Hợp đồng vận chuyển

doc2 trang | Chia sẻ: tuanquynh12 | Ngày: 20/08/2015 | Lượt xem: 4274 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng vận chuyển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------***--------
HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN
Số: .........../HĐVC
Căn cứ vào luật Thương mại số 36/2005 và bộ luật Dân sự do Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005
Căn cứ vào các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật Việt Nam.
Căn cứ vào nhu cầu và khả năng đảm bảo của hai bên
Hôm nay, ngày tháng năm , chúng tôi gồm có:
BÊN A: 	 
Đại diện	:	Chức vụ: 
Địa chỉ	: 
Điện thoại	:	
Mã số thuế	: 
Tài khoản số	: 
BÊN B: 
Đại diện : Ông 	 Chức vụ: 
Địa chỉ : 
Điện thoại : (04) 37959449 / 0989834048
Tài khoản : 
Mã số thuế : 
Sau khi bàn bạc, thảo luận hai bên đồng ý ký kết hợp đồng vận chuyển với các điều khoản sau đây: 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG CỦA BẢN HỢP ĐỒNG
+ Giá cả:	 
Bằng số: 	 
Bằng chữ:	
Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT 10%
ĐIỀU 2: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
Bên A:
Đảm bảo các thủ tục pháp lý của hàng hóa trong suốt quá trình cẩu, vận chuyển từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng.
Báo cho bên B thời gian nhận hàng trước 01 ngày để bên B có thời gian chuẩn bị phương tiện vận chuyển.
Cử người hướng dẫn bên B vận chuyển và bàn giao hàng hoá theo địa chỉ, kiểm tra theo dõi việc vận chuyển và bàn gia theo đúng yêu cầu tại điều 1. 
Thời gian lên xuống hàng phải hợp lý, nếu phương tiện chờ đợi lâu lãng phí, thời gian sẽ phải đền bù chờ 1.000.000đ/1 ngày chờ (Một triệu đồng).
Bên B:
Đưa xe đến cẩu, nhận hàng theo sự chỉ dẫn của bên A. Cẩu, nhận và giao hàng theo các địa chỉ bên A yêu cầu.
Cẩu, vận chuyển hàng hóa an toàn từ nơi nhận hàng đến nơi giao hàng, nhận và giao hàng đúng thời gian và địa điểm đã được hai bên thống nhất. Bên B vận chuyển, giao nhận hàng theo phương thức kiểm đếm, theo hiện trạng nguyên lành bên ngoài của hàng hoá. Bên B không chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá bên trong
Đảm bảo đúng tiến độ vận chuyển.
Mua bảo hiểm cho xe.
ĐIỀU 4: CAM KẾT CHUNG 
Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc thì hai bên sẽ thông báo cho nhau và cùng nhau bàn bạc giải quyết. Không bên nào tự ý hay đơn phương hủy bỏ hợp đồng. Nếu không giải quyết được bằng thương lượng, thì sẽ nhờ Toà án Kinh tế TP Hà Nội giải quyết. Phán xét của Toà án kinh tế là quyết định bắt buộc đối với hai bên, án phí do bên có lỗi phải chịu.
Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Sau khi các bên hoàn thành đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này thì xem như đã được thanh lý và hết hiệu lực pháp lý.
Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký. 
ĐẠI DIỆN BÊN A
ĐẠI DIỆN BÊN B

File đính kèm:

  • docHợp đồng vận chuyển.doc
Hợp đồng liên quan