Hợp đồng thuê trang phục

doc3 trang | Chia sẻ: congthanh | Ngày: 26/12/2014 | Lượt xem: 3569 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hợp đồng thuê trang phục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HỢP ĐỒNG THUÊ TRANG PHỤC
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)
Hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2010, tại trường TH Nguyễn Bá Ngọc chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm :
Bên cho thuê (1):
	Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng
	Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn – Biên đạo – chương trình ca múa nhạc – lễ hội.
	Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
	Số đt : 053.2241345.
Bên thuê (2):
	Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy
	Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 
	Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
	Số đt : 0942342444.
Bằng hợp đồng này, Bên cho thuê đồng ý cho Bên thuê thuê các loại trang phục sau :
TT
Tên loại
Đon vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Váy xòe
Bộ
5
50000
250000
2
Bà ba cách điệu
Bộ
12
30000
360000
3
Váy vàng
Bộ
10
30000
300000
4
Bà ba kđ – NB
Bộ
20
30000
600000
5
Váy xòe vàng
Bộ
5
50000
250000
6
Đạo cụ
Bộ
3
30000
90000
Tổng cộng
1850000
(Bằng chữ : Một triệu tám trăm năm mươi nghìn)
Với những thỏa thuận sau đây:
	1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây :
- Giao trang phục cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.
2. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây :
	- Giữ gìn tài sản đã thuê.
	- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn.
	Hợp đồng này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.
BÊN CHO THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên)
Trương Vĩnh Thắng
BÊN THUÊ
(ký và ghi rõ họ và tên) 
Phan Thị Thu Thủy
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG 
(V/v phục vụ văn nghệ Hội thi “chúng em múa hát dân ca”)
Căn cứ hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 18 tháng 5 năm 2010 giữa trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc (Gọi tắt là bên A) và Ông Trương Vĩnh Thắng (Gọi tắt là bên B)
Hôm nay, ngày 25 tháng 5 năm 2010, chúng tôi gồm có :
Bên A (1):
	Ông (Bà) Trương Vĩnh Thắng
	Cho thuê trang phục biểu diễn - Đạo diễn – Biên đạo – chương trình ca múa nhạc – lễ hội.
	Đ/c : 150 Tôn Thất Thuyết – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
	Số đt : 053.2241345.
Bên B (2):
	Ông (Bà) Phan Thị Thu Thủy
	Đơn vị công tác : Trường TH Nguyễn Bá Ngọc 
	Đ/c : 33 Trần Hưng Đạo – T.p Đông Hà – Tỉnh Quảng Trị.
	Số đt : 0942342444.
Bằng hợp đồng này, Bên A đồng ý cho Bên B thuê các loại trang phục sau :
TT
Tên loại
Đon vị
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
1
Váy xòe
Bộ
5
50000
250000
2
Bà ba cách điệu
Bộ
12
30000
360000
3
Váy vàng
Bộ
10
30000
300000
4
Bà ba kđ – NB
Bộ
20
30000
600000
5
Váy xòe vàng
Bộ
5
50000
250000
6
Đạo cụ
Bộ
3
30000
90000
Tổng cộng
1850000
(Bằng chữ : Một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng)
Với những thỏa thuận sau đây:
	1. Bên cho thuê có các nghĩa vụ sau đây :
- Giao trang phục cho Bên thuê theo đúng hợp đồng;
- Bảo đảm cho người thuê sử dụng trong thời hạn thuê.
2. Bên thuê có các nghĩa vụ sau đây :
	- Giữ gìn tài sản đã thuê.
	- Trả tiền và tài sản đúng thời gian đã hẹn.
	3. Tổng kinh phí thanh toán : 1.850.000 vnđ.
	(Bằng chữ : Một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
	Hợp đồng đã được hoàn thành, bàn giao và sử dụng. Bên A làm đủ các thủ tục để bên B thanh toán.
ĐẠI DIỆN BÊN A
(ký và ghi rõ họ và tên)
Trương Vĩnh Thắng
ĐẠI DIỆN BÊN B
(ký và ghi rõ họ và tên) 
Phan Thị Thu Thủy

File đính kèm:

  • doc4869_1_hd_thue_nha_o_mau_khac_tham_khao_them_4367.doc
Hợp đồng liên quan