Thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 9401 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thanh lý hợp đồng vận chuyển hành khách bằng ô tô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CTY CP ——————-
 Số : /HĐVC/ 2015 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 ———————–
 Vĩnh phúc, ngày 08 tháng 08 năm 2015
THANH LÝ HỢP ĐỒNG
VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ
§	Căn cứ Luật dân sự đã được nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ VII thông qua ngày 14/06/2005.
§	Căn cứ theo hợp đồng đã ký số: 35/2014, hợp đồng ngày 31 / 07 /2014.
Hôm nay, ngày 08 tháng 08 năm 2014 tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thương Mại Và Du Lịch Goldsun, chúng tôi gồm có:
I . ĐẠI DIỆN BÊN THUÊ VẬN CHUYỂN: ( Bên A)
Tên Đơn vị:	
Người đại diện :	 Chức vụ: 	
Địa chỉ:	
Điện thoại: 	Fax : 	
Mã số thuế :	
II . ĐẠI DIỆN BÊN VẬN CHUYỂN: (Bên B)
CÔNG TY:	
Địa chỉ : 	
Người đại diện :	 Chức vụ: 	
Điện thoại: 	Fax : 	
 Giấy đăng ký kinh doanh số:	Nơi cấp :	 
Mã số thuế :	
Tài khoản : – Tại Ngân hàng 
III . NỘI DUNG THANH LÝ HỢP ĐỒNG :
Về việc Bên A thuê Bên B vận chuyển hành khách như sau:
Số lượng :	Mác xe :	
Số đăng ký	Số ghế: 	chỗ
Tuyến vận chuyển: 	
Thời gian đi: .. ngày  //2015 đến ngày././.
Tổng số tiền bên A phải thanh toán là: VNĐ
Bên A đặt trước :.VNĐ
Số tiền còn lại bên A phải thanh toán là : .Đ
( Bằng chữ :  )
 II . HINH THỨC THANH TOÁN:
Bên A thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho bên B. Sau khi kết thúc hợp đồng 02 ngày ( trừ ngày nghỉ và ngày lễ ). Nếu bên A không thanh toán cho bên B thì bên B sẽ tính lãi như lãi suất ngân hàng tại thời điểm.
Bên B đã thực hiện xong theo đúng thoả thuận đã ký giữa hai bên. Sau khi bên A thanh toán đầy đủ số tiền cho bên B thì hợp đồng này được thanh lý và hết hiệu lực.
Thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.
 ĐẠI DIỆN BÊN A	 ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docxthanh_ly_hop_dong_van_chuyen_hanh_khach_bang_oto_8289.docx
Hợp đồng liên quan