Những mẫu hợp đồng mua bán xe

docx18 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 16download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những mẫu hợp đồng mua bán xe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIỂU MẪU 
NHỮNG MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE CỰC HAY
MỤC LỤC
Hợp đồng mua bán xe – Mẫu số 1
Hợp đồng mua bán xe – Mẫu số 2
Hợp đồng mua bán xe máy
hợp đồng mua bán xe ô tô – Mẫu số 1
Hợp đồng mua bán xe ôtô – Mẫu số 2
Hợp đồng mua bán xe trả góp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Hôm nay, ngày tháng .. năm , tại trụ sở Văn phòng Công chứng . thành phố Hà Nội, địa chỉ: Số .., ..Nội  chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN ( gọi tắt là Bên A):
Ông	: 
Sinh ngày 	:
Chứng minh ND	:
Hộ khẩu thường trú	:
Địa chỉ liên hệ	: 
Cùng vợ là bà 	:
Ông	: 
Sinh ngày 	:
Chứng minh ND	:
Hộ khẩu thường trú	:
Địa chỉ liên hệ	: 
BÊN MUA ( gọi tắt là Bên B):           
Ông	: 
Sinh ngày 	:
Chứng minh ND	:
Hộ khẩu thường trú	:
Địa chỉ liên hệ	: 
Cùng vợ là bà 	:
Ông	: 
Sinh ngày 	:
Chứng minh ND	:
Hộ khẩu thường trú	:
Địa chỉ liên hệ	: 
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký Bản hơp đồng này để thực hiện việc mua bán ô tô, với những điều khoản đã được hai Bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
1.      Bằng Hợp đồng mua bán xe này Bên A đồng ý báncho Bên B chiếc xe ô tô sau đây: 
 Nhãn hiệu: ; Số máy:  ; Số khung:  ; Biển số  Loại xe: ; Màu sơn ; Số ghế ngồi ; Theo đăng ký xe ô tô số : do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày   đứng tên chủ xe là  .
Giá mua bán xe ô tô hai Bên tự thoả thuận là: đồng (đồng) tiền Việt Nam hiện hành.
2.     Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ô tô trên, Bên A không cầm cố, không hứa bán, không đem cho, chuyển nhượng, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc mua bán chiếc xe ô tô này, đồng thời đã thông báo cho bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thoả thuận giá mua bán. 
3.     Bên B cam kết:  Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật  của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ô tô nói trên như hiện trạng và đã nhận xe cùng bản chính đăng ký xe, các giấy tờ khác liên quan đến hồ sơ xe ô tô nói trên.
Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành về việc mua bán, đăng ký sang tên xe ôtô. 
Hai Bên, từng người một  đã đọc lại nguyên văn Bản hợp đồng mua bán xe này, hiểu rõ nội dung và hoàn toàn nhất trí với nội dung hợp đồng. Hai bên đã cùng ký tên dưới đây để làm bằng.
BÊN BÁN                                   BÊN MUA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---***----
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
    Tại Phòng Công chứng số...... thành phố........ (Trường hợp việc công chứng được thực  hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng Công chứng), chúng tôi gồm có:
Bên bán (sau đây gọi là Bên A):
Ông (Bà):   
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:......................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú (trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm trú)
Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
1. Chủ thể là vợ chồng:
Ông:    
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:.....................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú:    
Cùng vợ là bà:    
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:.......................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú:   
(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của từng người).
2. Chủ thể là hộ gia đình:
Họ và tên chủ hộ:    
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú:   
Các thành viên của hộ gia đình:
- Họ và tên:   
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú:   
* Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
Họ và tên người đại diện:   
Sinh ngày:   
Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày   
tại   
Hộ khẩu thường trú:   
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:    
ngày.....................................do     lập.
3. Chủ thể là tổ chức:
Tên tổ chức:    
Trụ sở:    
Quyết định thành lập số:..........................................ngày.............tháng............năm     
do     cấp.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................ngày........tháng..........năm     
do     cấp.
Số Fax:..........................................Số điện thoại:   
Họ và tên người đại diện:    
Chức vụ:    
Sinh ngày:           
Chứng minh nhân dân số:..........................................cấp ngày           
tại   
Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số:   
ngày..........................................do     lập.
Bên mua (sau đây gọi là Bên B):
(Chọn một trong các chủ thể nêu trên)   
Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1. Xe mua bán
1. Đặc điểm xe:
Biển số:     ;
Nhãn hiệu:    ;
Dung tích xi lanh:     ;
Loại xe:     ;
Màu sơn:     ;
Số máy:     ;
Số khung:     ;
Các đặc điểm khác:      (nếu có)
2. Giấy đăng ký xe số:.................................do     cấp ngày
(Nếu tài sản mua bán có số lượng nhiều thì lần lượt liệt kê đặc điểm và Giấy đăng ký của từng xe như nêu trên)
ĐIỀU 2. Giá mua bán và phương thức thanh toán
1. Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là:    
(bằng chữ    )
2. Phương thức thanh toán:    
3. Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3. Thời hạn, địa điểm và phương thức giao xe
Do các bên thỏa thuận
ĐIỀU 4. Quyền sở hữu đối với xe mua bán
1. Bên..... có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ các thỏa thuận liên quan đến việc đăng ký);
2. Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong các thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe;
ĐIỀU 5. Việc nộp thuế và lệ phí công chứng
Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do Bên..... chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 6. Phương thức giải quyết tranh chấp
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7. Cam đoan của các bên
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân, về xe mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Xe mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
đ) Các cam đoan khác...   
2. Bên B cam đoan:
a) Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b) Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c) Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d) Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
đ) Các cam đoan khác...
ĐIỀU 8. Điều khoản cuối cùng
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
- Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
3. Hợp đồng có hiệu lực từ ngày:    
                        BÊN A                                                                          BÊN B
    (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)                                           (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY
 Biển kiểm soát: 
Hôm nay, ngày 	tháng 	năm	, tại	,chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN:
Ông: 	sinh năm:	 
CMND số: 	do Công an:	 cấp ngày:	
Và vợ là bà:	 sinh năm:	
CMND số: 	do Công an:	 cấp ngày:	
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:	 
BÊN MUA:
Ông: 	sinh năm:	 
CMND số: 	do Công an:	 cấp ngày:	
Và vợ là bà:	 sinh năm:	
CMND số: 	do Công an:	 cấp ngày:	
Cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại:	 
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy nhãn hiệu:.., loại xe:, màu sơn:, số máy: ., số khung: ., biển số đăng ký: .. theo “Đăng ký xe” số . do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an Thành phố  cấp ngày ...
ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: . đồng (hai mươi lăm triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.
2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.
2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN
3.1. Bên bán cam đoan:
Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. 
3.2. Bên mua cam đoan:
Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
 BÊN BÁN (BÊN A) BÊN MUA (BÊN B)
 (Đã ký) (Đã ký)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ
Chúng tôi gồm:
BÊN BÁN: Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Quốc tế; Mã số doanh nghiệp:..
Địa chỉ:
Người đại diện lập và ký hợp đồng này cho Công ty TNHH Dịch vụ Vận Tải Quốc tế là Ông; Chức vụ: Giám đốc
CMND số:            ngày cấp            nơi cấp
BÊN MUA: Ông..; Sinh năm 19.., CMND số ..cấp ngày .; Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: .
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán ôtô với những điều khoản như sau :
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu chiếc xe ô tô có đặc điểm sau:
  – Nhãn hiệu:
  – Loại xe:
  – Số máy:
  – Số khung:
  – Biển số:
  – Màu sơn:
Theo Giấy đăng ký xe ô tô số .. do Phòng CSGT – Công an  cấp ngày  (đăng ký lần đầu ngày ) mang tên chủ xe...
ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1  Bằng hợp đồng này, Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng, với giá là 100.000.000 Đ (Một trăm triệu đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì. Hai bên cùng chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá mua bán đã tự thoả thuận nêu trên.
2.2  Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng giấy tờ sở hữu cũng như các giấy tờ khác có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc.
2.3  Việc giao nhận tiền, giao nhận xe và các giấy tờ do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2.4  Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp phí lệ phí trước bạ mua bán xe.
2.5  Sau ngày ký bản hợp đồng này Bên mua phải làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để sang tên sở hữu cho mình chiếc xe nói trên.
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN CỦA HAI BÊN
3.1     Bên bán cam đoan :
– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Hai bên biết rõ nhân thân của nhau;
– Chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên bán;
– Trước khi đem bán theo bản hợp đồng này, Bên bán chưa dùng chiếc xe nói trên để cầm cố hoặc để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.
– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc và không nhằm che giấu bất kỳ hình thức giao dịch nào khác;
– Thực hiện đúng và đẩy đủ các thoả thuận đã được ghi trong bản Hợp đồng này cũng như quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3.2     Bên mua cam đoan :
– Những thông tin về nhân thân, về chiếc xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; Hai bên biết rõ nhân thân của nhau;
– Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.
– Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc và không nhằm che giấu bất kỳ hình thức giao dịch nào khác;
– Thực hiện đúng và đẩy đủ các thoả thuận đã được ghi trong bản Hợp đồng này cũng như quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan.
ĐIỀU 4: HAI BÊN XÁC NHẬN
4.1     Hai bên đã biết rõ những qui định của pháp luật về mua bán tài sản, đều hiểu và nhận thức được rõ trách nhiệm của mình trước pháp luật và xin chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ kèm theo khi lập và ký bản hợp đồng này.
4.2     Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ các điều khoản của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
 BÊN BÁN           BÊN MUA
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
(Biển kiểm soát: ..................)
Số Công chứng: ...... Quyển số: 01 TP/CC-SCC/HĐGD
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT - THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE ÔTÔ
Biển kiểm soát: ..........................
Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:
BÊN BÁN: 
Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ....................................
BÊN MUA:
Ông ..............................., sinh năm: ................, CMND số: ..................do Công an ............... cấp ngày .................. và vợ là bà ....................................., sinh năm: ..........., CMND số: .................................... do Công an .............. cấp ngày ................., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu thường trú tại: ....................................
Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe ôtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:
ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN
Bên bán là chủ sở hữu của chiếc ôtô nhãn hiệu: ..............., loại xe: ........., màu sơn: .........., số máy: .............., số khung: ........, biển số đăng ký: ...................... theo “Đăng ký xe ô tô” số ...........do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an thành phố Hà Nội cấp ngày .............. (đăng ký lần đầu ngày ..................).
ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN
2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ................... đồng (.........................đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.
2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện ngoài sự chứng kiến của Công chứng viên.
2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô. 
ĐIỀU 3: CAM ĐOAN
3.1. Bên bán cam đoan: 
Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào. 
3.2. Bên mua cam đoan: 
Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.
BÊN BÁN (BÊN A) BÊN MUA (BÊN B)
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày...... tháng ..... năm 2010 (Ngày .................................., năm hai nghìn không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Tôi, Bùi Văn Dòn - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Đại Việt - TP Hà Nội ký tên dưới đây:
CÔNG CHỨNG:
Hợp đồng mua bán xe ôtô được giao kết giữa:
BÊN BÁN (Bên A):
Ông ................... và vợ là bà ...................., có số CMND và địa chỉ như trên.
BÊN MUA (Bên B): 
Ông ..................... và vợ là bà ........................, có số CMND và địa chỉ như trên.
- Hai bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, hai bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo qui định của pháp luật;
- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của Pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Hai bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
- Hợp đồng này có 04 Điều, ..... tờ, ..... trang (trong đó có 01 trang bìa và 01 trang lời chứng), được lập thành 05 bản chính:
+ 01 bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt -TP Hà Nội;
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan đăng ký sở hữu;
+ 01 bản chính lưu tại cơ quan Thuế;
+ 02 bản chính cấp cho hai bên. 
SỐ CÔNG CHỨNG: ......... QUYỂN SỐ: 01 TP/CC-SCC/HĐGD
	CÔNG CHỨNG VIÊN
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE TRẢ GÓP
Số: /HĐMB
Hôm nay, ngày tháng năm 2003, tại	
Chúng tôi gồm;
Bên A:
-Tên CH:	
-Địa chỉ:	
-Do Bà:	 làm đại diện
Bên B:
-Tên:	
-Số CMND:	Ngày cấp:	Nơi cấp:	
-Địa chỉ thường trú:	
-Chỗ ở hiện tại:	
Điều 1: Bên A đồng ý bán trả góp cho Bên B xe gắn máy:
Xe:	
Số khung:	
Số máy:	
Với giá:	
Điều 2: Bên B trả trước cho Bên A số tiền là:  vào ngày nhận xe, số tiền còn lại là: . Bên B sẽ thanh toán trong 12 tháng, mỗi tháng trả là: , vào ngày  mỗi tháng. Nếu Bên B thanh toán chậm sẽ bị phạt theo lãi suất trả chậm hàng tháng là (0,1%/ngày).
Điều 3: Mọi tranh chấp xảy ra sẽ được hai bên hoà giải, thương lượng, nếu không hoà giải được sẽ do toà án địa phương giải quyết mọi tranh chấp. Hợp đồng làm thành 02 bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.
	BÊN A	BÊN B
	(ký và ghi họ tên)	(ký và ghi họ tên)

File đính kèm:

  • docxnhungmauhhopdongmuabanxecuchay_8329.docx
Hợp đồng liên quan