Hợp đồng cho mượn mặt bằng

doc1 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 6272 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho mượn mặt bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
HỢP ĐỒNG CHO MƯỢN MẶT BẰNG
Hôm nay, ngày tháng năm 200 , chúng tôi hai bên gồm có : 
BÊN A: BÊN CHO MƯỢN MẶT BẰNG
Bà: Sinh năm : 
Số CMND : Cấp ngày : tại : CA 
Thường trú: 
Là chủ sở hữu của căn nhà số : 
BÊN B: BÊN MƯỢN MẶT BẰNG
Bà: 
Là đại diện 
Sau khi bàn bạc và thống nhất, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng cho mượn mặt bằng với các điều khỏan sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B mượn mặt bằng căn nhà số : 
Diện tích cho mượn : 
Thời hạn cho mượn : 
Mục đích cho mượn : để bên B làm Văn phòng cho 
Điều 2: Cam kết của các bên:
2.1 Bên A có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
a. Đòi lại mặt bằng nếu thấy có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng mặt bằng cho mượn, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là 30 ngày.
b. Đòi lại mặt bằng khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;
c. Đòi bồi thường thiệt hại đối với mặt bằng do bên B gây ra.
2.2 Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
	a. Giữ gìn, bảo quản mặt bằng không được tự ý thay đổi tình trạng mặt bằng; nếu mặt bằng bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;
	b. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A;
	c. Trả lại mặt bằng mượn đúng thời hạn. 
Hợp đồng này được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản, cơ quan Thuế giữ 01 bản. 
 BÊN A 	 BÊN B 

File đính kèm:

  • docHợp đồng cho mượn mặt bằng.doc