Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ

docx2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 10350 | Lượt tải: 30download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu phụ lục hợp đồng dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
Số: 
- Căn cứ theo HĐKT số  đã ký ngày  tháng ... năm 
- Căn cứ nhu cầu thực tế hai bên .
Hôm nay, ngày . tháng . năm .., Tại 
Chúng tôi gồm có:
BÊN THUÊ/MUA/SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A):
Địa chỉ:
Điện thoại:..
Fax:...........
Mã số thuế:.
Tài khoản số:..
Do ông (bà):
Chức vụ:.làm đại diện.
BÊN CHO THUÊ/BÁN/CUNG CẤP DỊCH VỤ (Bên B):
Địa chỉ:
Điện thoại:..
Fax:.
Mã số thuế:
Tài khoản số:.
Do ông (bà):...
Chức vụ:.làm đại diện.
Sau khi xem xét, thỏa thuân hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục hợp đồng số ........................
về....đối với hợp đồng đã ký số...., ngày , tháng  năm ,cụ thể như sau:
1. ..
2. ..
3. ..
4. ..
5. Điều khoản chung
5.1. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số
5.2. Phụ lục hợp đồng được lập thành .. bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ . bản.
5.3. Phụ lục này là một phần không thể tách rời của hợp đồng  số .. và có giá trị kể từ ngày ký.
                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B
                            (Ký, họ tên)                                                         (Ký, họ tên)

File đính kèm:

  • docxphu_luc_hop_dong_dich_vu_3443.docx
Hợp đồng liên quan