Hợp đồng kinh tế thuê đất

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng kinh tế thuê đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – hạnh phúc
HỢP ĐỒNG KINH TẾ
Số: 01/09/PV
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự và pháp luật hiện hành
Hôm nay, ngày 18 tháng 10 năm 2009.
Tại địa điểm: 
Chúng tôi gồm:
Bên Cho thuê đất (Bên A)
Đại diện
Số CMND:
Địa chỉ:
Bên thuê đất (Bên B)
Bên Cho thuê đất (Bên A)
Đại diện
Số CMND:
Địa chỉ:
 Hai bên thỏa thuận thống nhất nội dung hợp đồng như sau:
Điều 1: Nội dung công việc giao dịch
Bên A thống nhất cho Bên B 
Có diện tích:
Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực Bên B được quyền sử dụng lô đất Với các hoạt động kinh, mua bán, sinh hoạt đúng pháp luật.
Điều 2: Phương thức giao nhận
Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của hai bên:
Bên A:
Trong thời gian hợp đồng Bên A tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B.
Bên B
- Vào đầu tháng Bên B phải thanh toán đầy đủ tiền thuê đất cho Bên A.
- Trong thời gian Bên B thuê lô đất của Bên A, Bên B phải đảm bảo các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt… Trên lô đất đúng pháp luật đúng pháp luật.
- Bên B được quyền cho thuê lại lô đất trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực.
Điều 3: Phương thức thanh toán:
Bên B đặt cọc trước cho Bên A: 6.000.000 VNĐ (Sáu triệu đồng).
Hàng tháng Bên B thanh toán tiền thuế đất cho Bên A với số tiền: 2.700.000VNĐ (Hai triệu, bảy trăm nghìn đồng).
Sau khi hết hạn hợp đồng nếu hai bên không đàm phán và tiếp tục hợp đồng, Bên A hoàn trả lại số tiền Bên B đã đặt cọc.
Điều 4: Điều khoản chung
- Các bản phụ lục hợp đồng ký kết về sau sẽ là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng này.
- Mọi sửa đổi, bổ sung hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi thể hiện bằng văn bản có chữ ký đại diện có thẩm quyền của hai bên.
- Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng này.
Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này có hiệu kể từ ngày hai bên ký kết 29/10/2009 đến ngày 30/01/2010.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • dochd_thue_dat_5224.doc
Hợp đồng liên quan