Hợp đồng học nghề (học việc)

doc2 trang | Chia sẻ: congthanh | Lượt xem: 10355 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng học nghề (học việc), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
====== o0o ======
HỢP ĐỒNG HỌC NGHỀ (HỌC VIỆC)
- Hợp đồng này được ký giữa Công ty TNHH Tín Trực; Địa chỉ: Lô C4, C5 Khu công nghiệp Đình Trám, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang; Do Ông (Bà): Huỳnh Huệ Nhân làm đại diện và Ông (Bà): 	 với các nội dung sau đây:
1. Công ty TNHH Tín Trực nhận Ông (Bà) 	 vào học việc ..................., thời gian từ ......../ ......../ 2009 đến ......../ ......../ 2010.
2. Trong thời gian học việc, Ông (Bà) 	 không được nhận bất kỳ khoản tiền lương nào mà phải đóng tiền ăn trưa, ăn ca.
3. Trong thời gian học việc, Ông (Bà) 	 không phải trả tiền học phí, Công ty TNHH Tín Trực đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc học nghề.
4. Sau thời gian học việc, Ông (Bà) 	 cam kết sẽ làm việc cho Công ty TNHH Tín Trực trong thời gian ....... tháng, với mức lương không dưới ................. đồng/ tháng. Nếu Ông (Bà) ....................................... nghỉ việc trước thời hạn mà không được sự đồng ký của Công ty TNHH Tín Trực, Ông (Bà) phải bồi thường phí đào tạo là .....................đồng.
- Hợp đồng này được làm tại ..................... ngày ...../ tháng ..... năm ............. Hợp đồng này được làm thành 02 bản có giá như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
NGƯỜI HỌC NGHỀ
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI SỬ DUNG LAO ĐỘNG
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

File đính kèm:

  • dochop_dong_hoc_viec_4148.doc
Hợp đồng liên quan