Hợp đồng thuê nhà trọ

doc3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Lượt xem: 4100 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê nhà trọ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2014
HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRỌ
_______
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;
-	Căn cứ vào các quy định pháp luật có liên quan,
Tại số nhà ngõ đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Chúng tôi gồm:
I. BÊN CHO THUÊ NHÀ (Sau đây gọi tắt là bên A): 
Ông 	CMTND số : 	
HKTT/Chỗ ở hiện tại: . 
Điện thoại liên hệ : 
II. BÊN THUÊ NHÀ Ở (Sau đây gọi tắt là bên B):
Ông (bà): 	Số CMND số: 	
HKTT:
Chỗ ở hiện tại :
Điện thoại liên hệ : 	
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng cho thuê nhà để ở với các nội dung sau:
ĐIỀU 1 : NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
1.1 Nhà cho thuê
-	Địa chỉ: .
-	Diện tích cho thuê : Toàn bộ diện tích tầng 1 ; tầng 2 ; phòng ngoài tầng 3 và toàn bộ sân phơi, tum trên tầng 4.
-	Trang thiết bị kèm theo
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
 ..........................................................................................................................
1.2 Mục đích thuê nhà: 
-	Bên thuê nhà thuê nhà để ở.
-	Số lượng người ở: 
1.3 Giá cho thuê: 5.000.000 VND/ 01 tháng.
Các khoản phí như điện, nước, phí vệ sinh bên A sẽ phải tự thanh toán theo hóa đơn của đơn vị cung cấp.
1.4 Thời hạn cho thuê: 03 năm bắt đầu từ ngày 15/11/2014 đến 15/11/2017.
Trong trường hợp gia hạn Hợp đồng thuê, hai bên sẽ cùng nhau thoả thuận về việc gia hạn. Trong bất cứ trường hợp nào, đề xuất về việc gia hạn sẽ được đưa ra trước 30 (ba mươi) ngày trước khi hết hạn 
1.5 Hình thức thanh toán
-	Số tiền thanh toán: Bên B thanh toán cho bên B số tiền 03 tháng/01 lần tương đương 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng) trong khoảng từ mồng 10 đến ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ thanh toán tiền nhà.
-	Thời điểm thanh toán lần đầu: 
-	Hình thức thanh toán
ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CÁC BÊN
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên cho thuê:
-	Yêu cầu Bên thuê trả đủ tiền thuê nhà đúng thời hạn ghi trong Hợp đồng;
-	Yêu cầu Bên thuê có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của Bên thuê gây ra ngay tại thời điểm phát hiện;
-	Đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng thuê nhà khi Bên thuê nhà có một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 103 của Luật Nhà ở, vi phạm về an ninh trật tự trong khu phố và bị xử phạt;
-	Bảo trì nhà ở; cải tạo nhà ở khi được Bên thuê đồng ý;
-	Nhận lại nhà trong các trường hợp chấm dứt Hợp đồng thuê nhà ở quy định tại điều 2 của Hợp đồng này.
-	Kiểm tra tình trạng nhà, trang thiết bị nhà sau khi đã thông báo với bên thuê nhà.
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên thuê: 
-	Nhận nhà ở và trang thiết bị (nếu có) theo đúng ngày quy định tại điều 1 hợp đồng này;
-	Bảo quản nhà và các trang thiết bị sử dụng;
-	Thanh toán tiền nhà đúng thời hạn;
-	Không được cho bên thứ 3 thuê lại nhà;
-	Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát các đồ đạc, trang thiết bị nội thất tại địa điểm thuê do không phải là những hao mòn tự nhiên trong quá trình sử dụng gây ra;
-	Đảm bảo vệ sinh, an ninh trật tự trong suốt quá trình thuê nhà;
ĐIỀU 3: CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
1. Hợp đồng này chấm dứt khi hết thời hạn tại điều 1 hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng;
2. Các bên khi đơn phương chấm dứt hợp đồng phải thông báo trước 02 tháng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ghi nhận tại hợp đồng;
3. Hợp đồng chấm dứt khi nhà ở cho thuê phải sửa chữa do bị hư hỏng nặng hoặc do thực hiện quy hoạch xây dựng của Nhà nước;
ĐIỀU 4: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
1. Hai bên cùng cam kết thực hiện đúng các nội dung đã ký. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.
2. Hợp đồng được lập thành 03 trang, 02 bản và có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản./.
BÊN THUÊ NHÀ
BÊN CHO THUÊ NHÀ

File đính kèm:

  • docHợp đồng thuê nhà trọ.doc