Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 15998 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG
Số................./PLHĐ
- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ., tháng., năm
- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên..........................................................................
Hôm nay, ngày .. tháng .. năm .. Tại .
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):
CÔNG TY
Đại diên: Ông Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: .
Điện thoại: +84.. Fax: +84...
Mã số thuế:.
Số tài khoản:..
BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):
CÔNG TY
Đại diên: Nguyễn Văn B
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: 
Điện thoại: +84.. Fax: +84...
Mã số thuế:.
Số tài khoản:..
Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về gia hạn hợp đồng đã ký số .., ngày, thángnămcụ thể như sau:
1.  ........
2. ........
3. ........
4. ........
5. Điều khoản chung :
5.1   Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số 
5.2 PLHĐ được lập thành .. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....
5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của  Hợp đồng. số..
và có giá trị kể từ ngày ký.....
 ĐẠI DIỆN BÊN A
GIÁM ĐỐC
 ĐẠI  DIỆN BÊN B
 GIÁM ĐỐC
Nguồn: Sưu tầm

File đính kèm:

  • docxphu_luc_hop_dong_xay_dung_0081.docx
Hợp đồng liên quan