Mẫu hợp đồng cộng tác viên

doc3 trang | Chia sẻ: admin | Ngày: 18/11/2017 | Lượt xem: 2397 | Lượt tải: 25download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẫu hợp đồng cộng tác viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN ĐƠN VỊ:
 HUYỆN ỦY CHƯƠNG MỸ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Chương Mỹ, ngày 04 tháng 5 năm 2017
HỢP ĐỒNG CỘNG TÁC VIÊN
-------------
BÊN A: Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ
Đại diện là: Đồng chí Lê Trọng Khuê
Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy
Địa chỉ: Huyện ủy Chương Mỹ số 108, khu Bắc Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: (04)33 866 008 - Fax: (04) 33 717 801
BÊN B: Ông Nguyễn Quang Dũng
Sinh ngày 22 tháng 4 năm 1957
Quốc tịch: Việt Nam
Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu
Địa chỉ thường trú: thôn Ninh Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội.
Số Căn cước công dân: 001057006452
Thoả thuận ký kết hợp đồng cộng tác viên và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng
- Ông Nguyễn Quang Dũng làm việc theo loại Hợp đồng Cộng tác viên (có thời hạn).
- Thời gian: Từ ngày 05 tháng 5 năm 2017 đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2018
- Địa điểm làm việc (tại đơn vị): Đảng ủy khối Doanh nghiệp huyện Chương Mỹ
- Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): Cộng tác viên
- Chức vụ (nếu có): Không có
- Công việc phải làm: Nghiệp vụ công tác Đảng tại Đảng bộ khối doanh nghiệp huyện Chương Mỹ và các công việc có liên quan khác do đồng chí Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp huyện giao.
Điều 2: Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc: Theo quy định của Nhà nước và của cơ quan.
- Được cấp đồ dùng văn phòng phẩm và sử dụng các thiết bị văn phòng vào mục đích công việc.
Điều 3: Quyền lợi, nghĩa vụ của Cộng tác viên
A - Quyền lợi
- Phương tiện đi lại làm việc: Do cá nhân tự túc
- Mức lương chính hoặc tiền công: Bằng 02 lần mức lương cơ sở (ngạch lương hành chính sự nghiệp). Lĩnh tại Văn phòng Huyện ủy Chương Mỹ.
- Phụ cấp: Không có
- Chế độ nâng lương: Không có
- Hình thức trả lương: Bằng tiền mặt.
- Được trả lương 01 lần vào khoảng thời gian từ ngày 05 đến ngày 15 hàng tháng. 
- Chế độ nghỉ ngơi : theo chế độ hiện hành của Nhà nước và của cơ quan.
- Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế: Không có.
- Chế độ đào tạo: Được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.
B - Nghĩa vụ
- Trong công việc, chịu sự điều hành của thủ trưởng cơ quan và cán bộ quản lý trực tiếp.
- Hoàn thành mọi công việc được giao và sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động khi có yêu cầu.
- Nắm rõ và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan.
- Bồi thường vi phạm và vật chất: Cộng tác viên phải có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ gìn, bảo quản các trang thiết bị làm việc, các tài sản khác của cơ quan. Nếu làm mất, làm hỏng phải bồi thường theo quy định.
Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của bên sử dụng cộng tác viên
A - Nghĩa vụ
Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng để Cộng tác viên làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm cho cộng tác viên theo hợp đồng đã ký.
B - Quyền hạn
- Có quyền điều động cộng tác viên làm ở bất kỳ bộ phận nào trong cơ quan và tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hợp đồng này có giá trị.
- Có quyền tạm ngừng việc, thay đổi, tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng cộng tác viên và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Có quyền đòi bồi thường, khiếu nại tới các cơ quan liên đới để bảo vệ quyền lợi của mình nếu cộng tác viên vi phạm Pháp luật Nhà nước, quy định của cơ quan hay các điều khoản của hợp đồng này.
Điều 5: Những thoả thuận khác
- Khi hợp đồng cộng tác viên này hết hạn mà cộng tác viên vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời gian 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng, hai bên phải ký kết hợp đồng mới. Trong thời gian chưa ký hợp đồng mới, hai bên phải tuân theo hợp đồng đã giao kết.
- Trong quá trình thực hiện hợp đồng cộng tác viên nếu một bên có nhu cầu thay đổi nội dung trong hợp đồng phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 07 ngày và bàn bạc, thống nhất ký kết bản phụ lục hợp đồng cộng tác viên theo quy định của Pháp luật. Trong thời gian tiến hành thoả thuận hai bên vẫn tuân theo hợp đồng cộng tác viên đã ký kết.
- Cộng tác viên đọc kỹ, hiểu rõ và cam kết thực hiện các điều khoản và quy định ghi tại hợp đồng cộng tác viên này.
Điều 6: Điều khoản thi hành
- Hợp đồng cộng tác viên này làm thành hai bản có giá trị như nhau: một bản do cộng tác viên giữ và một bản do bên sử dụng cộng tác viên giữ.
- Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng cộng tác viên thì nội dung của Phụ lục hợp đồng cộng tác viên có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng này.
- Hợp đồng cộng tác viên làm tại Huyện ủy Chương Mỹ, có hiệu lực từ ngày 04 tháng 5 năm 2017./.
CỘNG TÁC VIÊN
(Ký, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN SỬ DỤNG CỘNG TÁC VIÊN
(Ký tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • dochop_dong_cong_tac_vien_1_0437.doc
Hợp đồng liên quan