Mẫu hợp đồng thuê xe (Dài hạn)

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 4749 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thuê xe (Dài hạn), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: ..................................
Ngày:................. 
Căn cứ vào Bộ Luật Dân Sự ngày 1 tháng 1 năm 2006;
Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên.
Bên A:	CÔNG TY ..........................................
Địa chỉ:	.......................................................
Điện thoại: 	.......................
Fax: 	.......................
Mã số VAT:	.........................
Đại diện bởi:	................................................., Giám Đốc.
Bên B:	CÔNG TY TNHH TM DV DL VT Sen Vàng
Địa chỉ:	140/5E Mễ Cốc, Phường 15, Quận 08, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 	08 3980 7426 / 27 
Fax: 	08 3980 7425
Mã số thuế: 	0311024726
Số tài khoản: 	6221201002426 ngân hàng AGB chi nhánh Nam Hoa. 
Đại diện bởi: Ông. HUỲNH PHƯỚC THIỆN, Giám đốc
Sau khi thoả thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng thuê xe với các điều kiện và điều khoản sau:	 
Điều 1: Thời hạn thuê xe và giới hạn khu vực: 
Thời hạn thuê xe là ... bắt đầu từ ... tháng ... năm ... đến hết ngày ... tháng ... năm ....
Ngày làm việc: ... ngày/tháng từ Thứ ... đến Thứ ..., không bao gồm ngày lễ tết.
1.3 Giờ làm việc: mỗi ngày từ ... sáng đến ... tối
1.4 Giới hạn Km: ... ngày/...Kms
1.5 Nơi làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt nam.
1.6 Địa điểm đón khách: theo yêu cầu của người sử dụng.
Điều 2: Phương tiện cho thuê và Chi phí:
Phương tiện cho thuê và phí thuê cơ bản mỗi tháng:
Stt.
Loại xe
Số lượng
Chi phí/xe/tháng
(USD)
1
.....................
...
.....
Các chi phí khác:	
	- Phí ngoài giờ (được tính trước ....... sáng và sau ......... tối )	: USD ......../giờ
	- Phí vượt giới hạn Km (được tính khi vượt qúa ......Km/tháng)	: USD ........./Km
	- Phí lưu đêm: (được áp dụng khi công tác ngoại thành)	: USD ........../đêm
 - Phí làm việc ngày Chủ Nhật và Lễ tết:	: USD ..../...giờ/100Km	
Tất cả các Chi phí trên đã bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng. 
Trong trường hợp giá cả nhiên liệu trung bình tháng tăng hoặc giảm hơn 10% so với giá nhiên liệu hiện tại (VND ........ ) một mức chi phí phát sinh bổ sung sẽ được áp dụng dựa trên sự thoả thuận bằng văn bản của cả hai bên.. 
Chi phí thuê xe đã bao gồm Lương tài xế , ăn trưa hàng ngày cho lái xe và nhiên liệu.
Bên A có trách nhiệm thanh toán phí cầu đường, bến bãi, bến phà, sân bay.
Bên B có trách nhiệm thanh toán các chi phí phát sinh do tai nạn.
Điều 3: Nhân viên lái xe:
Nhân viên lái xe phải có kinh nghiệm, có năng lực và thông thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
3.2 Nhân viên lái xe phải có khả năng trao đổi bằng tiếng Anh giao tiếp.
Điều 4: Thanh toán: 
Tất cả các chi phí đều được tính dựa trên đồng USD.
Bên B có trách nhiệm báo cáo đầy đủ các lịch trình và chi phí phát sinh thực tế trong tháng . Lấy chữ ký của bên A , nộp cho bên A trong vòng 5 ngày đầu của tháng kế tiếp.
Bên A có trách nhiệm thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Bên B trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận hoá đơn. 
Điều 5: Các điều khoản khác:
Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các giấy tờ, thủ tục pháp lý để phương tiện chuyên chở nêu trên được lưu thông.
Bên B có trách nhiệm đảm bảo mọi điều kiện kỹ thuật an toàn khi cho xe lưu thông. Phương tiện hư hỏng sẽ được thay thế ngay lập tức bằng một phương tiện khác có chất lượng và giá thuê tương đương. 
Bên A không được phép mang các vật liệu phi pháp, dễ cháy nổ vào phương tiện cho thuê. 
Bất kỳ thay đổi hay bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng phải thông báo trước 30 ngày và giải quyết thông qua việc thoả thuận bằng văn bản.
Trong trường hợp xảy ra tai nạn, bên B chịu hoàn toàn trách nhiệm giải quyết đối với các bên thứ ba.
Bên B có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các bảo hiểm phương tiện và hành khách (Mức bảo hiểm tối đa là 10,000 USD cho mỗi người).
Khi muốn thay đổi phương tiện với bất kỳ lý do nào, Bên B phải thông báo cho bên A và được bên A xác nhận bằng văn bản đồng ý mới có thể thay đổi, ngoại trừ trường hợp xe hư hỏng, hoặc do bên A đề xuất việc thay thế.
Hai bên đồng ý bảo mật các điều khoản của hợp đồng trừ trường hợp có yêu cầu trình theo luật định.
Hợp đồng được lập thành bốn (04) bản chính, gồm hai (02) bản tiếng Anh và hai (02) bản tiếng Việt có giá trị hiệu lực pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ hai (02) bản, gồm một (01) bản tiếng Anh và một (01) bản tiếng Việt. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký kết. 
BÊN A	 BÊN B
 Ông. ....................................... Ông HUỲNH PHƯỚC THIỆN
 Giám Đốc Giám Đốc

File đính kèm:

  • docMẫu hợp đồng thuê xe (Dài hạn).doc
Hợp đồng liên quan