Mẫu hợp đồng thuê xe

pdf3 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 2283 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thuê xe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
----------oOo----------
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số: …… – ……./HĐTX
- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.
Hôm nay, ngày … tháng..... năm ......., chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY......................................................................................... (Bên thuê)
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Đại diện:.................................................................................................................................
- Chức vụ: ................................................................................................................................
- Mã số thuế:.............................................................................................................................
BÊN B: CÔNG TY......................................................................................... (Bên cho thuê)
- Địa chỉ :.................................................................................................................................
- Đại diện:.................................................................................................................................
- Chức vụ: ................................................................................................................................
- Mã số thuế:.............................................................................................................................
Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản
như sau:
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời
gian cho thuê.
+ Xe..................................................................................................
+ Lái xe:........................................, sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày
06/05/2005.
ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
- Giá thuê xe là: ................................................................................(Giá trên chưa bao gồm
thuế GTGT)
- Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm của bên B:
- Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A
đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký
xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
- Ông ......................................................... chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian
bên B cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6g30 đến
18g30 , thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
- Trả lương cho lái xe.
- Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
- Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp
đồng.
- Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
- Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
- Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
- Thanh toán các khỏan phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.
- Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết trước ít
nhất 12 giờ.
- Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1), kể cả giao xe cho lái xe
khác sử dụng trong thời gian thuê.
- Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe.
ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
-.....Hợp đồng có giá trị kể từ ngày:..................................................
- Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông
báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho
nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
- Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn
phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo
pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án
Nhân Dân Tp.Hồ Chí Minh phán xử.
- Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện
xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.
Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai)
bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.
ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • pdfMẫu hợp đồng thuê xe.pdf
Hợp đồng liên quan