Mẫu hợp đồng thuê xe (Bản mẫu)

doc4 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 2438 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thuê xe (Bản mẫu), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ XE 
--- ó ---
Chúng tôi ký tên dưới đây : 
BÊN CHO THUÊ XE (BÊN A) :
	:	……………………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh	:	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân	:	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………Thường trú	:	……………………………………………………………………………………………………………………
	:	……………………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh	:	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân	:	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………Thường trú	:	……………………………………………………………………………………………………………………
Là sở hữu chủ chiếc xe ô tô mang biển số : ………………………………………………………………………, theo : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Giấy đăng ký xe ô tô số : ……………………… do Phòng CSGT-TT CA TP.HCM cấp ngày ……………………………………………………
BÊN THUÊ XE (BÊN B) :
CÔNG TY 	: 	……………………………………………………………………………………………………………………Giấy CN ĐKKD số	:	……………………………………………………………………………………………………………………Trụ sở	:	……………………………………………………………………………………………………………………Giấy phép thành lập số	:	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
Do ông bà	:	……………………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng năm sinh	:	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân	:	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………Thường trú	:	……………………………………………………………………………………………………………………Chức vụ	:	………………………………Làm đại diện.
Hai bên cùng nhau ký kết hợp đồng thuê xe với nội dung như sau :
ĐIỀU 1 : Bên A đồng ý cho bên B thuê chiếc xe ô tô mang biển số : ………………………….
Mục đích thuê : ………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐIỀU 2 : Thời hạn thuê xe : ………năm, bắt đầu từ ngày ……………… đến ngày ……………
ĐIỀU 3 : Giá thuê xe là : ……………….000.000đ/tháng (triệu đồng chẵn). 
Giá thuê không bao gồm chi phí xăng dầu, chi phí cầu đường và sửa chữa khi hư hỏng. Tài xế bên B tự lo.
Phương thức thanh toán :
Trả bằng tiền mặt.
Bên B đặt cọc cho bên A : ……………….000.000đ (triệu đồng), số tiền này bên A sẽ trả lại cho bên B sau khi Hợp đồng này được thanh lý. Nếu bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì sẽ mất tiền đặt cọc; ngược lại nếu bên A ngưng hợp đồng trước thời hạn sẽ phải trả cho bên B tiền cọc đồng thời phải bồi thường cho bên B số tiền bằng số tiền đặt cọc.
Trả thường kỳ mỗi tháng một lần vào / từ ngày ………………… dương lịch.
ĐIỀU 4 : Trách nhiệm của hai bên :
(1) Trách nhiệm bên A :
Giao xe cho bên B đúng ngày hợp đồng có giá trị.
Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ cho bên B.
Sửa chữa kịp thời những hư hỏng.
Chịu chi phí về việc đại tu xe theo định kỳ, chi phí kiểm định xét cấp Giấy phép lưu hành xe theo định kỳ, chi phí bảo hiểm theo quy định.
(2) Trách nhiệm bên B :
Trả tiền thuê xe đúng thời hạn.
Sử dụng xe đúng mục đích thuê.
Có trách nhiệm về sự hư hỏng, mất mát khi sử dụng xe.
Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê xe hoặc cho thuê lại.
ĐIỀU 5 : Hai bên cam kết :
Thực hiện đúng nội dung hợp đồng.
Nếøu một trong hai bên ngưng hợp đồng thuê trước thời hạn thỏa thuận thì phải thông báo cho bên kia biết trước ít nhất là … tháng.
Nếu có tranh chấp hoặc vi phạm hợp đồng thì cùng nhau bàn bạc thống nhất trên tinh thần đoàn kết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
Chấm dứt hợp đồng khi hết hạn hợp đồng.
Hợp đồng được lập thành 03 bản, mỗi bản 03 trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu giữ 01 bản, các bản có giá trị như nhau, có hiệu lực kể từ ngày ký.
Lập tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ngày_ ._ .2008 
BÊN B	 BÊN A
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN 
Ngày ……… tháng ………… năm 2008 (Ngày ……………………………………… tháng ……………………………… năm hai ngàn lẻ tám). 
Tại trụ sở Văn Phòng Công chứng Sài Gòn , số 136 đường Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
Tôi, ………………………………………, Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Sài Gòn.
CHỨNG NHẬN
Hợp đồng thuê chiếc xe ô tô mang biển số : ………………………………… được giao kết giữa : 
BÊN CHO THUÊ XE (Bên A) :
	: 	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân 	: 	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
	: 	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân 	: 	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………
BÊN THUÊ XE (Bên B) :
CÔNG TY 	: 	……………………………………………………………………………………………………………………
Do ông bà	:	……………………………………………………………………………………………………………………Chứng minh nhân dân	:	…………………………………cấp ngày………………………………… tại ……………………Làm đại diện.
Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hôïi:
Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ___ tờ ___ trang), cấp cho : 
Bên A một bản chính. 
Bên B một bản chính.
Lưu tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn một bản chính.
	CÔNG CHỨNG VIÊN 
Số công chứng : 	
Quyển số : ___ TP/CC-SCC/HĐGD 

File đính kèm:

  • docMẫu hợp đồng thuê xe (Bản mẫu).doc
Hợp đồng liên quan