Hợp đồng dịch vụ (Thuê phòng học)

doc3 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng dịch vụ (Thuê phòng học), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
(Số ./20../HĐ)
– Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 nước CHXHCN Việt Nam
– Căn cứ  ;
– Căn cứ .. .;
– Căn cứ yêu cầu của bên thuê dịch vụ và khả năng cung cấp dịch vụ . của Công ty .
Hôm nay, ngày  tháng  năm , tại ..
Chúng tôi gồm có:
Bên cung cấp dịch vụ (Bên A):
Người đại diện:  ...
Chức vụ: .  ..
Địa chỉ:  ...
Điện thoại: . ..
Số tài khoản:  ...
Bên thuê dịch vụ (Bên B):
Người đại diện: ...
Chức vụ: ...
Địa chỉ: ...
Điện thoại: ...
Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên nhất trí ký kết hợp đồng dịch vụ với các điều khoản sau:
Điều 1. Nội dung hợp đồng
Bên A cung cấp dịch vụ, thiết bị và phòng học tại địa chỉ . theo yêu cầu bên B với nội dung sau:
- Phòng học. bàn ghế
- Máy chiếu  chiếc 
- Hệ thống âm thanh, micro không dây . chiếc
- Bảng trắng, bút lông. Chiếc
Thời gian thuê:
Từ ngày  đến ngày .
Điều 2: Giá trị thanh toán
..
Điều 3: Điều khoản thanh toán
Đợt 1: Bên B tạm ứng .. cho bên B trước ngày 
Đợt 2: Bên B thanh toán nốt số tiền còn lại là. trước ngày ..
Điều 4: Quyền lợi và nghĩa vụ của các bên
Bên A:
- Phối hợp với bên B sắp xếp phòng học theo yêu cầu
- Xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho bên B
- Bố trí bảo vệ, lao công..
Bên B:
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hoạt động của mình
- Cử nhân viên làm đầu mối phối hợp với bên A chuẩn bị phòng học
- Thanh toán chi phí theo hợp đồng
- Tuân thủ quy định chung của tòa nhà
Điều 5. Điều khoản chung
5.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các thoả thuận trong hợp đồng, những điều khoản không có trong hợp đồng được thực hiện theo các luật viện dẫn trong Hợp đồng này và các văn bản hướng dẫn của các luật đó.
5.2. Nếu phát sinh tranh chấp về hợp đồng, các bên sẽ tiến hành thương lượng, thoả thuận. Nếu không thoả thuận được, một trong các bên có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật.
5.3. Hợp đồng được lập thành 04 bản, các bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.
5.4. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • dochop_dong_dich_vu_thue_phong_hoc.doc
Hợp đồng liên quan