Hợp đồng cho thuê phòng trọ - Mẫu chuẩn

doc2 trang | Chia sẻ: hopdongchuan | Ngày: 19/09/2022 | Lượt xem: 104 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng cho thuê phòng trọ - Mẫu chuẩn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
---oOo--- 
 HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG TRỌ
BÊN A : BÊN CHO THUÊ
Ông/bà: ............................................................... Năm sinh:..........................................
CMND số: ....................................... Ngày cấp ............... Nơi cấp .................................
Hộ khẩu: ..........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................................
BÊN B : BÊN THUÊ
Ông/bà: .............................................................. Năm sinh: ..........................................
CMND số: ...................................... Ngày cấp ............... Nơi cấp .................................
Hộ khẩu: .........................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................
Điện thoại: .......................................................................................................................
Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:
Điều 1: 
Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng trọ thuộc địa chỉ: .
Thời hạn thuê phòng trọ là . tháng kể từ ngày 
Điều 2 :
Giá tiền thuê phòng trọ là ..đồng/tháng (Bằng chữ:.......)
Tiền thuê nhà bên B thanh toán cho bên A từ ngày hàng tháng.
Bên B đặt tiền thế chân trước  đồng (Bằng chữ : ) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê (Bên B) khi hết hợp đồng thuê phòng trọ nêu trên và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại nhà) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.
Điều 3 : Trách nhiệm bên A.
Giao phòng trọ, trang thiết bị trong phòng trọ cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.
Điều 4 : Trách nhiệm bên B.
Trả tiền thuê phòng trọ hàng tháng theo hợp đồng.
Sử dụng đúng mục đích thuê phòng trọ, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
Đồ đạt trang thiết bị trong phòng trọ phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.
Điều 5: Điều khoản chung.
Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản
Tp. Hồ Chí Minh, Ngày . Tháng. năm 20..
BÊN A BÊN B

File đính kèm:

  • dochop_dong_cho_thue_phong_tro_mau_chuan.doc
Hợp đồng liên quan