Hợp đồng góp vốn kinh doanh mua bất động sản, đất đai rút gọn

docx2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 287 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng góp vốn kinh doanh mua bất động sản, đất đai rút gọn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——— ***** ——–
HỢP ĐỒNG GÓP VỐN
(V/v góp vốn kinh doanh mua bất động sản, đất đai)
Hôm nay, vào lúc [...] giờ, ngày [...] tại [...] Chúng tôi gồm những Ông, bà có tên sau:
1. Ông, bà [...] Giới tính [...] Quốc tịch: [...] Sinh ngày:[...]
Chứng minh nhân dân số: [...] ngày cấp [...] Nơi cấp [...]
Hộ khẩu thường trú:[...]
2. Ông, bà [...] Giới tính [...] Quốc tịch: [...] Sinh ngày:[...]
Chứng minh nhân dân số: [...] ngày cấp [...] Nơi cấp [...]
Hộ khẩu thường trú:[...]
1. Đã tiến hành họp về việc góp vốn cùng kinh doanh, với những nội dung cụ thể như sau:
Mục đích góp vốn:[...]
Số vốn góp; loại tài sản góp vốn của từng thành viên:[...]
Thời hạn góp vốn:[...]
Cử người quản lý phần vốn góp:[...]
Cam kết của các bên:[...]
Nguyên tắc chia lợi nhuận:[...]
2. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện hợp đồng góp vốn mua đất, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau;
Trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
3. Sự cam đoan giữa các bên tham gia
Bên A cam đoan:
Những thông tin về nhân thân, tài sản đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
Tài sản góp vốn không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất.
Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
Các cam đoan khác [...]
Bên B cam đoan:
Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng góp vốn mua đất là đúng sự thật;
Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản gúp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
Các cam đoan khác [...]
4. Điều khoản cuối cùng
Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên
BÊN A
BÊN B

File đính kèm:

  • docxhop_dong_gop_von_kinh_doanh_mua_bat_dong_san_dat_dai_rut_gon.docx