Mẫu hợp đồng thuê xe (Vận chuyển hành khách)

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 3128 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thuê xe (Vận chuyển hành khách), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH
 Số: ….. /HĐVC
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2012, chúng tôi gồm có: 
Bên A: Công ty TNHH TM & DV Du Lịch Hồng Hải
Địa chỉ: 24 Lam Sơn - thành phố Nha Trang - tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: ( 058 ) 3870 989     DĐ: 0903 581 525     Fax: ( 058 ) 3872869
Tài khoản số: 0061000096174 tại Ngân hàng Ngoại thương - chi nhánh Nha Trang
Tài khoản số: 8001100192007 tại Ngân hàng Thương mịa - Cổ phần Quân Đội, Chi nhánh Nha Trang
Đại diện là Ông ( Bà ): 	Chức vụ 	
Bên B: 	
Địa chỉ: 	
Điện thoại: 	Fax:	
Đại diện là Ông ( Bà )	Chức vụ: 	
Hai bên thồng nhất thỏa thuận nội dung hợp đồng như sau:
 Điều 1: Nội dung hợp đồng
Bên A đồng ý vận chuyển cho bên B bằng xe du lịch, loại xe chỗ, biển số:nhãn hiệu xe:……………., màu sơn:……………...., chất lượng:	
 Điều 2: Thời gian và địa điểm đón khách
Đúng: ngày	xe đón khách tại: 	
Đúng: ngày	xe trả khách tại: 	
Điều 3: Hành trình chạy xe
Điều 4: Thanh toán cước phí sau khi thanh toán hợp đồng
- Tổng cước phí bên B phải trả cho bên A là: 	
- Viết bằng chữ: 	
- Đặt cọc: 	
- Hình thức thanh toán: 	
Điều 5: Trách nhiệm của hai bên
- Bên A: có trách nhiệm bố trí xe và lái xe đúng như đã thỏa thuận
- Bên B: có trách nhiệm bố trí nơi ăn nghỉ họp lý cho lía xe trong quá trình di chuyển
 Điều 6: Điều khoản chung
Hai bên cam kết thực hiện thực hiện đúng nội dung đã được thỏa thuận
Trường hợp một bên vì lí do nào đó không thực hiện được hợp đồng phải thông báo cho bên kia biết trước 24 giờ và phải bồi thường 30% theo giá trị hợp đồng
Hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau
   ĐẠI DIỆN BÊN A                                               	ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docMẫu hợp đồng thuê xe (Vận chuyển hành khách).doc
Hợp đồng liên quan