Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà cấp 4

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Lượt xem: 15336 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thi công xây dựng nhà cấp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------
HỢP ĐỒNG
THI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ CẤP 4
- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Căn cứ vào sự thỏa thuận và nhu cầu của hai bên.
Hôm nay, ngày... tháng... năm... tại nhà chúng tôi gồm có :
BÊN A: CHỦ CÔNG TRÌNH (Bên giao thầu)
Do ông: ........................................................ Là đại diện
Địa chỉ: ........................................................
Số CMND: .....................................................
Ngày cấp: .....................................................
Nơi cấp: ........................................................
Điện thoại: ....................................................
BÊN B : BÊN THI CÔNG (Bên nhận thầu)
Do ông: ......................................................... Là đại diện
Địa chỉ: ..........................................................
Số CMND: ......................................................
Ngày cấp: ......................................................
Nơi cấp: .........................................................
Điện thoại: .....................................................
Sau khi thống nhất hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng xây dựng với các điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung công việc :
Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây nhà cấp 4 gồm các phần:
- Móng nhà: Từ cốt 0 xuống là 1m. Bao gồm: đào đất, lót móng (lớp gạch đầu tiên là .....cm và thu dần lên), giằng móng (giằng hộp ..... x .....5cm sắt Ф..... là ..... cây, khoảng cách các đai là .....cm).
- Thân nhà. Từ cốt 0 lên đến phần thu hồi là 3,86m-3,89m. Đỉnh là 5,16m-5,19m. Xây tường 10/20 bổ trụ.
- Mái nhà đặt đòn tay bằng sắt và lợp tôn sau đó chát chít cẩn thận. - Hoàn thiện gồm: trát, lát nền, đắp phào, kẻ chỉ,
- Hố tự hoại giá: .............đ/m3. Ốp nhà vệ sinh: .............đ/m2. Bàn thái (bếp nấu ăn) là: ..............đ (3 nội dung này tính ngoài công trình)
Điều 2. Chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật:
- Phải thực hiện chính xác quy trình quy phạm kỹ thuật về kết cấu, chất lượng phải được Bên A đồng ý. (Trường hợp có bản vẽ TK thì yêu cầu phải làm đúng thiết kế). Trong quá trình thi công có điều bất cập phải báo ngay cho Bên A..
- Phải đảm bảo an toàn lao động cho nhân công.
- Đảm bảo vệ sinh môi truờng.
Điều 3. Thời gian, tiến độ và nghiệm thu:
- Thời gian thi công phải hoàn thành trước ngày ...../tháng......./năm ..........
- Điều kiện nghiệm thu và bàn giao là nhà phải ở được. Phải đảm bảo chất lượng đúng quy định như đã thỏa thuận tại Điều1.
Điều 4. Giá trị và thanh toán hợp đồng: Giá trọn gói của thân nhà: ......m2 x .....đ/m2 = ................. đồng (Hai mươi ba triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn) Dàn giáo và copha bên A tự lo. Bên A sẽ thanh toán 40% hợp đồng cho bên B khi hoàn thành phần móng. Số còn lại sẽ thanh toán dứt điểm khi công trình nghiệm thu bàn giao. Nếu công việc phát sinh thêm thì hai bên sẽ thoả thuận và tính thêm ngoài.
Điều 5. Trách nhiệm của mỗi bên:
*Trách nhiệm của bên B:
- Tự lo tìm thợ để đảm bảo tiến độ xây và bàn giao công trình đúng thời gian mà bên A yêu cầu.
- Chuẩn bị dụng cụ lao động cho thuận tiện với công việc.
- Tự lo ăn uống, nước, thuốc... đảm bảo cho sức khỏe của thợ. - Đảm bảo an toàn lao động cho công nhân khi thi công.
- Giữ gìn vệ sinh chung.
- Có trách nhiệm bảo hành công trình sau khi bàn giao cho bên A là 06 tháng. Nội dung bảo hành công trình là khắc phục, sửa chữa những lỗi không bình thường do bên B gây ra. (vật liệu khắc phục sửa chữa bên B phải chịu).
*Trách nhiệm của bên A:
- Lo vật liệu cho bên B thi công (bên B phải báo trước cho bên A 2 ngày).
- Thanh toán tiền công cho bên B như điều 4 của hợp đồng.
Điều 6. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp:
Trong trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên nỗ lực tối đa chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết. Trường hợp không đạt được thỏa thuận giữa các bên, việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải, Trọng tài hoặc tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày ký./.
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
 (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxhop_dong_thi_cong_xay_dung_nha_cap_4_7608.docx