Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe

doc2 trang | Chia sẻ: thuthao.90 | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 4044 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng thỏa thuận hủy bỏ hợp đồng mua bán xe, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN HỦY BỎ
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Chiếc xe ______ mang biển số : ______
--- ó ---
Chúng tôi ký tên dưới đây : 
BÊN A : (Bên bán)
: 
Ngày tháng năm sinh: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
Thường trú:
: 
Ngày tháng năm sinh: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
Thường trú:
BÊN B : (Bên mua)
: 
Ngày tháng năm sinh: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
Thường trú:
: 
Ngày tháng năm sinh: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
Thường trú:
Nguyên trước đây hai bên A và B có ký Hợp đồng mua bán chiếc xe ___ mang biển số : ______ chứng nhận ngày ______ của  , hồ sơ số : ______ (về việc mua bán chiếc xe mang biển số : ______ ).
Nay bằng hợp đồng này, chúng tôi thỏa thuận như sau :
ĐIỀU 1 : Hai bên A và B đồng thỏa thuận và tự nguyện hủy bỏ Hợp đồng mua bán chiếc xe mang biển số : ______ .
ĐIỀU 2 : Sau khi hợp đồng thỏa thuận này được lập và được các bên ký, có xác nhận của Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ông bà : ,  là chủ sở hữu hợp pháp chiếc xe mang biển số : ______ theo qui định hiện hành. 
ĐIỀU 3 : Mọi quyền và nghĩa vụ của hai bên A và B liên quan đến hợp đồng nêu trên, hai bên đã tự giải quyết xong. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì.
Hợp đồng được lập 03 bản, mỗi bản 02 trang, Văn Phòng Công chứng Sài Gòn lưu 01 bản.
Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.
Lập tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn, ngày_ ._ .2008 
BÊN B	BÊN A
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày  tháng  năm 2008 (Ngày  tháng  năm hai ngàn lẻ tám). 
Tại trụ sở Văn Phòng Công chứng Sài Gòn , số 61 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. 
Tôi, , Công chứng viên Văn Phòng Công chứng Sài Gòn.
CHỨNG NHẬN
Hợp đồng hủy bỏ Hợp đồng mua bán chiếc xe mang biển số : ______ , được giao kết giữa : 
BÊN BÁN (Bên A) :
: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
BÊN MUA (Bên B) :
: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
: 
Chứng minh nhân dân: cấp ngày tại 
Các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng.
Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật.
Nội dung thỏa thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hôïi:
Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
Hợp đồng này gồm 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ___ tờ ___ trang), cấp cho : 
Bên A một bản chính. 
Bên B một bản chính.
Lưu tại Văn Phòng Công chứng Sài Gòn một bản chính.
	CÔNG CHỨNG VIÊN 
Số công chứng : 
Quyển số : ___ TP/CC-SCC/HĐGD 

File đính kèm:

  • docthoa_thuan_huy_bo_hop_dong_mua_ban_xe_0044.doc
Hợp đồng liên quan