Phiếu yêu cầu nghiệm thu

doc1 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 3539 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phiếu yêu cầu nghiệm thu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PYCNT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phục
---o0o---
	Số: ……..
PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU
Kính gửi:	
Kính mời quý	đến tham gia kiểm tra và nghiệm thu
Phần việc:	
Thuộc hạng mục: 	
Công trình giaxaydung.
Thời gian:	ngày	 tháng 	 năm 200	
Địa điểm: 	
 Ngày …… tháng ……năm …..
 NHÀ THẦU THI CÔNG

File đính kèm:

  • docmoi_nghiem_thu_787.doc
Hợp đồng liên quan