của bệnh viện được phép cấp giấy, bản sao giấy khai sinh và các giấy tờ khác nếu cơ quan bảo hiểm yêu cầu thêm.
Chế độ đào tạo: Trong thời gian đơn vị cử đi học người lao động phải hoàn thành khoá học, được hưởng nguyên lương và các quyền lợi khác như người đi làm việc.
Những thoả thuận khác:
Chịu sự điều hành trực tiếp của: Giám đốc TT DVKH 
Trang phục: Tự túc và theo qui định của công ty.
Nghỉ phép: 12 ngày trong một năm, sau mỗi (5) năm năm được nghỉ thêm một ngày
Bảo mật: Trong thời gian làm việc tại công ty hoặc sau khi kết thúc hợp đồng với công ty mọi bí mật về công ty không được trực tiếp hay gián tiếp tiết lộ ra bên ngoài, hay sử dụng nó có lợi cho bản thân cá nhân:
 Bất kỳ thông tin nào về công ty hay về khách của công ty mà chưa được phép tiết lộ bằng văn bản thì không được phép tiết lộ hay quảng bá.
Bất kỳ thông tin về các công ty khác mà công ty đã thỏa thuận giữ kín.
Những yêu cầu bảo mật này không kể đến các thông tin đã được mọi người biết đến không do lỗi của người lao động. 
Nghĩa vụ:
Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động
Chấp hành lệnh điều hành sản xuất – kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động và tuân thủ theoSổ tay nhân viên.
Báo cáo với công ty bằng văn bản nếu tham gia góp vốn, đầu tư vào bất cứ đối tác nào của công ty hoặc đối tác của các công ty con.
Không tiết lộ mức lương của bản thân ngay cả khi thôi không còn làm việc tại công ty.
Không được đại diện cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp khác lôi kéo các nhân viên, khách hàng của Công ty hoặc có những hành động, phát ngôn làm phương hại đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Bồi thường vi phạm và vật chất
Sau khi được cử đi đào tạo mà không làm việc cho công ty thì phải bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo.
Người lao động phải bồi thường thiệt hại vật chất đối với những công cụ lao động hoặc tài sản được giao cho cá nhân sử dụng mà để xảy ra mất mát, hư hỏng do lỗi chủ quan.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
Nghĩa vụ:
Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động
Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
Quyền hạn:
Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.
Điều 5: Điều khoản thi hành
Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng qui định của pháp luật lao động.
Hợp đồng lao động được làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, cụng ty giữ hai bản và người lao động giữ một bản có hiệu lực từ ngày 12 tháng 01 năm 2008. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại Cụng ty cổ phần , ngày tháng năm 20.
Người lao động	Người sử dụng lao động
 (Ký và ghi rõ Họ và Tên)	(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_lao_dong_tu_1_den_3_nam.doc
Hợp đồng liên quan