Mẫu hợp đồng tư vấn và giám sát thi công xây dựng công trình

pdf3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 5297 | Lượt tải: 21download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng tư vấn và giám sát thi công xây dựng công trình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY TNHH TVTK &XD NAM LONG Website: www.xaydungnamlong.com 
Hợp đồng tư vấn giám sát 1/3 Email: info@xaydungnamlong.com 
 Số: 07-2014/TVGS 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---000--- 
HỢP ĐỒNG 
TƯ VẤN & GIÁM SÁT 
THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
- Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4; 
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội khóa XI; 
- Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ hướng dẫn thi 
hành Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; 
- Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 06 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng công trình; 
- Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng 
trong hoạt động xây dựng; 
Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2014, chúng tôi các bên gồm có: 
BÊN BÊN B 
Tên doanh nghiệp 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Mã số thuế 
Người đại diện 
: : ĐƠN VỊ TƯ VẤN & GIÁM SÁT 
: : CÔNG TY TNHH TVTK&XD NAM LONG 
: : 39/5/12B/9A Đ 22, Kp7, P. Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh 
: : 08.3720.6873 
: : 0312386285 
: : Bà NGUYỄN THỊ VÂN Chức vụ: Giám đốc 
 Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Tư vấn & Giám sát thi công xây dựng biệt thự tại: 
………………………………………………… với các điều khoản sau: 
ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
Bên B sẽ thực hiện công việc tư vấn giám sát cho Bên A theo các nội dung công việc sau: 
- Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại 
hiện trường phải phù hợp với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. 
- Nghiệm thu giai đoạn công việc trước khi cho nhà thầu triển khai công việc tiếp theo. 
BÊN A 
Đại diện 
Địa chỉ 
: : CHỦ ĐẦU TƯ 
 : Ông ……………………………….. 
: : Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh 
CÔNG TY TNHH TVTK &XD NAM LONG Website: www.xaydungnamlong.com 
Hợp đồng tư vấn giám sát 2/3 Email: info@xaydungnamlong.com 
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý giữa thi công với thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật thì 
phải yêu cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục hoặc thông báo cho Chủ Đầu Tư. 
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi 
công xây dựng công trình. 
- Hàng ngày báo cáo công việc, tiến độ thi công và những sai sót cần xử lý trong quá trình thi công 
(Báo cáo bằng hình ảnh và thuyết minh gửi qua Email). 
ĐIỀU 2. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG 
2.1 Chi phí giám sát: 
Chi phí giám sát: 15.000.000VND/Tháng. 
Thời gian thi công phần thô tạm tính: 3 tháng 
Giá trị hợp đồng tư vấn giám sát tạm tính là: 45.000.000VNĐ 
Bằng chữ: Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn! 
2.2 Hình thức thanh toán 
2.2.1 Đợt 1 : Thanh toán 30% tổng giá trị hợp đồng ngay sau ký kết hợp đồng 
Tương ứng số tiền: 13.500.000VNĐ 
Bằng chữ: Mười ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn! 
2.2.2 Các đợt thanh toán tiếp theo: Chủ Đầu Tư sẽ thanh toán chi phí giám sát cho nhà thầu vào ngày 
30 hàng tháng. Số tiền thanh toán sẽ khấu trừ dần vào số tiền đã tạm ứng. 
Số thanh toán hàng tháng sau khi đã khấu trừ tạm ứng là: 10.500.000VNĐ 
ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN: 
3.1 Trách nhiệm của Bên A 
- Cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác các hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt và thông tin 
nhà thầu thi công 
- Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng như nội dung Điều 2 của hợp đồng này 
- Yêu cầu đơn vị thi công phối hợp với TVGS để xây dựng công trình đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ 
thuật. 
3.2 Trách nhiệm của Bên B 
- Cử cán bộ kỹ thuật là kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư có đủ năng lực chuyên môn, có chứng chỉ hành 
nghề giám sát thi công xây dựng công trình đến làm công tác tư vấn giám sát tại công trình khi nhà 
thầu xây dựng thi công. 
- Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại 
hiện trường phải phù hợp với bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. 
- Nghiệm thu giai đoạn công việc trước khi cho nhà thầu triển khai công việc tiếp theo. 
- Phát hiện sai sót, bất hợp lý giữa thi công với thiết kế hoặc tiêu chuẩn quy phạm kỹ thuật thì 
 phải yêu cầu nhà thầu sửa chữa khắc phục hoặc thông báo cho Chủ Đầu Tư. 
- Phối hợp với chủ đầu tư và các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong thi công 
xây dựng công trình. 
CÔNG TY TNHH TVTK &XD NAM LONG Website: www.xaydungnamlong.com 
Hợp đồng tư vấn giám sát 3/3 Email: info@xaydungnamlong.com 
- Hàng ngày báo cáo công việc, tiến độ thi công và những sai sót cần xử lý trong quá trình thi công 
(Báo cáo bằng hình ảnh và thuyết minh gửi qua Email). 
ĐIỀU 4. ĐIỀU KHOẢN NGOẠI TRỪ 
 Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau đây: 
- Thẩm định giá trị xây lắp 
- Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi của tư vấn giám sát. 
- Những công việc không có Bên B giám sát (Những công việc mà Bên B không ký biên bản 
nghiệm thu). 
- Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của công ty 
- Những thay đổi do Chủ đầu tư so với hồ sơ thiết kế ban đầu 
ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG 
- Hai bên cùng cam kết sẽ thực hiện theo đúng các điều khoản minh thị trong hợp đồng. Nếu có 
tranh chấp thì hai bên sẽ cùng nhau thỏa thuận để đi đến thống nhất chung. Nếu thỏa thuận không 
đạt được sự thống nhất chung thì sự việc sẽ được giải quyết theo pháp luật nước Cộng hòa XHCN 
Việt Nam 
- Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Bên A giữ 01 
bản, Bên B giữ 01 bản. 
- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký 
ĐẠI DIỆN BÊN A 
…………………………………………. 
ĐẠI DIỆN BÊN B 
Giám đốc 
NGUYỄN THỊ VÂN 

File đính kèm:

  • pdfMẫu hợp đồng tư vấn và giám sát thi công xây dựng công trình.pdf