Mẫu hợp đồng thử việc

doc1 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 08/01/2015 | Lượt xem: 3252 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thử việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CTY	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số : …………….../	 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Hôm nay, Ngày …………tháng ………..năm ……….chúng tôi gồm :
BÊN A : CÔNG TY 
Địa chỉ : 
Do Ông là đại diện.
2. BÊN B : ÔNG / BÀ :…………………………………………………Sinh năm ……
CMND số : ………………………do CA tỉnh / TP ……………………cấp ngày :……………
Thừơng trú tại : …………………………………………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc : …………………………………………………………………………………………
Cùng thỏa thuận như sau :
Điều 1 : Bên A đồng ý cho bên B thử việc tại : ……………………………………………………………………….. Bên A (địa chỉ như trên) trong thời gian : ……………………………….tháng .
Điều 2 : Thời gian làm việc từ : 7 giờ 30 đến 16 giờ 30 hàng ngày ( được nghỉ trưa 1 tiếng – bao gồm cả giơ ăn cơm trưà ), nếu Bên A có nhu cầu tăng ca bên B sẵn sàng đáp ứng trừ trường hợp bên B bị bẹânh, ốm đau ( có chứng nhận của cơ quan y tế).
	Bên B được hưởng lương theo thời gian hoặc theo sản phẩm, Bên A đảm bảo lương của Bên B không thấp hơn 75 % lương trung bình của công nhân chính thức có loại công việc tương ứng. Thời gian nhận lương là từ : ngày 15 đến ngày 20 của tháng kế tiếp .
Điều 3 : Trong thời gian thử việc Bên B có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện theo nội qui lao động và qui định của Bên A, nếu Bên B vi phạm thì bên B sẽ bị xử lý theo qui định của Bên A.
Điều 4 : Hợp đồng thử việc có giá trị kể từ ngày ký . Khi hết thời gian thử việc, nếu Bên B đáp ứng được các yêu cầu của Bên A thì Bên A sẽ chính thức tuyển dụng Bên B vào làm việc tại Bên A, trường hợp Bên B không đáp ứng theo yêu cầu của Bên A thì quan hệ giữa hai bên theo hợp đồng này sẽ chấm dứt , Bên B có trách nhiệm trả lương thử việc đầy đủ cho bên B.
	ĐẠI DIỆN BÊN A	ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docmau_hop_dong_thu_viec_3892.doc
Hợp đồng liên quan