Mẫu hợp đồng vận chuyển khách (Về việc thuê xe)

pdf2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng vận chuyển khách (Về việc thuê xe), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 N N V T N M 
Độc lập – Tự do – ạnh phúc 
-----o0o----- 
 ỢP ĐỒN VẬN UYỂN KHÁCH 
(V/v thuê xe) 
Số: HK/11062015/LONGXUYEN 
Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 và Bộ Luật Thƣơng Mại số 36/2005/QH 11 của Nƣớc Cộng Hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt 
nam ban hành ngày 14 /06/ 2005. 
Căn cứ vào khả năng cung cấp dịch vụ của công ty LONG THÀNH 
Căn cứ vào nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển của Quý Khách hàng 
 Hôm nay, ngày 08 tháng 06 năm 2015, chúng tôi gồm: 
Bên A: L ÊN P Á TỔ Ứ ỮU N Ị TỈN N N 
Địa chỉ: 28 Ngô Gia Tự, Phƣờng Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang 
Đại diện: (Ông) TRẦN ÁN N Ọ - Chức vụ: Chủ tịch 
Số điện thoại: 0763 954 820 
Tài khoản: 9527.2.1035087 tại Kho bạc Nhà nƣớc tỉnh An Giang 
Bên B: N ÁN ÔN TY Ổ P ẦN T ƯƠN MẠ & ĐÀO TẠO T N Ọ LON T ÀN 
Địa chỉ: Lầu 12- Toà nhà Indochina - Số 04 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đa Kao - Q.1 - TP.HCM 
Điện thoại: (84-8) 2202 2202 – 0902 202 202 Fax: (84-8) 2220 2733 
Đại diện: (Ông) DƯƠN BÌN T UẬN Chức vụ: Chủ tịch hội đồng Quản Trị 
Mã số thuế: 0304884960 
Tài Khoản : 
Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐÀO TẠO TIN HỌC LONG THÀNH. 
Số tài khoản: 007.100.478.1347 – Tại Ngân Hàng Ngoại Thƣơng TP.HCM - Phòng giao dịch 6 
Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng vận chuyển với các điều khoản sau: 
Điều 1: P ƯƠN T N VẬN UYỂN: 
 Cho bên A thuê : 01 Xe Toyota Fortuner 
 Loại xe: 7 chỗ 
 Dịch vụ trên xe : Đầu đĩa ,Tivi, Máy ạnh 
Điều 2: L TRÌN VẬN UYỂN: QUẬN P Ú N UẬN - TP.HCM -> LONG XUYÊN – AN GIANG -> QUẬN 
P Ú N UẬN - TP.HCM 
  Đón khách: Tại Botanic Towers, 310 Nguyễn Thượng iền, Phường 6, Quận Phú Nhuận, 
TP.HCM. Lúc 10:00 sáng ngày 11/06/2015. 
  Trả khách : Tại Botanic Towers, 310 Nguyễn Thượng iền, Phường 6, Quận Phú Nhuận, 
TP.HCM. Lúc 20:00 ngày 12/06/2015. 
 Vƣợt km: 10.000 VND/ 1km 
 Vƣợt giờ: 100.000 VND/ 1 giờ 
 Chú ý: Trong thời gian phục vụ, nếu Quý Khách có ý định đi thêm các tuyến điểm hoặc thêm ngày. Bên A 
có trách nhiệm trao đổi và thống nhất trực tiếp với nhân viên điều hành bên của B trƣớc khi thực hiện. 
Điều 3: Đ ỀU K N T N TOÁN 
 Giá trị hợp đồng đƣợc thoả thuận theo từng tuyến mà hai bên đã thống nhất. 
 Tổng giá trị hợp đồng: 3.520.000 VND (Ba triệu năm trăm hai mƣơi ngàn đồng). 
 Giá xe bao gồm: Xe, xăng xe, ƣơng nhân viên ái xe, phí cầu đƣờng, thuế VAT. 
 Chƣa bao gồm: Phí bến bãi đậu xe ,phí ăn nghỉ của tài xế. 
 Khi hợp đồng đƣợc ký kết, bên A sẽ tạm ứng cho bên B bằng chuyển khoản với số tiền 1.000.000 VNĐ 
(Một triệu đồng). Ngay khi kết thúc chuyến vận chuyển nếu không phát sinh thêm chi phí nào, Bên A thanh 
toán cho Bên B bằng chuyển khoản số tiền còn ại 2.520.000VND (Hai triệu năm trăm hai mƣơi ngàn 
đồng). 
 Kể từ ngày Bên A nhận đƣợc hóa đơn VAT và Bên B nhận đủ số tiền, hợp đồng này tự động đƣợc thanh ý. 
Điều 4: TRÁ N M BÊN 
ĐỐ VỚ BÊN : 
 Đảm bảo sử dụng xe đúng mục đích và ịch trình đã thoả thuận đƣợc hai bên xác nhận. 
 Chịu trách nhiệm quản ý hành ý, tƣ trang, tài sản của mình, Bên B không chịu trách nhiệm nếu có xảy ra 
mất mát. 
 Đảm bảo số ƣợng khách sử dụng xe đúng theo số ghế của chủng oại xe ký hợp đồng ( Xe 4 chỗ có 4 ghế 
khách, Xe 7 chỗ có 6 ghế khách, xe 16C có 15 ghế khách, xe 29C có 28 ghế khách, xe 34 chỗ có 32 ghế 
khách, xe 47 chỗ có 45 ghế khách ) 
 Ký và xác nhận mọi ịch trình đã đƣợc thực hiện, bao gồm cả chƣơng trình phát sinh (nếu có). Thanh toán 
đầy đủ và đúng hạn mọi chi phí thuê xe và phát sinh (nếu có). 
 Nếu Bên A hủy hợp đồng sau khi ký hết, Bên A sẽ phải chịu mất số tiền đã đặt cọc. 
 ĐỐ VỚ BÊN B: 
 Chịu trách nhiệm bố trí đúng xe, thời gian đƣa đón và phƣơng tiện vận chuyển đúng chất ƣợng, đảm bảo 
an toàn, ái xe ân cần, phục vụ chu đáo, ịch sự theo đúng chƣơng trình đã thống nhất; 
 Có trách nhiệm tham gia đầy đủ bảo hiểm về phƣơng tiện và hành khách theo quy định của pháp uật hiện 
hành. Trong trƣờng hợp xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, Bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết đối với 
các bên thứ ba, mức bồi thƣờng tối đa cho ngƣời ngồi trên xe à 30.000.000đ (Ba mƣơi triệu đồng) và mức 
bồi thƣờng sẽ do công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán căn cứ trên những mức độ tỉ ệ thƣơng tật 
do Bộ Tài Chính Việt Nam quy định 
 Bên B có quyền từ chối cho xe khởi hành, nếu số ƣợng ngƣời sử dụng xe vƣợt quá qui định theo Luật 
Đƣờng Bộ. 
 Bên B không chịu trách nhiệm bồi thƣờng hoặc giải quyết khó khăn trong trƣờng hợp bên A sắp xếp điểm 
đón/ trả hoặc tuyến đƣờng đi không hợp ý để xe không vào đón/ trả đƣợc hoặc trái với quy định của Luật 
giao thông đƣờng bộ. Trƣờng hợp nguy hiểm hoặc có thể gây hỏng hóc xe, bên B toàn quyền từ chối đi 
vào điểm đón/trả mà sẽ đỗ ở địa điểm phù hợp nhất để khách ên hoặc xuống xe. 
 Nếu Bên B không cung cấp xe cho Bên A, Bên B sẽ phải bồi thƣờng cho bên A gấp đôi số tiền cọc. 
Điều 5: M KẾT 
 Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã đƣợc ghi trong hợp đồng này. Trong quá trình thực 
hiện, nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. 
 Trƣờng hợp hai bên không thể tự giải quyết, sẽ đƣa đơn đề nghị cơ quan pháp uật can thiệp, quyết định 
của cơ quan Luật pháp sẽ à quyết định cuối cùng và bên thua kiện sẽ phải chịu án phí. 
 Hợp đồng này gồm năm điều hai trang đƣợc ập thành bốn bản, mỗi bên giữ hai bản, có giá trị pháp ý nhƣ 
nhau kể từ ngày ký. 
ĐẠ D N BÊN ĐẠ D N BÊN B 
 TRẦN ÁN N Ọ DƯƠN BÌN T UẬN 

File đính kèm:

  • pdfMẫu hợp đồng vận chuyển khách (Về việc thuê xe).pdf
Hợp đồng liên quan