Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế kiến trúc

pdf4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 3753 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng tư vấn thiết kế kiến trúc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN PIV 
TANVIEN PIV CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Trụ sở : Lô 13, ngõ 140 Đội Cấn, quận Ba Đình – Hà Nội 
VPGD : Số 17, ngõ 15 Thanh Bình, quận Hà Đông – Hà Nội 
Tel: 04.3553 9976/ Fax: 04.3553 9976  - Dựng xây mái ấm người Việt! 
Email: admin@tanvien.com.vn 
TA NVIEN
Số: ….. -20…/HĐTK-TVG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
---o0o--- 
HỢP ĐỒNG 
TƯ VẤN THIẾT KẾ 
 Các căn cứ để ký kết hợp đồng: 
- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Căn cứ luật thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
- Căn cứ GCNĐKD Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TẢN VIÊN piv 
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu hai bên. 
Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…, Chúng tôi các bên gồm có: 
 Các bên ký Hợp đồng: 
CHỦ ĐẦU TƯ (Bên A): ….………………………………………………………………………. 
Người đại diện :…….…………………………………Chức danh:…………………... 
Địa chỉ/Trụ sở : ……………………………………………………………………….. 
Giấy CMND/ĐKKD số: ………………… cấp ngày …../……/…….. tại CA………... 
Điện thoại : …………………………………………………………………………...... 
Email: ………………………………………………………………………………….. 
BÊN THIẾT KẾ (Bên B): Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TẢN VIÊN piv 
Người đại diện :…….…………………………………Chức danh:…………………... 
Trụ sở : Lô 13, ngõ 140 Đội Cấn, Ba Đình – Hà Nội 
VPGD : Số 17, ngõ 15, Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông - Hà Nội 
Mã số thuế : 0104663717 
Điện thoại : 04 3553 9976 Fax: 04 3553 9976 
Web/Email :  - admin@tanvien.com.vn 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN PIV 
TANVIEN PIV CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Trụ sở : Lô 13, ngõ 140 Đội Cấn, quận Ba Đình – Hà Nội 
VPGD : Số 17, ngõ 15 Thanh Bình, quận Hà Đông – Hà Nội 
Tel: 04.3553 9976/ Fax: 04.3553 9976  - Dựng xây mái ấm người Việt! 
Email: admin@tanvien.com.vn 
TA NVIEN
Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng Tư Vấn và Thiết Kế Kiến Trúc với các điều khoản 
sau: 
1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 
Bên B sẽ tiến hành thực hiện công việc tư vấn thiết kế cho bên A theo các Bước bao gồm: 
1.1 Thiết kế ý tưởng công năng sử dụng: các bản vẽ phương án mặt bằng (bao gồm cả tư vấn 
phong thủy) 
1.2 Thiết kế cấu tạo kiến trúc: Bản vẽ kiến trúc chi tiết mặt bằng; Bản vẽ cấu tạo chi tiết mặt 
cắt các vị trí đặt biệt; Bản vẽ chi tiết các hạng mục đặc biệt; Bản vẽ mặt đứng cho các mặt 
tiền; Bản vẽ phối cảnh các mặt tiền; 
1.3 Thiết kế kết cấu: Bản vẽ các mặt bằng kết cấu; Bản vẽ các cấu kiện kết cấu; Bản vẽ chi 
tiết thép các sàn… 
1.4 Thiết kế Hạng mục điện, nước: Bản sơ đồ điện; Bản vẽ thiết kế chi tiết vị trí các thiết bị 
điện; Bản vẽ sơ đồ nước; Bản vẽ thiết kế chi thiết các vị trí thiết bị nước… 
1.5 Thời gian thực hiện hợp đồng … … ngày tính từ ngày … / … / 20… 
1.6 Giám sát quyền tác giả: Trong quá trình thi công TẢN VIÊN sẽ cử cán bộ giám sát tác 
giả, với mật độ mỗi lần đổ bê tông kiểm tra một lần và hai tuần qua một lần khi hoàn thiện, 
cũng như sẽ tư vấn cho Bên A khi Bên A vướng mắc trong quá trình thi công. 
2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG & PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: 
Diện tích xây dựng : ………………………………………… m2 
Đơn giá thiết kế : ………………………………………… VNĐ 
Giá Trị Hợp Đồng : ………………………………………… VNĐ 
Phương thức thanh toán: Thanh toán làm 3 đợt 
2.1 Đợt 1: 30% tổng giá trị của hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng 
Thành tiền : ………………………………………… VNĐ 
2.2 Đợt 2: 40% tổng giá trị của hợp đồng 
Thành tiền : ………………………………………… VNĐ 
Sau khi Bên A nghiệm thu và nhận bàn giao các bản vẽ thiết kế Bước 1, 2: các bản vẽ 
phương án mặt bằng (bao gồm cả tư vấn phong thủy); Bản vẽ kiến trúc chi tiết mặt bằng; 
Bản vẽ cấu tạo chi tiết mặt cắt các vị trí đặt biệt; Bản vẽ chi tiết các hạng mục đặc biệt; Bản 
vẽ mặt đứng cho các mặt tiền; Bản vẽ phối cảnh các mặt tiền; 
2.3 Đợt 3: 30% tổng giá trị của hợp đồng 
Thành tiền : ………………………………………… VNĐ 
Sau khi Bên A nghiệm thu và nhận bàn giao các bản vẽ thiết kế Bước 3,4: Bản vẽ các 
mặt bằng kết cấu; Bản vẽ các cấu kiện kết cấu; Bản vẽ chi tiết thép các sàn… Bản sơ đồ 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN PIV 
TANVIEN PIV CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Trụ sở : Lô 13, ngõ 140 Đội Cấn, quận Ba Đình – Hà Nội 
VPGD : Số 17, ngõ 15 Thanh Bình, quận Hà Đông – Hà Nội 
Tel: 04.3553 9976/ Fax: 04.3553 9976  - Dựng xây mái ấm người Việt! 
Email: admin@tanvien.com.vn 
TA NVIEN
điện; Bản vẽ thiết kế chi tiết vị trí các thiết bị điện; Bản vẽ sơ đồ nước; Bản vẽ thiết kế chi 
thiết các vị trí thiết bị nước… 
*** Nếu Bên A giao cho Bên B thi công toàn bộ công trình, phí thiết kế sẽ được khấu 
trừ 100% trong quá trình thi công (Chất lượng, Giá thành Bên B vẫn đảm bảo cạnh tranh, và 
Bên A có thể so sánh) 
3.TRÁCH NHIỆM HAI BÊN: 
Trách nhiệm Bên A: 
3.1 Có trách nhiệm đứng tên (hoặc cử người đứng tên) trên giấy phép xây dựng và tiến hành 
thủ tục hoàn công; Đảm bảo tính hợp pháp của Chủ đầu tư đối với lô đất hoặc công trình xây 
dựng. 
3.2 Có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, nội dung về mặt bằng hiện trạng của khu đất, 
vị trí khu đất; cũng như thông tin về nhu cầu, thói quen sinh hoạt… của Bên A. 
3.3 Có trách nhiệm thanh toán đầy đủ cho Bên B theo đúng quy định Điều 2 của hợp đồng. 
Trách nhiệm Bên B: 
3.4 Có trách nhiệm hoàn thành và bàn giao các loại bản vẽ, hồ sơ thiết kế đúng yêu cầu và 
thời gian thỏa thuận cho Bên A 
3.5 Có trách nhiệm giám sát quyền tác giả cho Bên A. 
4. ĐIỀU KHOẢN LOẠI TRỪ: 
Bên B sẽ không chịu trách nhiệm các nội dung sau : 
4.1 Thẩm định giá trị thi công thực tế 
4.2 Các trách nhiệm thiệt hại về tài sản và vật tư không do lỗi thiết kế trong quá trình thi 
công 
4.3 Những tư vấn ngoài phạm vi chuyên môn của TẢN VIÊN 
4.4 Những thay đổi của Bên A so với hồ sơ thiết kế đã nghiệm thu 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TẢN VIÊN PIV 
TANVIEN PIV CONSTRUCTION AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 
Trụ sở : Lô 13, ngõ 140 Đội Cấn, quận Ba Đình – Hà Nội 
VPGD : Số 17, ngõ 15 Thanh Bình, quận Hà Đông – Hà Nội 
Tel: 04.3553 9976/ Fax: 04.3553 9976  - Dựng xây mái ấm người Việt! 
Email: admin@tanvien.com.vn 
TA NVIEN
5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG: 
5.1. Người tổ chức triển khai: 
Bên A cử :………………………………………... Chức vụ:…………………... 
Số CMND: ………………………………………. Số ĐT:……………………... 
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………... 
trực tiếp làm việc với Bên B 
Bên B cử:………………………………………… Chức vụ:…………………... 
Số CMND: ………………………………………. Số ĐT:……………………... 
Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………... 
trực tiếp làm việc với Bên A 
5.2. Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì 
bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết để tích cực giải quyết. (Nội 
dung được ghi lại dưới hình thức biên bản). 
5.3. Mọi sự sửa đổi hay bổ sung vào bản Hợp đồng này phải được sự đồng ý của cả hai Bên 
và được lập thành văn bản mới có giá trị hiệu lực. 
5.4. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi hoàn tất việc thanh lý Hợp đồng. Hợp 
đồng này được lập thành 04 bản, Bên A giữ 02 bản, Bên B giữ 02 bản, và có giá trị pháp lý 
như nhau. 
Sau khi đọc lại lần cuối cùng và thống nhất với những nội dung đã ghi trong Hợp đồng, hai 
bên cùng ký tên dưới đây. 
 ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 

File đính kèm:

  • pdfMẫu hợp đồng tư vấn thiết kế kiến trúc.pdf
Hợp đồng liên quan